FőoldalTŐLEMOpera-librettókA kisbereki böszörmények (1994)

A kisbereki böszörmények (1994)

A kisbereki böszörmények
3
1
A magyar ember és a zombi
121
5
Tragikomédia három felvonásban

Írta Szőcs Géza Kolozsvárott, 1994 márciusában

Szereplők

SOM LÁSZLÓ, 65 éves
ULRIKE, a felesége, 60 körül
HELMUTH, a fiúk, 26-27 éves
ERZSI, a lányuk, fodrásznő, 35 éves
PAKOT-FÜLÖP LAJOS, Erzsi újdonsült férje, 25-30 között, tornatanár
MARY MORGAN, Helmuth menyasszonya, 18 éves
MORGAN KAPITÁNY, Mary apja, 55 körül

LŐCSEI LŐRINC, vagyis Lönci, történelemtanár, aligazgató
JÓZON MIHÁLY, magyartanár
BAJZÁTH ALADÁR, rajztanár és cégérfestő
ANDRÁS, filozófiatanár, iskolaigazgató
KÁROLY, földrajztanár
BUKSI, némettanár
BÉCI, volt kémiatanár, jelenleg műhelytanár
FERI, orvos
TAMÁS, biológus, tetoválómester
REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR

TIBORC
SIPI, takarítónő
GAZDA
ŐRNAGY
SEGÉDTISZT
I. UTAZÓÜGYNÖK
II. UTAZÓÜGYNÖK

Boltos, boltossegédek, cipész, násznagyok, vőfélyek, tanárok, diákok, helybeliek, lakodalmi zenészek, vendégek, asszonyok, gyermekek

A darab nyelvezete – bizonyos dimenzióiban (és egyebektől itt eltekintve) – a magyar peremterületek némelyikére a hetvenes-nyolcvanas években jellemző közbeszédet, nyelvi állapotot, humorszintet törekszik felidézni.
A rendező szuverén joga, hogy a szerző szövegjavaslataiból tetszése szerint bármit kihagyjon, összevonjon, sőt – ha bele kíván helyezkedni e világba – a szövegtestet akár ki is egészítheti.

Történetünk színhelye Kisberek. Kisberek 1919 előtt vagy után a történelemben semmiféle szerepet nem játszott és a művelődéstörténetben sem. Nem került sor a közelében döntő ütközetre, piacterén vagy templomában soha senki semmi följegyzésre méltót nem mondott s a falu egyetlen szülötte sem lett ismertté, mégbár annyira sem, hogy valamelyik városi újság akár a rendőrségi hírekben is foglalkozott volna kisberekiekkel. Leszámítva senkit sem érdeklő termálvizét és elhanyagolt fürdőjét, Kisberek mindig is ugyanolyan jellegtelen településnek számított, mint akárhány más alföldi falu.
Történetünk időpontjáig Kisberek egyetlen egyszer került az érdeklődés középpontjába, 1919-ben. Ebben az évben a vesztett világháború után, az akkori Magyarország nagyrészét a szomszédos államok fegyveres erővel megszállták, s az így kialakult demarkációs vonalakat több mint egy évvel később a Párizs környéki békeszerződések véglegesítették államközi határvonalakként.
A szenzációs kivételt Kisberek község jelentette. Kisberek ugyanis az utódállamok hadserege által el nem foglalt területen feküdt, vagyis az éppen akkoriban csonkának elnevezett Magyarország peremén. Nos, 1919–20-ban a kisberekiek rengeteg közbenjárással, furfanggal, instanciázással, megvesztegetéssel és megfelelő összeköttetésekkel elintézték, hogy a falu – a majdnem színmagyar Kisberek – átkerüljön a demarkációs vonal túlsó felére. Azaz a kisberekiek – állítólag gazdasági okokból, de ez ma már mindegy – kijárták maguknak, hogy ne Magyarországhoz tartozzanak, hanem az egyik más többségű és más nyelvű utódállamhoz; történetünk szempontjából úgyszólván mindegy is, hogy melyikhez. Éppen ezért – mint ahogyan magát Kisbereket is átlátszó álnéven emlegetjük – ezt a szóbanforgó, létező országot is nemlétező névvel fogjuk megnevezni: Mén földje néven. Történetünk időpontjában –1989 decemberének közepén – Mén földjén Vérmarót uralkodik.

I. felvonás

Helyszín: a kisbereki iskola tornaterme, amit tanári szobának – és valamelyest díszteremnek – alakítottak át, eredetileg ideiglenes jelleggel, de az ideiglenesség már elég régóta tarthat. Hosszú asztal vörös abrosszal leterítve; rozzant zongora; bordásfal, gyűrűk, korlátok, bak, súlyzók, bokszkesztyűk. Jól látható helyen egy pohárban: műfogsor. Az egyik oldalon alacsony, lapos, hosszú, fával fűthető kemence. A falon fő helyen Vérmarót portréja.
Az előtérben Som László és Bajzáth Aladár, a rajztanár.

Kintről felhangzik egy induló. A lejátszó roppant elhasznált lehet: a túl lassú fordulatszám miatt a dallam torz, a szöveg érthetetlen.
A rajztanár éppen egy frissen elkészült cégtáblával foglalkozik: hullámpapírt szögez a cégfelirat rámájára. A táblán ez olvasható:

Zöldség
Gyümölcs

SOM
Pizzéria nyílt a városban.
ALADÁR
Igen?
SOM
Igen. Igen. Ma bent jártam és megnéztem közelről. Bementem és megkérdeztem...
ALADÁR
Mit?
SOM
Hogy van-e pizzájuk.
ALADÁR
És mit mondtak?
SOM
Mondták, hogy nincs.

Közben kicsengetnek. Néhány tanár jön be: Lönci, történelemtanár, egyben aligazgató; Pakot-Fülöp, tornatanár, ő a vőlegény; Mihály, magyartanár; Buksi, némettanár; Tamás, biológiatanár; Károly, földrajztanár; a csavargó-külsejű Béci, műhelytanár.
Kívül a gyerekek az évharmadzáró ünnepséghez sorakoznak fel. Az aligazgató beszéde a tanári ablakából, jutalomkönyv-osztás; kint a kórus népdalokat és indulókat énekel, olykor jelszavakat skandál, ez meglehetősen elnyomja a beszédeket, a hangosítás is rossz, recsegős, körülbelül olyan, mint valami vidéki pályaudvaron, néhány foszlányt lehet csak érteni.

LÖNCI
... gondoskodása a tanuló ifjúságról ... iránti hűség ... szorgalommal és odaadással ... a jövő ... a fényes jövő ... munkátokkal megalapozzátok ...

Aladár és Som elvegyülnek a tanárok között. Béci nyugodtan leül a kisszékre, felhajtja a hullámpapírt, s mialatt az ünnepély zajlik, kiegészíti a cégfelírást:

Zöldség
Gyümölcs
Patkány

Az ablakon túlról néhány jótanuló szavalatából hallunk foszlányokat. (A nagybetűvel kiemelt részek tisztán hallhatóak, a többiből annyi, amennyit a rendező jónak lát.) A szavalatokba belekeveredik Béci monológja is, mintegy ellenpontszerűen.

Szavalat:
NÉGERNEK LENNI. Szőcs Kálmán verse.
(Amerikai négerlázadásokra)
Négernek lenni más hazában,
.................................................
Rettegni úton, buszon, földalattin,
.................................................
NÉGERNEK LENNI OTT, AHOL FEHÉREK
FENNKÖLT FENSŐBBSÉGGEL JÁRNAK RÉSZEG,
.................................................
Négernek lenni ott, ahol fehérek
Rekedtre őrjöngve mutatják, mi az ének.

Négernek lenni tiszta nyelvvel,
Fehér fogakkal, izzó testtel,
FIGYELNI MINDIG ERRE, ARRA,
NE SÉRTSEK ÉS NE SÉRTSEN HANGOS FAJTA;
.................................................
NÉGERNEK LENNI OTT, AHOL
AZ ÉJ, A MÉLY, A FÉLELEM DALOL,
.................................................
NEVETVE ELPUSZTULUNK MIND EGY SZÁLIG,
KORMÁNYZÓ ÚR! NEM BÍRJUK MÁR SOKÁIG!

BÉCI
(a kisszéken ülve, miközben fest) Apám milliárdos volt. Fia koldus, most öregségére, kényszerlakhelyre, könyöradományra szorul, ha élni akar, mert harmincnyolc évi munkámért még egy fekvőhelyet sem érdemeltem ki? Dacára annak, hogy dolgozni, tanulni, országom építésének az érdekében minden erőmet beleadtam, befektettem, így óriási teljesítményeket értem el, nagy hasznára voltam az ország megerősödésében, gyarapodásában, fellendülésében. Mindezekért a tetteimért, megbecsülés helyett kapom, jön: koldussá tettek, kicsi fizetés, ezért milliós károsodás ér, amiből telt volna: kertes házra, autóra, szép nyugdíj, sok pénz, gazdag ember...

