FőoldalTŐLEMOpera-librettókKisvárosi történet (1994)

Kisvárosi történet (1994)

A magyar ember és a zombi
309
9

Telefoncsengés, hosszan, kitartóan.
Nyílik a fülke ajtaja.

HANG
Na né, vajon ki telefonál ide a fülkébe ilyenkor? Sehol egy lélek. Biztosan téves kapcsolás.

Berregés, szöszmötölés

HANG
Lássuk csak... (A noteszát lapozza) igen... Hét-kettő-öt-négy...

Berregés

HANG
Hát ez nem hagyja már abba? (Fölveszi a kagylót) Ez itt egy telefonfülke, halló...
MÁSIK HANG
(gyorsan, erőszakosan) Jajistenem, de jó, hogy felvette. Jó estét kívánok, itt Muzsnay Béla beszélek Brüsszelből, hall engem?
HANG
Hallom. Én itten telefonálni szeretnék. Ha nincs kifogása ellene.
MÁSIK HANG
Persze, persze, hiszen tudom... Kérem szépen, én önt nem ismerem, de hallom a hangján, hogy becsületes és jótét lélek, nem így van? Uram! Kérem szépen! Nem lát a közelben egy hölgyet? Gondolom, kék esőkabátban, rövidre nyírt fekete hajjal?!
HANG
Nem, uram, teljesen néptelen az utca. De ne haragudjon, nekem most valakit sürgősen...
MÁSIK HANG
Jézusmária, sejtettem, sejtettem! Nem kapta meg az üzenetem! Az a disznó nem adta át, s most ebből katasztrófa lesz, Jézusom, katasztrófa! Uram! Hall engem?!
HANG
Igen... De kérem...
MÁSIK HANG
Látja, uram, én nem ismerem önt, fogalmam sincs, kicsoda, de mégis tudom, hogy megbízhatok magában, hogy rendes emberrel van dolgom... nem úgy, mint az az aljas gazember... uram! Nagyon fontos! Élet-halálról van szó! Hall engem?
HANG
Igen, de...
MÁSIK HANG
Semmi de! Hehe... már megbocsát... Uram, olyan izgatott vagyok... Higgye el, percekről, másodpercekről van szó... uram! Egy üzenetet kellene átadni valakinek, most rögtön! Mondja, megkérhetem rá?
HANG
Engem??
MÁSIK HANG
Uram, én tudom, hogy teljesen szokatlan ez a helyzet... Higgye el, nem önt kérném rá, ha volna bármiféle más lehetőségem arra, hogy megelőzzünk, elhárítsunk egy tragédiát! Hall engem? Halló, halló!
HANG
Halló, igen.
MÁSIK HANG
Akkor most elmondom az üzenetet...
HANG
Kérem, én melegítőben ugrottam le ide a fülkébe...
MÁSIK HANG
Nem számít! Nem számít! Ki nézi azt, amikor egy ilyen fontos ügyről van szó?
HANG
Nézze, anyám magatehetetlen beteg, egyedül hagytam, nyilván máris nyugtalan, hogy hol lehetek...
MÁSIK HANG
Két percről van szó, esküszöm!
HANG
Két percről?
MÁSIK HANG
Figyeljen, kérem! Ott a közelben nyílik a Kismester utca, a fülkétől jobbra! Ön most a Forduló téren áll! Uram! Tudja, hol a Kismester utca?
HANG
Tudom.
MÁSIK HANG
A Kismester utca 8.-ban, az első emeleten, a lépcsővel szemben lakik Alnémeti Ferencné! Tetszett érteni a címet? Alnémeti, i-vel. Halló!
HANG
Kérem, én nem ismerem ezt a hölgyet. És ön most föltart engem... nagyon fontos hívásom lenne, ha megengedné...
MÁSIK HANG
Alnémeti Ferencné! Alnémeti Ferencné! Kérem szépen, ha istent ismer! Emberéletről van szó!
HANG
Kinek az életéről?
MÁSIK HANG
Most meséljem el?
HANG
Nem, nem.
MÁSIK HANG
Maga mondta, hogy siet. De minden pillanat drága, s ha nem indul rögtön, késő lehet. Végzetesen. Lelkére venné?
HANG
Mit?
MÁSIK HANG
Egy fiatal, ártatlan életről van szó. És maga megmentheti. Csak oda kell mennie és azt kell mondania: minden kiderült, Csöpi azonnal utazzon. Megértette?
HANG
Mi derült ki?
MÁSIK HANG
Minden!
HANG
Mi minden?
MÁSIK HANG
Megy vagy nem megy? Most itt hagy engem a legnagyobb bajban? Siessen, az istenért!
HANG
S ha nincs otthon?
MÁSIK HANG
Otthon van. Ha nem, átadhatja az üzenetet annak, akit ott talál.
HANG
A férjnek is?
MÁSIK HANG
Ezzel ne törődjön. Ő nincs otthon.
HANG
De ha otthon van, átadhatom neki is?
MÁSIK HANG
Át, igen. Csak induljon már!
HANG
Na, indulok. Jól van, na.
MÁSIK HANG
Uram, Ön most nagy jótettet visz véghez. Hogyan köszönhetem meg?
HANG
Na, isten áldja. Épp csak fölhívok valakit és...
MÁSIK HANG
Ne hívja föl! Majd azután! Kérem! Siessen! Nagyon siessen!

