FőoldalTŐLEMVersekT. K. Gyulafehérváron

T. K. Gyulafehérváron

Új Dunatáj 2006/2-3.
6-7
2

Ki tudja immár hol ketyeg
az elveszített óra.
Egy régi bátyád most siet
egy régi kézfogóra.

Nekünk mindenből kettő jutott.
Amikor Tomaso Kemény Fehérváron letette
Lombardiából
hozott virágait a márvány hadvezér
mellére
aki ott alussza álmát a szarkofágon
amelybe a halott kormányzót helyezték
szólni akartam Tamásnak: Hunyadi
Jánosunknak élt volt egy bátyja. Őt is
Hunyadi Jánosnak hívták: Ioannes Minor Hunyadi, így emlegetjük,
bár ő volt az idősebb testvér. Bonyolult
dolog ez, Tamás, ne is törd a fejed rajta. De végül
nem szóltam. Pedig ez a Másik Hunyadi János is
hős volt, vitéz és bátor hadvezér, aztán
egy közeli csatában elesett, talán az öccse helyett.
Sisakja messze elgurult.
És lehet, hogy őt temették ide a
püspökség
templomába, mely éppen ezer éves, s már
akkor is majdnem félezer volt. Egy kőfaragó
és egy főpap mesélte hosszan a templom
történetét. Ott állt Tamás
a katedrális hátukon fekvő szobrai közt

és nem tudta, hogy itt Erdélyben
mindegyikünknek van egy bátyja akiket
bár egy nevet viselünk
minornak nevezünk
és akik
csatákat vívnak helyettünk mások titkos
fivéreivel és verseket is írnak nevünkben és udvarolnak
szívünk hölgyeinek
vagy rejtett húgaiknak.
(A minoráknak.)
Eldugott városaikban ismeretlenül
ott laknak ők mind Kicsi-Erdélyben,
Transilvania-Minorban.
Halandó, válts jegyet, ülj vonatra,
és szállj le a fehérvári
állomás peronján.
S ha odafönn a templomban megtalálod
a másik Hunyadi Jánost, ki talán
mégsem a Másik volt, hanem az Egyik,
vagy egyik sem,
de lehet, hogy mindkettő:
akkor megtaláltál valamit abból,
amit az olasz költő is eljött megtalálni itt
az egyik messzi Transzilvániában.

*

Hunyadi János lóra ül
és lóra ül a bátyja.
Páncélban vágtat őfelé,
Bár távolodni látja.

Lehull a sisak, elgurul
És föld nyeli el végül.
Kivirágzik a nefelejcs
és kékül, egyre kékül.

S míg virág nyitja szirmait
a rácsos vaspofákban,
még találkozni fognak ők
egy márvány szarkofágban.

Mert lóra ül a hadvezér
és lóra ül a bátyja.
Messze mögötte ott lobog
rongyos ballonka-
bátja.

*

Utazgatott a költő,
Míg önmagát kereste.
És mását megtalálta
Egy régi képre festve.

Egy láthatatlan ország
Kutatja régi mását,
Egy félig megírt versét
És annak folytatását.

 

olasz
Beszédek 2