Közben Béci visszaszögezte a hullámpapírt a cégtáblára. Nemsokára felbukkan a boltfelelős és két segédje; Aladár előrejön velük, rámutat a letakart cégtáblára. A boltos hálálkodva fizet, a segédek felemelik és elviszik a cégért.

SOMNÉ
(be) Semmi hír?
SOM
Milyen hírre gondolsz, Ulrike?
SOMNÉ
Te Som! Három és fél éve, hogy nem láttad a fiadat, és itt ülsz ilyen blazírtan. Na szo etwasz...
SOM
Nyugalom. Azt írta, hogy pénteken, tizenötödikén megérkezik.
SOMNÉ
Nohát. És péntek, december tizenötödike.
SOM
De még csak koradélután van.
SOMNÉ
(ki)
ORVOS
(be, harsányan) Ho si Min!? (A „hogy-és-mint" hanglejtésével)
TÖBBEN
(egyszerre) Köszönjük, közepesen.
Ahogy lehet, de büszkén.
Gyengécskén, doktor úr.
ORVOS
Füles, lehet már gratulálni?
PAKOT-FÜLÖP
Köszönöm, doktor úr... a menyasszonyom...
BÉCI
Mit hallok? Menyasszony? Esze semmi, fogd meg jól...
PAKOT-FÜLÖP
Tegnap megvolt a polgári.
ORVOS
Végülis hol?
PAKOT-FÜLÖP
Hát a bezerédi néptanácsnál, lévén nálunk most már nincs hivatal, mióta...
ORVOS
No de a lakodalom?
PAKOT-FÜLÖP
Azt itt tartjuk a fürdő épületében. Ahogy a meghívóban áll. Nézzen csak ki, mekkora a felfordulás.
ORVOS
(kipillant) Ez igen. A felfordulás a városban is teljes, most jövök onnan. Csak ott nem esküvőre készülnek.
ALADÁR
Hanem? Már ha szabad megkérdeznem.
ORVOS
Minden orvost értesítettek, hogy legyünk készenlétben. Senki nem hagyhatja el a körzetét, mert ma délután 3 órától kezdődik a C-vitamin akció.
BUKSI
Az mi?
ORVOS
Az azt jelenti, hogy Vérmarót a környéken lesz és ezért minden kórházban, minden rendelőben mindenkinek talpon kell lennie.
MIHÁLY
De miért?
ORVOS
Hogyha hirtelen ő vagy valaki a vendégei közül vagy a kíséretéből... szóval minden eshetőségre.
KÁROLY
Vendégekkel jön?
ORVOS
A Nyugatafrikai Császárság uralkodójával jönnek.
ALADÁR
Ja igen, láttuk a tévében is... semmi jót nem nézek ki ebből a császárból.
SOM
Egyet se búsulj. Mióta ezek a figurák fölbukkantak, sokkal színesebb és olvasmányosabb a külpolitikai rovat. Igaz, hogy azelőtt ugyanezek az alakok a bűnügyi oldalon szoktak szerepelni...
ORVOS
Na és mit mondott a császár?
ALADÁR
Beszéltek népeink történelmi barátságáról...
LÖNCI
A nyugatafrikai nép és a mienk ősi barátságáról?
ALADÁR
Úgy van, Lönci. Évezredes barátságáról. Aztán azt is mondta a császár, hogy eljött az idő, mikortól fogva minden nép saját kezébe veszi sorsa irányítását.
LÖNCI
És?
ALADÁR
És Vérmarót is elmondta, hogy ezentúl igenis, minden nép maga uralkodik saját magán, sőt még más népeken is... Aztán sokat beszéltek az ősök csontjairól, hogy így meg úgy, amelyek a szent szülőföldben porladnak, s hogy megvédjük a szülőföldet.
SOM
De miért fontos ez most?
ALADÁR
Nem tudom. Mindenesetre nagyon sokat rágták a csontokat, főleg a császár.

(Kintről felhangzik a Jött egy kapitány... kezdetű dal.)