Léptek, utcazaj

HANG
Lássuk csak... itt a Kismester utca... igen... (kapunyikorgás) ...ez itt a lépcső... (léptek fölfelé) ...szemben pedig... Alnémeti... igen... (kopogás, csengetés)

Hirtelen erősödő zaj bentről, majd kivágódik az ajtó:

BORÍZŰ HANG
...majd megtanulod, te büdös kurva, majd én megtanítalak rá!! (bútorok borulnak, csapkodás)
NŐI HANG
Tessék, mit óhajt?
HANG
Kérem, én Alnémeti Ferencnét keresem...
NŐI HANG
Tessék. Milyen ügyben?
HANG
A helyzet az, hogy teljesen véletlenül énrám bíztak egy üzenetet...
NŐI HANG
Mit?
HANG
Hogy minden kiderült, s hogy Csöpi azonnal utazzon.
NŐI HANG és BORÍZŰ HANG
(egyszerre):
NŐI HANG
S ezt most mondja? Gazember! Csirkefogója! A rohadt életbe...
BORÍZŰ HANG
Hé, maga mit kever itt? Megálljon csak... hijnye, most megfogtalak...
HANG
Hé, eresszen el!
BORÍZŰ HANG
A Csöpihez jöttél, kisapám? Nem volt még elég a balhéból?
HANG
De kérem... eresszen...
BORÍZŰ HANG
Na, ide figyelj...

hatalmas pofonok, ütlegelés zaja

HANG
Segítség!
BORÍZŰ HANG
Nesze!
HANG
Segítség! Megöl!
BORÍZŰ HANG
Meg én, most nyomban... én most megfojtalak...
NŐI HANG
(Sikoltozva el)
BORÍZŰ HANG
Hé, megállj! (falhoz csapja áldozatát) Jössz vissza azonnal! (Rohanni kezd a nő után, lépcsődobogás, kapucsapódás)
HANG
(lihegve, fuldokolva) Tyű, ezt megúsztam... az istenit... mibe keveredtem... na tűnés innen... Húúú, vérzik az orrom... vagy a szám... Jesszusom, csupa vér vagyok... Mit mondok otthon... (közben léptek a lépcsőn lefele, kapu, léptek az utcán) ...s még nem is telefonáltam... na, itt a fülke.

Fülkeajtó nyílik

HANG
Szóval... na nézd meg, a kezem csupa vér... hét-kettő-öt... mennnyi is? Igen. Szegény anyám mit gondolhat közben.