SOM
A múltkor is: jött egy kapitány... honnan is? valami nagyon furcsa helyről. Károly, nem emlékszel?
KÁROLY, FÖLDRAJZTANÁR
Thomas Sankara kapitány jött Burkina Fasóból.
SOM
Burkina... honnan?
KÁROLY
Burkina Faso.
SOM
Mi az?
KÁROLY
Felső-Volta.
SOM
Gondolhattam volna, hogy Felső...
KÁROLY
Miből?
SOM
Merthogy Faso. (Dúdol) ... Piros pej paripán... Kardja megvillan a jobbik oldalán... Na, megyek a vécére. (Hirtelen megáll.) Jut eszembe, hol van az igazgató úr?
BUKSI
Még nem jött vissza a városból. Miért?
SOM
Merthogy a vécéablak még mindig nincs betéve. Hogy lehet ez?
KÁROLY
Dehát úgyis csak deréktól felfele látnak be.
SOM
De én deréktól felfele sem szeretek látszani, mikor pisilek. (Ki)
ORVOS
Figyeltétek, hogy a legnéptelenebb országúton is, ha az ember megáll a kocsival és kiszáll pisilni, rögtön csúcsforgalom támad?
BUKSI
De tényleg, miért nem tétetjük be azt a vécéablakot?
MIHÁLY
Most, mikor a falu már megkapta a felszólítást? Két héttel a kiürítés előtt? Világosan megmondták, hogy még idén jönnek a buldózerek, még idén! és ma december tizenötödike. Tíz napra akarsz betétetni egy ablakot?
SOM
(visszajön, orrát fújva, közben a zsebkendőt nézegetve) Nem tudjátok mi lehet az a betegség, amikor az emberből alul-felül ömlik a vér?
ORVOS
Azt mondják, a papunknak meggyűlt a baja...
BUKSI
Miért?
ORVOS
Mert nem akarta aláírni, hogy ő az, aki kérvényezi a hangszórók fölszerelését a templomtoronyba... arra hivatkozott, hogy a falut nemsokára úgyis lerombolják... de az elvtársak persze tudták, mire megy ki a dolog.
KÁROLY
Ja, hogy az indulót...
ORVOS
Igen, közölték is vele: mi tudjuk, mi a bajotok. Nektek valójában az fáj, az nem tetszik, hogy a faluban óránként felhangozzon Nagyszerű Lajkónak, a magyarölő hősnek az indulója... mi nagyonis jól tudjuk, hogy mit gondoltok a hős Lajkóról és az indulójáról...
KÁROLY
És?
ORVOS
És a papunk mégsem írta alá.
PAKOT-FÜLÖP
Na és mire ment vele? Hát nem fölszerelték tegnap a hangszórókat a toronyba? Nem ugyanott vagyunk így is, úgy is?! Különben elég gyanús nekem ez a mi papunk...
PAP
(be) Adjonisten.
TÖBBEN
(köszönnek neki)
PAP
A legistenmögötti... Ménfőpuszta... a legistenhátább mögöttibb... Mi lesz velünk, atyafiak?
MIHÁLY
Mi lenne?
PAP
Dolgozik a Sátány. Tegnap ki kellett költöznöm a parókiáról.
MIHÁLY
Miért?
PAP
Hát mert felszólítottak, ihaj-csuhaj.
MIHÁLY
És kiköltöztél?
PAP
Mit tehettem volna? Ma pedig megkaptam az értesítést. A Sátány...
SOM
Milyen értesítést?
PAP
Hogy mivel támogatom a kisberekieket, akik nem akarják otthagyni a falut és nem akarnak tömbházakba költözni az új agráripari városnegyedben...
MIHÁLY
Miért nem költöznek oda ők?
PAP
...szóval, mivelhogy nem voltam engedelmes, és nem jártam jó példával elöl és nem távoztam Kisberekről, és mivel nem fogadtam el, hogy emiatt áthelyeztek Ménfőpusztára, ezért egyházi feletteseim úgy döntöttek, hogy megfosztanak a palástomtól. Magyarul: nem szolgálhatok többé. Ki vagyok közösítve.
MIHÁLY
(szájában egy pogácsával) Meddig tűrsz még, Kisberek népe?
BUKSI
Bezzeg a négerekkel és mindenféle egzotikus népekkel... azokkal reggeltől estig... hát hol az igazság?... kire számítsunk mostmár? hol vannak az ENSZ-csapatok?
PAKOT-FÜLÖP
(rejtélyes ábrázattal) Múltkor a sógorom... a nővérem férje...
MIHÁLY
Tessék?
PAKOT-FÜLÖP
Bizalmas! Lali mondta... (suttogva)
MIHÁLY
Mit?
PAKOT-FÜLÖP
(vezényelve és suttogva) Allons enfants de la patrii-e...
KÁROLY
Miről van szó?
PAKOT-FÜLÖP
Hogy titokban már gyülekeznek.
BUKSI
Kik?
PAKOT-FÜLÖP
Hát a kéksapkások. A nemzetközi ENSZ-néphadsereg.
LÖNCI
Na csak lessétek.
MIHÁLY
De miért történhet meg velünk minden?
BUKSI
Dokikám, te nőgyógyász vagy, az igaz, hogy az ifjabbik Vérmarót csak vajúdó nőkkel képes kielégülni?
ORVOS
(szűkszavúan) Azt mondják.
ALADÁR
Ha vannak védett állatok és növények: vajon miért nincsenek védett népek is?
BÉCI
Éljenek a fajkutyák, fajkakasok... éljenek a búbos bankák, búbos kemencék, búbos tevék...
MIHÁLY
(teli szájjal) ...S hogy ezt meg lehet tenni egy ezeréves faluval...
ORVOS
Tanár úr, pontosan mikorra is esne az ezeréves évforduló?
LÖNCI
1026-ban Angoulême grófja és a verduni püspök a Szentföldre utaztukban áthaladnak Magyarországon, nagyszámú nemes és lovag kíséretében. Maga Szent István beszéli rá a kíséret néhány tagját, hogy telepedjenek le nálunk...
BÉCI
Nálunk, Magyarországon!
LÖNCI
Így beszélte rá a király az ittmaradásra azt a Saint-Malóból érkezett Vilmos lovagot is, aki nemsokára, Ajtony legyőzése után itt a környéken jut birtokhoz. Ekkor, 1030-ban említik először Kisbereket és Kisbezerédet is, amelyek még sokáig kapcsolatban maradnak Saint-Malóval. Ez magyarázza azt is, hogy évszázadokon át miért volt e két falu védőszentje...
ANDRÁS
(beviharzik) Nahát! mekkora a készültség a városban...
BUKSI
Mit láttál, igazgató úr?
ANDRÁS
Épp a Győzelem sugárúton megyek fölfele. Lefékez mellettem egy fekete kocsi. Három nehézfiú vágódik ki belőle. Nekem esnek. Hogy hol a hús. Miféle hús. Hát a lopott hús. Adjam elő. Adjam csak elő.
SOM
És te?
ANDRÁS
Erre én: hogy két hónapja nem is láttam húst. Mire ők. Hogy ne vicceljek. S hogy mi van a táskámban. Mondom: filozófia kéziratok. Hogy mutassam őket. Kinyitottam a táskámat. Közben azért eltűnődtem! vajon tényleg nincs-e benne hús? aztán látták, hogy csak kéziratok.
BUKSI
És?
ANDRÁS
És akkor mondták. Hogy most még elengednek. De máskor aztán vigyázzak ám jobban magamra. Ezt mondták. És visszaültek a kocsiba és elhúztak. De szerintem nem húst kerestek. Hanem Vérmarót miatt van. Minden percben megérkezhet.
KÁROLY
Ajjaj, akkor nagygyűlés is lesz...
ANDRÁS
Nagygyűlés most nem lesz. Ez nemhivatalos látogatás. Ilyenkor a főbb kádereket begyűjtik. A városháza nagytermébe. Egy elvtárs előadást tart. Egész másvalamiről. Aztán váratlanul megemlíti, hogy Vérmarót is a városban van. Ekkor a káderek tisztelegnek. Egyperces felállással tisztelegnek.
ORVOS
Na, rám ne számítsanak.
BUKSI
Hogyhogy?
ORVOS
Öreg vagyok én ahhoz. Nekem már nagyon nehezen áll fel.
ANDRÁS
Holnap pedig valahol itt a környéken fognak vadászni.
SOMNÉ
(be) Semmi hír?
ALADÁR
Te és mire fognak vadászni Vérmaróték? Itt még a háziállatokat is már rég kiirtották. Egy tehenet nem találsz az egész környéken.
MIHÁLY
Lehet, hogy medvére jönnek.
ALADÁR
Medvére, itt az alföldön? Ahol az emberek még álmukban sem láttak erdőt? Itt azt sem tudja senki, hogy néz ki egy fa.
SOM
Ha nem medvére, akkor lehet, hogy magyarokra fognak vadászni.
SOMNÉ
Jézusom, hagyd már...
TAMÁS
Azt hallottam, egy nyugatnémet biológus doktori értekezést írt olyan címmel, hogy „Vérmarót személyisége és a barnamedvék".
ORVOS
Hogyhogy?
TAMÁS
Mióta egy turista véletlenül kilőtte a Vérmarótnak hízlalt világbajnok medvét, azóta...
BUKSI
Világbajnok medvét?
TAMÁS
Igen. Azóta tilos nálunk medvére vadászni. Ezért szaporodtak el. Pont ezt írja a biológus is.
ALADÁR
Megálljatok. Még mindig nem tudjuk, mire fognak itt lőni Vérmaróték.
KÁROLY
Na és ha az afrikai oroszlánra akar vadászni?
BUKSI
Gondoljátok, hogy oroszlánra fognak menni?
SOM
Szerintem oroszlánra és magyarokra.
MIHÁLY
(a földrajztanárhoz) Te Karcsi, hol van ez a Nyugatafrikai Császárság?
KÁROLY
Nyugat-Afrikában.
BUKSI
(érdeklődve) Tényleg?
KÁROLY
Ötször akkora, mint mi és tízszer kevesebben lakják. A lakosság kisebb része arab, többsége fekete bőrű, muzulmán hitűek s mióta olajat találtak a sivatagban, ők a leggazdagabbak egész Afrikában.
BUKSI
Adhatnának nekünk is valami kis pénzt.
LÖNCI
Mire föl?
BUKSI
Hát csak úgy. Ha annyi van nekik. Mondjuk a békeharc jegyében.
SOM
Békéért harcolni, annyi mint szüzességért ba...
SOMNÉ
Som!
SOM
...szni.
ALADÁR
És nem tudjátok, ez a császár egynejű vagy hánynejű? Hány Förszt Lédivel érkezik? bocsánat a kifejezésért.
KÁROLY
Én találkoztam nagyon derék négerekkel is... külön semmi bajom velük...
PAKOT-FÜLÖP
Na én fordítva vagyok: én a négereket együtt nem utálom, csak külön-külön mindegyiket.
SOMNÉ
Vissza kell mennem a konyhába. Som, ha megjött Helmuth, azonnal szóljatok. Aber zofort. (Ki)
ORVOS
Te Som, a fiadnak miért is kellett kivándorolni? Azt hallottam, tehetséges zenésznek tartották.

(Közben Aladár egy táblára a következő szavakat festi:)
A KURVA

SOM
Igen. Meg is nyert egy versenyvizsgát: első hegedűs lett volna a városi szimfonikus zenekarban.
ORVOS
És?
SOM
Aztán a párttitkár, egy Müller Péter nevű... csak kerülne a kezem közé... megfúrta... hogy nem párttag... és hiába magyaráztuk, hogy ő még fiatal, s hogy viszont én, az apja, párttag vagyok... azt mondta ez a Müller, hogy az nem elég... úgyhogy nem vették föl és Helmuth beadta az áttelepülési kérelmét Németországba, családegyesítéssel... de mire odaért, éppen meghalt az aacheni nagynénje... úgyhogy átlépett a határon Hollandiába s ott telepedett le. Most onnan jön haza.

(Cseng a telefon)

ANDRÁS
Halló, halló! Itt az igazgató. Igen.
SOM
Figyelem! A forró dróton beszél.
ANDRÁS
Nem, még nem. Még minden a helyén.
A régi szőlős? Hogyne tudnám.
Hány? Hány?
Igen, értettem.
Holnap délben tizenkettőkor. Huszonöt.
Ott leszünk, igen. Huszonöt. Viszonthallásra.
TIBORC
(be, nagy kaszával a kezében)
ANDRÁS
Holnap Vérmarót a bezerédi határban fog vadászni. Most szóltak a városból. Még szükség lenne huszonöt hajtóra. Huszonöt kisbereki kellene. Holnap tizenkettőre. A kipusztult szőlős folyó felőli végében. (Észreveszi Tiborcot) Mi újság, Tiborc?

(Aladár a táblánál a következő szövegig jutott:)
A KURVA ELKÖLTÖZÖTT

TIBORC
...nekünk
Feleség- s porontyainkat kell befogni,
Ha veszni éhen nem kivánkozunk.
Ők játszanak, zabálnak szüntelen,
Úgy, mintha mindenik tagocska bennök
Egy-egy gyomorral volna áldva: nékünk
Kéményeinkről elpusztulnak a
Gólyák, mivel magunk emésztjük el
A hulladékot is. Szép földeinkből
Vadászni berkeket csinálnak, a-
Hová nekünk belépni sem szabad;
S ha egy beteg feleség, vagy egy szegény
Himlős gyerek megkívánván, lesújtunk
Egy rossz galambfiat, tüstént kikötnek;
És aki száz, meg százezert rabol,
Bírája lészen annak, akit a
Szükség garast rabolni kényszerített.
SOM
Bizony.
TIBORC
Sok pénzre van szükségök: és mivel
Mi annyit adni nem tudunk, tehát
Sovány nyakunkra izmaelitákat
Ültettek – ez már égbe kiált.
ORVOS
Hát ez tényleg hallatlan.
TIBORC
Nyakatekert vad, úri tatárok!
Nincs a világon még annyi bánat
S annyi láncosa nincs még a világnak
Mint itt és nincs annyi nagy éhség...
ORVOS
Jól van, Tiborc.

(Tiborc el, fölakasztva hagyja a kaszát)

ORVOS
Te Lönci, mit is kell tudni az izmaelitákról?
LÖNCI
Hát kérlek szépen velük a következő a helyzet. Először is: nem azonosak az iszmáilitákkal, vagyis az asszaszinokkal, a Hegy Öregének híveivel, akiket hasissal manipuláltak és nem ismerték a halálfélelmet. Szóval az izmaeliták. Magyarországon a tizedik század közepe óta, Taksony fejedelemtől kezdve mutatható ki izmaelita, vagyis muzulmán lakosság, népi elnevezéssel böszörmények.
ALADÁR
Tényleg? Ezt jelenti a böszörmény szó?
LÖNCI
Ezt jelenti. Egyébként ez ugyanaz a szó, mint a muzulmán. Mindkettő a büsürmen alakból fejlődött. De a magyarországi mohamedánokat nevezték miszírnek is, káliznak és szaracénnek, illetve szerecsennek.
BUKSI
Azt hittem, a szerecsen szó négert jelent.
LÖNCI
Szerecsennek nálunk az Árpád-korban az itt lakó mohamedánokat nevezték. A korai középkori forrásokban ez a sivatagi arabok neve, majd a szaracén a középkorban azt jelentette, hogy észak-afrikai, illetve spanyolországi mór, később egyszerűen azt, hogy mohamedán. A magyar köznyelvben a szerecsen szó afrikai négert jelent.
BUKSI
Nahát.

(Aladár befejezte a táblát:)
A KURVA ELKÖLTÖZÖTT
ITT SUSZTER LAKIK
NE TESSÉK KOPOGNI

LÖNCI
Érdekes különben, ha már itt tartunk, hogy móroknak nevezik a Szenegál menti néger törzseket is. Mert eredetileg a mór elnevezés az észak-nyugat-afrikai, főleg arab és berber lakosságra vonatkozott. Később mórnak a Spanyolországot meghódító arabokat nevezték. Ők alapítják meg a granadai királyságot, amely 1492-ben szűnik meg. Ezután sokan kereszténnyé lettek közülük: ők a moriszkók. De a moriszkók közül mind többen kezdtek visszatérni az iszlámra, ezért III. Fülöp...
MIHÁLY
(közbevág) Kezdtek visszatérni az iszlámra... Megálljunk csak. Ha jól értem tehát, Magyarországon éltek valaha mohamedánok?
LÖNCI
Persze. Több évszázadon keresztül. Ezt a helynevek is bizonyítják, például Hajdúböszörmény.
PAKOT-FÜLÖP
És pozitív vagy negatív szerepet játszottak?

CIPÉSZ
(be; Aladár átadja neki a táblát, cipész fizet; bólogatva el)
LÖNCI
Pozitívat. Kiváló harcosok voltak. Például amikor Komnénosz Mánuel bizánci császár megtámadja Magyarországot és II. Géza visszaszorítja őket, seregében sok a muzulmán. Azonkívül mikor Rőtszakállú Frigyes...
MIHÁLY
Megálljatok! Megvan a megoldás! Megtaláltam! Háhá!
MIND
Miről beszélsz?!
MIHÁLY
Háhá, idefigyeljetek. Holnap jön ide a szomszédba a nyugatafrikai császár, igaz? Vadászni, igaz? És kisberekiek is lesznek a hajtók közt, igaz? Na kéremszépen: a császár mohamedán, igaz? Hát szépen áttérünk az ő vallására és holnap a vadászat után közöljük vele, hogy van itt a szomszédban egy muzulmán falu, amely díszpolgárává akarja őt avatni, igaz? Még Erzsiék esküvőjére is eljöhet...
PAKOT-FÜLÖP
Óriási! Óriási!

(Közben a pap kiejti kezéből a poharat, az emberek felpattannak meg leülnek, hangzavar, konsternáció.)

PAP
Fiam! Vigyázz, mert vannak dolgok, amikkel nem lehet tréfálni.
PAKOT-FÜLÖP
Nem tréfál itt senki, nagytiszteletű uram. Csak elegünk van abból az istenből, amelyik nem tudja megvédeni a híveit.
PAP
Hát mi az Isten...
BUKSI
Tessék?
PAP
...azt kérdem: micsoda az Isten? biztosítótársaság? Nemde jó lenne örökéletűnek és örök fiatalnak lenni az Édenkertben, de az el lett puskázva, kedves barátaim! Örüljetek Isten kegyelmének, amíg részesülhettek belőle...
PAKOT-FÜLÖP
...akkor mentse meg a falut...
PAP
...és ne akarjátok kifürkészni Isten szándékait és kiszámítani útjait.

Dal a Fennvalóról

Hittünk mi a Fennvalóban
Kisberekben, St. Maloban.

Őt szolgáltuk ezer évig
Vereckétől Bezerédig

de ő nem védett meg minket.

Pedig azt reméltük, megvéd.
Kerestük az Isten kedvét.

Urunk, te közben merre jártál?

s míg annyi híved a máglyán égett,
lángolva és imádva téged,

Urunk, te merre jártál közben?

S ki rejtőzik valóban
odakint a falóban?

Itt ez Trója. S itt így szokásos:
dúlják a sáros, véres várost.

Mindig dúlás és mindig ostrom,
mindig frász van és mindig Trója.
Kik lesnek ránk a falovakból?
hol lehetsz, népünk Fennvalója?

Te rejtőzöl valójában
szomszédaink falójában?

Te rejtőzöl valóban
odabent a falóban.

MIHÁLY
Jó-jó, és mi lesz velünk?
SOM
Azt hiszitek, mindig minden megoldható azzal, ha átálltok?
PAP
Hogy örvendezik most a Sátán! Képesek lennétek elhagyni őseitek hitét?
LÖNCI
Hát ehhez azért fűznék néhány szót. Őseink már a reformációt is egy új helyzet kényszere alatt fogadták el. De ki ne tudná, hogy a magyarokra a kereszténység csak tűzzel-vassal volt rákényszeríthető. Választásról igazán nem beszélhetünk. Legfönnebb arról, hogy az életbenmaradást választották, amelynek feltétele akkor a kereszténység felvétele volt.
PAKOT-FÜLÖP
Itt mi most viszont valóban választani akarunk magunknak egy másik vallást.
MIHÁLY
Amely védelmet jelent majd számunkra.
LÖNCI
Nem is beszélve arról, hogy itt esetleg re-iszlamizálásról lenne szó; a magyarokba rengetegféle etnikum és vallás olvadt be...
PAKOT-FÜLÖP
Na, itt van a kutya elásva!...
LÖNCI
...mi pedig most kilépünk a nagy olvasztótégelyből és visszakeressük a gyökereinket. Hiszen ki állíthatná, hogy pont a mi őseink nem voltak mohamedánok? Mennyire vagyunk Hajdúböszörménytől? Hetven kilométerre? Kilencvenre? S ha a takijára gondolunk...
PAP
No dehát... re-iszlamizálás... hiszen ennek az égvilágon semmiféle kimutatható nyoma, emléke, hagyománya, nosztalgiája, igénye...
PAKOT-FÜLÖP
Igény, az van. A túlélést akarjuk, s ha ehhez a császár hitére kell áttérni, hát áttérünk. Ellentűrés nélkül.
MIHÁLY
Mi az, hogy ellentűrés?
PAP
Áttérnétek egy kevéske pénzért? a Krőzus Krisztus kellene nektek, igaz-e? Nem féltek az Úr haragjától?
PAKOT-FÜLÖP
Az Úr nem törődik velünk. Azt miért hagyta, hogy magát megfosszák a palástjától?
MIHÁLY
Miért tűri az Úr, hogy ez történjék az őt szolgálókkal és az őbenne bízókkal?
PAP
És azt hiszitek, egy másik isten segíteni fog rajtatok?
PAKOT-FÜLÖP
Ha nem is ő, de a hívei. Nekünk ez elég. Átrendezzük egy kicsit a templomot, s maga lesz a müezzin. Vagy micsoda. Akarom mondani a dervis, vagyis az imám.
PAP
Ez arcátlanság.
LÖNCI
Vegyük csak Kisberek eddigi történelmét: kereszténység felvétele – első áttérés. Lutheri reformáció – második áttérés. Aztán jöttek a kálvinista tanok – harmadik áttérés, Dávid Ferenc unitáriusai – negyedik, utána az ellenreformáció és rekatolizálás, ez volt az ötödik, végül mikor a Bereki grófok reformátusok lettek, s velük együtt kálomistává lett a falu is: ez összesen hat áttérés...
PAP
Igen, de muzulmán hitre egyszer se tértek át...
PAKOT-FÜLÖP
Na, akkor éppen ideje.
PAP
Ajtony vezér legyőzése óta a falu keresztény. Akkor alapította meg Saint-Malo-i Vilmos lovag, idestova ezer éve. Ezer év kereszténység!
MIHÁLY
Mikor a falunak előnyös lehetett volna, hogy áttérjen az iszlámra, a török időkben, akkor nem tért át. Mi viszont most minden kényszer nélkül, szabad akaratunkból úgy döntünk, hogy Mohamed tanítását fogadjuk el.
ANDRÁS
Ha pedig a takija intelmére gondolunk...
ALADÁR
Takija az mit jelent?
LÖNCI
A takija felhatalmazza az igazhívőt a hitbeli álarc viselésére: megengedi a muzulmán embernek, hogy színleg egy másik vallás hívének nyilvánítsa magát.
PAKOT-FÜLÖP
Takija! Lehet, hogy mostanig csak színleltük a kereszténységet!
ALADÁR
(Somhoz) Hej, ha ezt az unokaöcséd megérte volna...
ORVOS
Kicsoda?
ALADÁR
Nap Levente, a család nagy reménysége, Helmuth unokaöccse és legjobb barátja.
ORVOS
És mi történt vele?
ALADÁR
Katonai szolgálatának teljesítése közben tavalyelőtt Húsvétkor főbe lőtte magát. Állítólag egy egész sorozatot lőtt ki magába, bocsánat a kifejezésért.
LÖNCI
Mégvalamit. Anélkül, hogy a kazár-kabar kérdésben s a magyar törzsekhez csatlakozott népek kérdésében elmerülnénk, annyi még ide tartozik, hogy az említett kálizok nem mások, mint Árpád magyarjaival együtt harcoló mohamedán khorezmiek...
MIHÁLY
Csaba királyfi felesége volt khorezmi, vagyis korozméniai...
LÖNCI
Úgy van. Már a hunok története összefonódik a khorezmiekével, vagyis a kálizokéval, akik részt vesznek a magyar honfoglalásban...
MIHÁLY
Hallottátok? Halljátok ezt? honfoglaló mohamedánok! mostantól Csaba királyfi vezet bennünket! csillagösvényen! Mit akartok még?
LÖNCI
S ha idevesszük a zarándoklási jogot, ez félig-meddig még az útlevélkérdést is megoldja majd nekünk.
MIHÁLY
És meddig létezett ez a mohamedán népesség Magyarországon?
LÖNCI
Elég sokáig. Ugye az árpádházi időkben őket bízták meg a pénzveréssel és a vámszedéssel, ami azt jelenti...
PAKOT-FÜLÖP
Pénzveréssel és vámszedéssel? Halljátok?
TÖBBEN
Igen... na mi van ezzel?
PAKOT-FÜLÖP
Óriási! Akkor lehet, hogy mi is vámszedők leszünk!?
PAP
Ez már azért sok.
PAKOT-FÜLÖP
Éppen falugyűlés van odaát a gazdaság udvarán. Megyek és megkérdem a népet, mi a véleménye a dologról. (El.)