Megcsörren a telefon

HANG
Mi az isten, itt nem lehet már telefonálni? Halló, ez egy telefonfülke!
MÁSIK HANG
Maga az?
HANG
Ááááá! Az isten verje meg magát! Mibe volt pofája belekeverni engem?
MÁSIK HANG
Miért? Mi történt? Átadta az üzenetet?
HANG
Na, ide figyeljen...
MÁSIK HANG
Átadta vagy nem? Ezért telefonálok most, hogy ezt megtudjam. Gondoltam, hátha épp itt fog elhaladni, amikor lejön onnan... Sikerült a dolog?
HANG
(hisztérikusan nevetve) Méghogy sikerült? Ha az a vadállat nem verte ki három fogamat, egyet sem.
MÁSIK HANG
Micsoda? Kicsoda?
HANG
Hát az a baromállat...
MÁSIK HANG
A Bazsi? Csak nem a Bazsi? A félfülű?
HANG
Nem tudom, nem volt időm a füleit számolni.
MÁSIK HANG
De hogy kerülhetett oda a Bazsi?
HANG
Nem tudom. Mindenesetre, amikor átadtam az üzenetet...
MÁSIK HANG
Micsoda?! A Bazsi előtt adta át az üzenetet? Maga szerencsétlen! S még csodálkozik?
HANG
Na, ide hallgasson, maga...
MÁSIK HANG
Tudja, mekkora bajt okozott? Van fogalma? Ember! Mi lett a nővel?
HANG
Én itt csak azért nem csaptam még le a kagylót, hogy elmondhassam magának: életemben még ekkora disznóságot, mint ami...
MÁSIK HANG
Mi lett a nővel?
HANG
Elrohant.
MÁSIK HANG
Nem tudja, mit csinált! Istenem. A rendőrség még nem szállt ki?
HANG
Hova?
MÁSIK HANG
Oda, Alnémetiékhez.
HANG
Miért szállt volna ki?
MÁSIK HANG
Ide figyeljen, nincs veszteni való idő. Most aztán tényleg szedje a lábát, ha nem akarja, hogy bűntett legyen a dologból...
HANG
Micsoda?
MÁSIK HANG
Most azonnal, ész nélkül rohanjon át a Rózsa utca kettőbe... különben bűnrészes lesz egy gyilkosság elkövetésében... tettestárs..., mert megelőzhette volna...
HANG
Én most szépen leteszem ezt a kagylót és...
MÁSIK HANG
Hiába. Fölvettem az egész beszélgetésünket. Biztos ott lakik a környéken valahol, és nincs telefonja otthon. Meg a beteg anyja... Nagyon könnyű lesz azonosítani.
HANG
Szóval már zsarolunk is? Ez a hála, hogy...
MÁSIK HANG
Uram, én nagyon hálás leszek Önnek, higgye el... Nem mondtam komolyan ezt a dolgot, persze, eszem ágában sincs ártani magának... de ha most rögtön nem értesíti a Rózsa utca kettőben Mogyorót, hogy a Bazsi kiszabadult és meg fogja ölni...
HANG
Kicsodát? Mogyorót?
MÁSIK HANG
Igen, Magyari Róbertet... ha most oda nem rohan rögtön... tudja, hol van a Rózsa utca?
HANG
Tudom, ott szemben, a tér túloldalán.
MÁSIK HANG
Nem lát még lángokat?
HANG
Micsodát?
MÁSIK HANG
Rohanjon!
HANG
Megint mibe akar belekeverni?
MÁSIK HANG
Ide figyeljen, én, Muzsnay Béla, esküszöm magának, hogy ezer dollárral honorálom az áldozatát és a jóakaratát... engem mindenki ismer Brüsszelben... de most aztán szednie kell a lábát... tudja, mekkora bajt okozott?
HANG
Nézze, én örülök, hogy élve megúsztam ezt a kalandot, amibe a jó szívem és a maga erőszakossága miatt keveredtem, s most közlöm magával, hogy...
MÁSIK HANG
Nehogy! Nehogy meg merje csinálni! Vér fog folyni! Érti? Ez jobb magának? Ha már eddig ekkora áldozatot hozott, akkor nem lehet mindegy magának, hogy volt-e értelme vagy sem...
HANG
Hogy volt-e értelme annak, hogy kiverték a fogamat?
MÁSIK HANG
Már úgy értem, azáltal, hogy megmentette valakinek az életét. De csak akkor, ha most rögtön értesíti Mogyorót a Rózsa utca kettőben, földszint balra, hogy Bazsi szabadlábon van... Na mi lesz?
HANG
És mit csinálok, ha megint ott van az a vadállat?
MÁSIK HANG
Akkor már késő, akkor nincs mit csinálni. Ha látja, hogy nagy zaj, öldöklés van, akkor ne is menjen közelebb, hanem értesítse a rendőrséget... vagy nem is... de ha csönd van, akkor kopogjon be... érti?
HANG
Most már hagyjon engem telefonálni...
MÁSIK HANG
Nincs még lángokban a Rózsa utca?
HANG
Mondja, egyáltalán tényleg Brüsszelből beszél maga?
MÁSIK HANG
Hogy kérdezhet ilyet? Mit nem adnék, ha most ott lehetnék Budapesten... főleg, hogy senki segítségére nem számíthatok ebben az eldurvult, szőrösszívű világban...
HANG
Na, ide figyeljen, nagyon nem értem, hogy miért, de átmegyek szólni... csak hogy hagyjon már végre telefonálni...
MÁSIK HANG
Földszint balra, hátul!