Dal a senki földjéről

Senki sem jár a senki földjén:
Csaba királyfi vágtat arra

és ott vadászik Boldizsár –
nagy a szerecsen szó hatalma.

Mire vadászik Boldizsár,
a boldog szerecsen király?

mirrhát, tömjént és marrhát lőne
féloldalt dőlv' a medvebőrre

mert a szerecsen király szívének
legdrágább kincs a medve bőre.

És Csaba herceg, harcosok
s pénzváltók fejedelme?
őserdő-mélyi, vadkanok-
őrizte kincsre lelne?

Űzi a vadkant,
az identitást,
a csodaszarvast,
hajszolja őket, nyomuk veszíti,
megtalálja.
S lám, az identitást most elejti, leteríti,
agancsát, bőrét, sörényét preparálja.
Kitömött i-
denti-
tás!

Ő az ő és
senki
más.

Ám mialatt
a vadat preparálja,
mi lóg ki ott
a lőtt identitásból?
az azonosság hetedhét patája.

LÖNCI
Mi tulajdonképpen az iszlám világ tőszomszédságában élünk, gondoljunk Törökországra. A bulgáriai törökök még közelebb vannak.
BUKSI
Vagy Ada-Kaleh szigete!
LÖNCI
Hallgass! Szóval az iszlám védőernyő földrajzilag itt van mellettünk, csak alá kell bújnunk! Szoros kapcsolatot építhetnénk ki például a boszniai muzulmánokkal. Bosznia ide igazán csak egy ugrás!
MIHÁLY
Tényleg. Tőlük nagyon komoly segítségre számíthatunk.
BUKSI
Kiktől?
MIHÁLY
A bosnyák muzulmánoktól.
ANDRÁS
Én vallástörténetből doktoráltam. És azt kell mondanom: az iszlám teológia nem ellenséges a kereszténységgel szemben. Jézust módfelett tisztelik. Őt tartják az utolsó előtti prófétának. Iszának vagy Iszr-nak nevezik. És mindig a legnagyobb tisztelettel beszélnek róla. Így: Iszá őkegyelmessége. Vagy: Iszá őfényessége.
BUKSI
Valóban?
ANDRÁS
Bizony. A muzulmánok nem hiszik el, hogy Jézus próféta meghalt. Szerintük Allah felvitte őt a mennyországba. Azt mondják, az utolsó pillanatban Allah átváltoztatta Júdást Jézus kinézetére. Úgyhogy valójában Júdást feszítették keresztre.
BUKSI
Hahaha, úgy kell neki.
PAP
Az iszlám teológia álláspontja – az egy. Bár, ha jól emlékszem, Borsos Sebestyén szerint 1540 körül Konstantinápolyban megköveztek egy Ibrahim nevű főpapot, aki Krisztus tanításait hirdette. De hogy az igazhit nevében mit rendeztek a keresztényekkel az utóbbi több mint félezer évben, hány templomot égettek föl és hány csecsemőt hánytak kardélre, arról...
ANDRÁS
Nanana, a törökök ebben a században már szövetségeseink voltak. Hogy barbárabb korokban mi történt! abból nem indulhatunk ki. Gondoljátok meg: keresztények hogyan bántak el egymással...
PAKOT-FÜLÖP
(mutatóujját felemelve) Na, itt van a kutya elásva!
LÖNCI
Tudjátok ti azt, hogy ki a török könyvnyomtatás atyja?
BUKSI
Ki?
LÖNCI
Ibrahim Müteferrika, 1700 körül. Egy kolozsvári unitárius fiú, aki áttért az iszlám hitre, majd létrehozta az első nyomdát Konstantinápolyban.
SOM
És hogyan került ő Konstantinápolyba?
LÖNCI
Khm. Hát...
SOM
Hogyan?
LÖNCI
Hát elrabolták. Ne röhögjetek. Na és Zöldfikár aga? a sztambuli mohamedán magyarok? a magyarkői magyarok? a magyar-abok a Nílus mentén? És azt tudjátok, 1849 után hány szabadságharcos, a forradalmi magyar hadsereg hány tisztje tért át iszlám hitre? Bem Józseftől kezdve, aki már 1849 őszén fölvette a Murát Tevfik Amurát nevet, Kmety Györgyön át Freund... azaz Mahmud pasáig, aki egyetlen idegenként a marsalli címig vitte Törökországban? vagy Farkas Alfonzig, azaz Oszmán pasáig, akinek a lánya, Nigjar Hanim, ünnepelt török költőnő lett? Mondjam meg, hány tisztünk tért át negyvenkilenc után? ők nem voltak elég jó magyarok? Kihez hasonlítjátok ti magatokat? Harcoltatok ti Isaszegnél? Vízakna s Déva közt? Segesvárnál? Koroncónál? Nagymajténynál? Világosnál?
SOM
Hol?
PAP
Dehát Bem apóék kizárólag azért tértek át, hogy tovább harcolhassanak az oroszok ellen.
MIHÁLY
Mi pedig kizárólag azért térünk át, hogy tovább harcolhassunk a...
SOM
Kik ellen?
MIHÁLY
Nem kik ellen, hanem a fennmaradásunkért, saját magunkért, önazonosságunk megőrzéséért.
ALADÁR
Éljen az önazonosság! Már engedelmet a kifejezésért.

(Kintről üdvrivalgás.)

LÖNCI
És az sem mindig igaz, hogy akik áttértek, csak kényszerből... Tudjátok, ki szervezte meg a törökországi tűzoltóságot, száztíz évvel ezelőtt? Ugyanaz, aki megelőzően a budapesti tűzoltóságot is, aztán elment Konstantinápolyba, áttért és ott is maradt a haláláig, több mint ötven éven át, a húszas években halt meg: tudjátok, ki volt? Széchenyinek a kisebbik fia, Széchenyi Ödön pasa, csak azt ne mondjátok, hogy őt is elrabolták.
SOM
Hogy a legnagyobb magyar legkisebb fia mit és miért, az minket...
LÖNCI
Vagy tudjátok, hogy Horthy Miklós unokája, a hősi halált halt Horthy István kormányzóhelyettes fia, ugyancsak áttért az iszlám-hitre? Nem elég keresztény nemzeti családból származik?
ANDRÁS
(fojtottan suttogva, erőszakosan integetve) Horthyékat most hagyjad. (Hangosan) Khm. Most még azt kellene eldönteni...
PAKOT-FÜLÖP
(be) Beszéltem a néppel!
PAP
És?
PAKOT-FÜLÖP
Mindenki akarja! Az egész falu! Egy emberként! Roppant lelkes mindenki!
LÖNCI
A kocka el van vetve!
SOM
Itt most nagyon nagy fejszébe vágjuk a fejünket...
PAKOT-FÜLÖP
Tíz perc múlva idegyűlnek az emberek az iskola elé. Közeleg a nagy pillanat, mikor a falu határozni fog. Élet vagy halál! ez a kérdés.
PAP
Ha jól értem, a falu lényegében már döntött.
PAKOT-FÜLÖP
Persze. Ez most már a dolog szentesítése lesz. Te hogy határoztál, nagytiszteletű uram?
PAP
Ami itt történik, az tragédia. Tragédia és szégyen. Isten veletek.

(Mindenki kitódul, csak a pap és Som maradnak a tanáriban.)

SOM
A falunak nagy szüksége van rád.
PAP
(ironikusan) Csak nem?
SOM
De igen. És még nagyobb lesz. Nem hagyhatsz itt bennünket, ebben a helyzetben.
PAP
Ki hallgat itt rám?
SOM
Ha a nyáj megőrült, vajon hagyja-e magára a pásztor? Vagy a nyájjal kell tartania, s várnia és előkészítenie az alkalmat, amikor majd változtathat a dolgok állásán.
PAP
Kiállok az ablakba, és elmondom nekik, hogy az erkölcsi és lelkiismereti halálba tartanak.
SOM
Ha meg tudnád győzni az egész falut, igazad lenne. De csak néhányan fogják megérteni a szavad. S tudod mi lesz ennek az eredménye? Meghasonlás. Elkezdődnek a belviszályok a faluban. Ezt akarod? Vallásháborút? Ez hiányzik most nekünk?
PAP
Akkor ne mondjak semmit?
SOM
Ha egy lelkipásztor nem mond semmit, az megfutamodás.
PAKOT-FÜLÖP, BUKSI ÉS GAZDA
(be, kapákkal, kiegyenesített kaszákkal, fejszékkel, csákányokkal.)
PAP
Hát akkor mit mondjak nekik? Ezt az egészet jól meg kellene fontolni, minden oldalról megvizsgálni...
PAKOT-FÜLÖP
Szó sem lehet róla! Itt a történelmi pillanat. Itt a helyzet, amit ki kell használnunk! Magyarságunkhoz, identitásunkhoz való ragaszkodásunk parancsa ez...
BUKSI
Az identitás, az nagyon fontos.
GAZDA
A falu népe összegyűlt.
PAP
Állj csak meg egy szóra.
GAZDA
Tessék.
PAP
Mit akartok?
GAZDA
Valami mást akarunk, nagytiszteletű uram. Most ez így már nem élet. Igazságot akarunk, új életet és...
PAP
És új isteneket?
GAZDA
(ki, az ajtóban Löncivel ütközik össze)

Kintről tömegzaj

LÖNCI
(az ablakhoz lép) Testvéreim! Kisbereki magyarok! (Kintről éljenzés) Ami itt történni fog, annak a sors meg nem változtatható logikája, a történelem akarata folytán kell bekövetkeznie, egyfajta eleve elrendelésként. Múltunk kötelez erre, jövőnk parancsolja ezt, hogy miután ezer évig a kereszténység védőbástyái voltunk, most...

(a beszéd folytatódik, de elhalkul; az előtérben Som és a pap vitatkozik)

PAP
Vége mindennek.
SOM
Dehogy. A történet csak most kezdődik.
PAP
Nemcsak a vallástörténetbe kerülünk be, hanem az emberi hülyeség történelemkönyvébe is.
SOM
Ennek most így kell megtörténnie.
PAP
Istenem, ha a te akaratod, hogy e keserű poharat...
SOM
Beszélned kell a falu népéhez. Nem hagyhatod most magára a falut. És nem is szabad megzavarnod őket. Sem a fejüket, sem a lelküket. Megteszed?
PAP
(letörten vállat von, amit beleegyezésnek is lehet értelmezni)
SOM
(hátramegy Löncihez, súg neki valamit)
LÖNCI
...mi hűségesek voltunk hitünkhöz. Nem rajtunk múlott, hogy ennek így kellett történnie. És most hallgassátok meg lelkipásztorunk szavait.

(Zúgás, taps, kiabálás, füttyszó)

PAP
Bocsásd meg, Uram, nekem, alázatos szolgádnak... (Az ablakhoz lép, a zsivaj erősödik, majd elhalkul.) Emberek! Isten akarata az, hogy ezentúl ne őt imádjátok, hanem az Allah nevű istent.

(Zúgás, éljenzés, a pap eljön az ablaktól)
(kintről: Allah! Allah akbar! La illa, il' Allah!)

HELMUTH
(be)
SOM
Helmuth! Megjöttél! (átölelik egymást)
HELMUTH
Végre itthon. Mi folyik itt?
SOM
Csakhogy megjöttél, fiam!
HELMUTH
Mi újság, édesapám?
SOM
Erzsi kisbabát vár, holnap meglesz a lagzi. Kisbereket le fogják rombolni. A papot megfosztották a palástjától, a tanácselnököt leváltották, a polgármestert három napja hogy bevitték, az áramot ma este kikapcsolják, a buszjáratot és az áruszállítást megszüntették, a falu épp most tért át a mohamedán hitre.
HELMUTH
Értem. Más újság nincs?
SOM
Más újság nincs.

(Miközben Somné be, majd tárt karokkal Helmuth fele rohan:)

FÜGGÖNY

II. felvonás

Ugyanaz a tanári, valamivel később. Mihály egy táblára a következő betűket festi:

MBKH

majd ki. Som Helmuth mellé telepszik. Az előtérben ülnek az asztalnál, Somné megállás nélkül, átszellemülten hordja Helmuthnak különböző méretű tálakon a finomságokat. Az egész felvonás alatt mindenki úgyszólván folytonosan, keményen iszik.
Ebben és a következő felvonásban főként Helmuth látható sokat (persze nemcsak ő) a gyűrűkön, bordásfalon, korlátokon.

SOM
...azonkívül meg szétverték a főváros központját, ott épül Vérmarót új palotája. Egyél, fiam.
HELMUTH
Úgy hallottam, hogy a palota északi oldalába befalaztak három magyart. Ez igaz?
SOM
Azt mondják. Hogy jobban tartson a fal.
HELMUTH
Aztán látom, az út csak még rosszabb lett. Nem egyszerű eljutni ide.
SOM
A ló itt szolgálati járműnek számít. Főleg, amíg be nem érünk a műútig, addig nehéz. Bezerédtől, az már nemzetközi főútvonal, onnan már csak tíz kilométer.
SOMNÉ
Egy kis májast, fiacskám. A' pisszl Lebe' wurszt!
BUKSI
(be)
SOM
Az is igaz, persze, hogy múltkor ezen a nemzetközi műúton egy keresztben álló autóra lettem figyelmes, és mellette két vadul integető alakra. Svédek voltak, kiderült, a kocsinak semmi baja, azért állnak egyhelyben az út közepén, mert azt hitték, véletlenül kőbányába tévedtek, és féltek, hogy lezuhannak valahova.
HELMUTH
Kicsit szorongok, vajon nem fordulnak-e vissza Maryék, ha meglátják, milyen úton kell végigjönni a faluig.
SOM
S hogy hogy vezetnek nálunk az emberek.
SOMNÉ
Szörnyű, hogy hogy vezetnek.
SOM
Ez a tapasztalat hiánya miatt van. A balesetek 95 százalékát azok a sofőrök okozzák, akik még nem tették meg az első százezer kilométert.
BUKSI
Ott nálatok törvény van rá, igaz, hogy csak azok vezethetnek, akik már megtettek legalább százezer kilométert. Igaz, Helmuth?

Kintről felhangzik torzítva, recsegve az induló. Helmuth felkapja a fejét, a többiek úgy tesznek, mintha mi sem történt volna.

HELMUTH
Ez nem Magyarölő Lajkó indulója?

Zavart csend.

HELMUTH
Hát ez azért... hát ez már azért...
BÉCI
(be)
HELMUTH
Béci! Örülök, hogy szabadlábon... örülök, hogy látlak... hallottam, hogy...
BÉCI
(nem válaszol, leül)
SOM
Pár hete szabadult. Most ő a műhelytanárunk.
HELMUTH
Dehát ő vegytan-tanár volt...
SOMNÉ
Nem jó ő már semmire. Ez kegyelem-kenyér.
HELMUTH
Hogy volt azzal a borjúval?
SOMNÉ
Bécinek az öccse fönn él a hegyekben, állatokat tart. És Béciék kaptak tőle egy borjút.
HELMUTH
És? (Béci ki)
SOM
Levágták a borjút, és nem volt rá engedélyük.
HELMUTH
És ezért börtön jár?
SOM
Felejtesz, fiam. Rásóztak pár évet: borjút csak engedéllyel vághatsz le.
HELMUTH
S akkor miért nem kért engedélyt?
SOM
Azt meg nem adnak.
SOMNÉ
No mesélj valamit Maryről.
HELMUTH
Honnan is kezdjem... Várjon csak, itt egy kép róla. (Táskájából összecsavart, nagyméretű színes portrét vesz elő, föltűzi a falra).
SOMNÉ
De gyönyörű, egyem a lelkét... Szo a' Sőnhájt tez Médlájn...
SOM
No, mi a helyzet?