Fülkeajtó csapódik, léptek

HANG
Földszint balra, hátul... Magyari Róbert... itt van... hálistennek, sötét van, úgy látszik, még nem ért ide.

Kopogás

RENDŐRTISZT
(váratlanul) Rendőrség! Ne mozduljon!
HANG
Micsoda? Én?
RENDŐRTISZT
Igazolja magát!
HANG
Én... Nézze, nálam nincsenek iratok, én csak...
RENDŐRTISZT
Őrmester, motozza meg!

Motozás zaja

HANG
Nézze, én csak egy üzenetet hoztam Magyari úrnak... már mennék is... látja, nincs nálam semmiféle ártalmas eszköz...
RENDŐRTISZT
Moghioro! Honnan ismeri Mogyorót?
HANG
Én nem ismerem őt, én teljesen ártatlanul... én véletlenül vagyok itt... higgyék el.
RENDŐRTISZT
Áhá, szóval véletlenül éppen erre járt így éjfél után, éppen Mogyorónak a lakásánál... Hallja ezt, őrmester... (Őrmester szervilisen nevet) Na jöjjön velünk szépen...
HANG
Kérem, én megmagyarázom...
RENDŐRTISZT
Persze, majd bent a kapitányságon. Őrmester, bilincselje meg.
HANG
Micsoda? Engem? Miért? Kérem, én csak telefonálni akartam...
RENDŐRTISZT
A Mogyorótól! Nincs is telefonja!
HANG
Nem úgy értem. Arról van szó, hogy én éppen telefonálni...
RENDŐRTISZT
Hallja, ne keltsen feltűnést... látja, már az egész udvart felverte.

Hangok, ablakcsapódás, álmélkodás, káromkodás, – „mi ez a csendháborítás ilyenkor?" –bilincs kattan.

RENDŐRTISZT
Na, jöjjön, amíg szépen beszélünk magával... régebben nem sokat teketóriáztunk az ilyenekkel, mint maga.
ŐRMESTER
Mozdulj, az istenfádat!
HANG
Ne lökdössön!
ŐRMESTER
Indulj!

A csoport elindul, léptek, közben:

HANG
De kérem szépen, hallgassanak meg.
ŐRMESTER
Pofa be!
HANG
Az anyám...
ŐRMESTER
Nézzünk oda, még anyázik is... Nesze!
HANG
De kérem, nekem az anyám... az én anyám...
ŐRMESTER
Lódulj!
HANG
Na de én... itt van ez a telefonfülke! Hallják? Megint cseng! Figyeljék csak! Hallják?

Jól hallható csengés

HANG
Vegyük föl a telefont! Kérem!
RENDŐRTISZT
Most nincs időnk telefonálgatni, apafej.
HANG
De én... ne lökdössenek (kocsiajtó nyílik) Ez félreértés...
RENDŐRTISZT
Na másszon föl szépen oda, a kocsiba.
HANG
Én? Ebbe?
RENDŐRTISZT
Mozgás, az anyádat! (Reccsenés, lökdösődés)
HANG
Az anyámat... Anyám! Mogyoró!

Motor berreg föl, a kocsi elhajt.
A távolból kitartó telefoncsengés.

 

Kritikák 1