HELMUTH
(miközben a Gróf Teleki Jankó... kezdetű nótát hegedüli és énekli) Hiszen tudjátok. Mire '86-ban megérkeztem Németországba, a családegyesítésnek lőttek, mert Gertrud néném éppen két nappal azelőtt halt meg. Ekkor rögtön kértem a mama után, hogy elismerjenek németnek.
SOMNÉ
Mivelhogy anyád tényleg német.
SOM
Konrád nagybátyádat szegényt, anyád édes testvérbátyját mint harckocsizó főhadnagyot lőtték ki a keleti fronton '44-ben.
HELMUTH
Na de ez nem volt elég. Bizonyítani kellett az én németségemet. És mit gondol édesapám, kit kértek föl, hogy véleményezze az ügyemet?
SOM
Kit?

Közben Aladár behozza a helységnévtáblát, amelyen cirill betűkkel van felírva:
КІШБЕРЕК

Aladár felírja alája arab betűkkel is:
КІШБЕРЕК
KISBEREK

majd mindkettőt áthúzza, új táblát vesz elő és ráfesti:
NAGYBÖSZÖRMÉNY

alája pedig:
NAGYBÖSZÖRMÉNY
GROSSE BÖSZÖRMÉNY

HELMUTH
Müller Pétert, a mi derék párttitkárunkat, aki közben kivándorolt és mint itteni üldözött német, nagy karriert futott be. És Müller olyan nyilatkozatot adott, hogy én nem is vagyok német...
SOMNÉ
Na hallod a gazembert... Hörszt wasz szagt er... Tö Gaune'...
HELMUTH
...és nemcsak hogy ne ismerjenek el németnek, hanem politikai menekültnek sem, mert apám párttag, nagy kommunista, ő ismeri, és senki nem üldözött bennünket.
SOM
Leszámítva Müller Pétert.
HELMUTH
A frivol az volt a dologban, hogy nem hivatkozhattam az üldöztetésemre, mivelhogy itthon valahányszor bevittek, kihallgattak és fenyegettek, mindig mint magyart zaklattak. Ha ezt elmesélem nekik, azt mondják: lámcsak, hogy maga nem német, még a titkosrendőrség is magyarnak tekintette. És ők aztán tudják, hogy ki kicsoda, ugye.
SOM
S aztán?
HELMUTH
Aztán otthagytam csapot-papot, átmentem Hollandiába, s ott kértem politikai menedékjogot, meg is kaptam. Menekült-útlevelem van, ezért nem jöhettem mostanig haza látogatóba.
SOM
S most hogyhogy hazajöhettél?
HELMUTH
Igazából nem lenne szabad, és vissza is fogják vonni a menedékjogomat, de ez már nem érdekel. Jövő héttől már minden másként lesz. Teljes biztonságban leszek.

(A tanárok sorra-rendre, egyenként és kisebb csoportokban be, Lönci kivételével)

SOM
Hogyhogy?
HELMUTH
Öt nap múlva feleségül veszem Mary Morgant, s ezzel megkapom a dél-afrikai állampolgárságot.
SOMNÉ
Teremtőm!
HELMUTH
Annyi minden történt most hirtelen... Maryvel a zenekarban ismerkedtem meg, ő fuvolán játszik. Az anyja dél-afrikai búr volt. Nagyon korán meghalt. Mary apja angol, de nem őnála maradt, hanem az édesanyja rokonainál. Igazából valamilyen intézetben neveltették tavalyig, azóta van Hollandiában. Most, hogy nagykorú lett, megkapja az anyai örökségét Dél-Afrikában. Én pedig versenyvizsgáztam az egyik legnevesebb fokvárosi zenekarba, s megnyertem a koncertmesteri állást. Karácsony este már velük lépek fel a televízióban. Már be is csomagoltunk, jövő héten agyő, repülünk Fokvárosba!
SOMNÉ
Istenem. Istenem. Gott szaj'sz Tank.

(A jelenlevők bámulattal, gyűlölettel és irigységgel hallgatják Helmuthot. Pakot-Fülöp félhangosan, csettintgetve magyaráz valamit Buksinak: „...és tudod, kérlek szépen...", egyetlen fontosabb szót lehet csak érteni, mert az vissza-visszatér, emeltebb hangon: ez a szó a vőlegényleves.)

SOM
Na és mikor érkeznek ide?
HELMUTH
Apósom üzletember, van egy-két üzeme is. Tegnap Athénban kellett tárgyalnia, ma pedig Belgrádban. Ott találkoznak ma délután – éppen most – Maryvel, aztán vonatra ülnek és éjszaka már hoppá, várjuk őket az állomáson.
SOMNÉ
Teremtőm, ne hagyj el. (Ki.)
HELMUTH
Mary ragaszkodott hozzá, hogy annak rendje s módja szerint kérjem meg a kezét az apjától.
SOM
Egyébként miféle ember?
HELMUTH
Még nem találkoztam vele. Milliomos. Morgan kapitánynak hívják.
MIHÁLY
Mint a balladában?
HELMUTH
Igen. Egy rumot is elneveztek így, hogy Captain Morgan, Mary meséli, hogy a barátai ezzel szokták ugratni az apját, hogy vén rumoshordó meg kalózkapitány. De nem tengerész egyébként, repülőszázados volt, onnan ment nyugdíjba.
BUKSI
Te és mit gyárt apósod az üzemeiben?
HELMUTH
Kalapokat, kendőket, harisnyákat, női fehérneműket, melltartókat...
BUKSI
Te az nem lehetne, hogy én abban a melltartógyárban valami munkát kapjak?
HELMUTH
Mire gondolsz?
BUKSI
Hát aki ellenőrzi, hogy a méret... meg hogy megfelelően tartja-e a mellet...
SOMNÉ
(be)
HELMUTH
Különben az öreget nagyon érdekli, amit a kisbereki termálvízről meséltem Marynek. Ezért is beszéltük meg úgy, hogy a kapitány is eljön ide az esküvőre. Meg persze kíváncsi volt a családomra is. Vagyis rátok.

(A családtagok kritikus pillantásokkal méregetik egymást.)

HELMUTH
Lehet, hogy az öreg pénzt fektetne be a fürdő rendbehozatalára. Gondoljátok el: Nyugatról is jönnének a betegek. Kisberek felkapott európai fürdőhellyé válhat!
MIHÁLY
Ha nem pont most bontanák le két hét múlva.
SOMNÉ
Ki tudja, ha a vadászat sikerül, lehet, hogy minden jóra fordul.

(Közben: előkészületek az iszlámra való áttérésre; többé-kevésbé improvizált bugyogók, kaftánok, turbánok, papucsok, szárik, burnuszok kerülnek elő, hozzák-viszik, szabják, méricskélik őket, részleteket mormolnak olyan könyvekből, mint pl. az Egri csillagok stb.)

ANDRÁS
Füles, aztán meg lehet szervezni. A faluban. A futuvvát...
PAKOT-FÜLÖP
Az mi?
ANDRÁS
A futuvva! a mohamedán fiatalemberek bajtársi szövetsége!
PAKOT-FÜLÖP
Futuvva! Az jó.

(Somné, Pakot-Fülöp ki)

HELMUTH
Apa, szeretnék aztán kimenni Leventének a sírjához.
SOM
Szegény fiú... Tudod, még most sem jön, hogy elhiggyem, hogy öngyilkos lett.
HELMUTH
Valamilyen búcsúlevelet küldött utoljára, igaz?
SOM
Nem éppen. A temetés után egy hónappal érkezett meg postán egy levele... valójában egy vers, aminek az elejét Arany János és Petőfi Sándor írták. Az a címe: Magyarország.

Som – vagy valaki más – leül a zongorához; az első tíz-tizenkét sort csak aláfesti, a továbbiakban a zene mindinkább formát ölt, s legkésőbb az utolsó nyolc sor szabályos dalként hangzik el.

SOM
(vagy bárki más a színészek közül, aki énekelni tud:)

Magyarország
Nap Levente verse

Ég a napmelegtől a kopár szik sarja,
Tikkadt szöcskenyájak legelésznek rajta;

Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra.

SZÉP ÖCSÉM, MIÉRT ÁLLSZ OTT A NAP TÜZÉBEN?

Szerelem tüze ég fiatal szívében,
Tenger virág nyílik tarkán körülötte:

Ott tenyészik a bús árvalányhaj
S kék virága a szamárkenyérnek,
Hűs tövéhez déli nap hevében
Megpihenni tarka gyíkok térnek.

*

Vár az ifjú, szeme rászögezve
napnyugat felé a láthatárra.
S mintha ajtó nyílna most az égen?
mintha ajtó lenne rá kitárva –

Lovas vágtat át a pusztaságon
bő köpenyben, lobogó kalappal.
Vízesés a vér a ló szívében.
Hírnök vágtat, gyorsuló galoppal,

harsonáját föl-le rázogatva,
s távolodván, nyergében fölállva
visszafordul s szája ezt kiáltja:

Hé te ott, te ottfelejtett ifjú!
mindhiába, hallod, mindhiába!
nem vár reád semmiféle hőstett,
királylány se' vár rád Indiába' –

sem vitézi, sem szerelmi hőstett,
szól a hírnök, szemét eltakarva
s eltűnik a szürke porviharban
önmagát a messzeségre varrva.

ORVOS
(be)
SOM
Doktor úr! Ez itt Helmuth fiam. Ő pedig Feri, az új körorvos. Eredetileg nőgyógyász, ő írta A fájdalmas szülés titka című kézikönyvet.
ORVOS
Hehehe... Neked olyan sajátos humorod van.
SOM
Nőgyógyász voltál, nem?

(Zavart csend)

HELMUTH
És aztán mi történt?
SOM
Ugyanaz, mint minden nőgyógyásszal.
UTAZÓK
(be, némileg feltűnően néznek ki: ballonkabát, kalap, vadonatúj hátizsák, hegymászó bakancs, botok, felváltva beszélnek) Jó napot kívánunk. Be szabad jönni?
SOM
Tessék. Miben segíthetünk?
UTAZÓK
Mi turisták vagyunk. Erre jártuk és szeretnénk megpihenni. Ha nem zavarunk. Kerestünk a kocsmát, de azt hallottunk, hogy megszüntették.
SOM
Üljenek le, nem zavarnak. Parancsolnak egy pohár pálinkát? (Az utazók végig egy sarokba behúzódva ülnek; időnként termoszt, vadászkést vesznek elő stb. Helmuth kíváncsian nézegeti őket; az előtérben áll Mihállyal, a magyartanárral.)
HELMUTH
Te, ezek olyanok ketten, mint Rosencrantz és Guildenstern.
TAMÁS
(be)
HELMUTH
Tanár úr! Tamás! Hogyhogy itt? Te is az esküvőre jöttél?
TAMÁS
Hát... arra is.
HELMUTH
És még?
TAMÁS
Tudod, én már hazatelepedtem Kisberekre. Még a nyáron.
HELMUTH
Tényleg? Én meg azt hittem, kutatóbiológus vagy a fővárosban.
TAMÁS
Igen, ott voltam, a Bőrgyógyászati és Kozmetikai Intézetben. De aztán a nyáron elutaztunk három hétre pihenni a tengerpartra...
HELMUTH
Na és?
TAMÁS
És mire visszajöttünk, már nem volt meg az utcánk.
HELMUTH
Hát az hogy lehet?
TAMÁS
Állítólag mikor elutaztunk, az utcabelieket aznap értesítették, hogy két hét múlva megkezdődik a bontás, addig mindenki költözzön ki. Így hát énnekem erről nem volt tudomásom; a szomszédaim nem is igen tudták, hol keressenek akkor rögtön a tengerparton, meg aztán nekik is lett elég bajuk hirtelen... Szóval: megjött a felszólítás: tessék kiköltözni...
HELMUTH
Hova?
TAMÁS
Hát ki ahova tud.
HELMUTH
S aztán mi lett?
TAMÁS
Aztán tényleg lebontották az utcát, s mikor mi megérkeztünk a bőröndjeinkkel, gyerekekkel, ott már nem is volt semmi, csak egy lámpaoszlop és azon lógott egy értesítés, hogy a bútoraimat átvehetem itt meg itt egy pincében.
HELMUTH
És?
TAMÁS
És elmentem, és tényleg rendben ott volt mindenem, nem hiányzott semmim.
HELMUTH
És mit mondtak, ti pedig hol fogtok lakni ezentúl?
TAMÁS
Adtak egy címet, azt mondták, rövidesen a kiutalást is megkapjuk erre a lakásra, egy új panelházban...
HELMUTH
De aztán nem adtak kiutalást?
TAMÁS
Hát biztosan adtak volna... de én elmentem arra a címre, s kiderült, hogy még csak az utca eleje van meg, a tízes tömbig... és az utca egyelőre egy szántóföldben folytatódott...
HELMUTH
S a te házszámod mennyi lett volna?
TAMÁS
Nekem a nyolcvanhatos tömbben lett volna lakásom, a tizedik emeleten.
HELMUTH
S akkor hazajöttél?
TAMÁS
Igen, akkor úgy döntöttem, hogy hazajövünk... meg nem is volt hova mennem... feleséggel, két gyerekkel, bútorokkal. Visszaköltöztünk Kisberekre, itt tanítottam mostanig biológiát. Most pedig Kisbereket is lebontják.
PAKOT-FÜLÖP
(bedugja a fejét) Gyerekek, jó hír! Meg lehet kóstolni a vőlegénylevest! (ki)
HELMUTH
S akkor most hova mentek?
TAMÁS
Nem tudom. Pénzünk sem igen van, a fizetésből ugyanis vonják a...
HELMUTH
Micsodát vonnak?
TAMÁS
A bontási költségeket.
HELMUTH
Micsodát?
TAMÁS
Hát igen. Kiküldtek egy jegyzőkönyvet, hogy mennyibe került a fővárosi házunk lebontása, s ezt a költséget nyilván nem az állam fogja állni. Úgyhogy vonják a fizetésemből, alig kapok valamit.
HELMUTH
Hát ez így megy? Nektek kell megfizetni, hogy lerombolják a házatokat? S ha nincs amiből: akkor esetleg nektek magatoknak kell elvégezni a bontást, saját kezűleg? Kivágni a gyümölcsfákat, amiket ültettetek? Öntevékenyen felszántani apátok sírját...?!
UTAZÓK
(buzgón jegyzetelnek)
SOMNÉ
(az ajtóban, rémülten, kezében a levesestállal) Jaj, hallgass édes fiam, ne hívd ki magad ellen a sorsot, um Gottesz Willa. (Be, Pakot-Fülöppel együtt)
HELMUTH
...és sorbaállni döglesztett sajtért, marhabélesért és húskonzervért, amit a kínaiak lelőtt orosz határőrökből készítenek és (arrébblöki a konzervet az asztalon) ráírják, hogy Pork?!
SOMNÉ
Jesszusom!
MIHÁLY
(hogy oldja a feszültséget, könnyedén) Figyeltétek, majdnem olyanok ezek a böszörmény nevek, mintha magyarul lennének. Ábrahám apó: Abu Ibrahim lesz, Józsi bácsi Juszuf és így tovább. Hát nem ugyanaz?
BUKSI
És a Dávid?
MIHÁLY
Az Daud.
PAKOT-FÜLÖP
Itt a finom vőlegényleves.
ALADÁR
S az Aladár?
MIHÁLY
Hát az, ami vagy: Ali. A Lilla lesz Leila...
BUKSI
És a János?
ORVOS
A Jánosok pedig Musztafák lesznek.
BUKSI
Aha. (Szünet) Miért pont Musztafák?
ORVOS
Hogy ne lógjon ki a lóláb.
BUKSI
Aha. (Szünet) Miféle lóláb?
ORVOS
Majd megmagyarázom.
BUKSI
És a disznóláb?
LÖNCI
Hát igen, a Korán tiltja disznóhús élvezetét. S a mai kivételes napot leszámítva mondjátok meg nekem: mikor láttunk utoljára disznóhúst? Hát nem ugyanott vagyunk?
BUKSI
Igen, de a pálinka tilalma? és mindenféle szeszes italé?
PAKOT-FÜLÖP
Én azt hiszem, Allah is behunyja néha a szemét. Főleg, ha olyan alkalomról van szó, mint mondjuk egy esküvő. (Iszik)
SOMNÉ
(ki)
MIHÁLY
Aztán mi van még? A többnejűség.
BUKSI
Nekem tulajdonképpen ez ellen nincs semmiféle kifogásom.
ALADÁR
Vannak jelen itt feleségek? Nincs senki. Nohát egymásközt vagyunk, már engedelmet a kifejezésért.
PAKOT-FÜLÖP
Bevallom, ez nagyon érdekes gondolat. Hihihi... Nekem ez igencsak tetszik.

(Som felemeli a fejét, merőn nézi. Pakot-Fülöp zavarba jön.)

PAKOT-FÜLÖP
Már úgy értem, hogy izé... futuvva...
ALADÁR
Szóval azt hiszem, a dolog nem lesz teljességgel szokatlan a számunkra, ha szabad így mondanom.
ANDRÁS
De azért a feleségeknek egyelőre ne nagyon részletezzük, hogy mennyi mindent megenged a Korán.
ERZSI
(be, menyasszonyi öltözetben) Te Pakot-Fülöp, nézd csak meg a ruhámat... (Szétnéz, meglepődik.) Mit tárgyaltok itt ilyen sunyi pofával?
PAKOT-FÜLÖP
Á, semmi különös. Az esküvőről tárgyaltunk.
ERZSI
Az esküvőről? És mit?
PAKOT-FÜLÖP
Szóval úgy általában a házasságról.
ORVOS
Aztán itt van az, hogy az iszlám tiltja a képzőművészetben az emberábrázolást. Föl fogja-e kavarni ez a mi életünket? Alig. Például a tiédet, Ali?
ALADÁR
Én már régóta csak absztrakt stílusban festek.
ERZSI
(magának) És soha nem is tudtál rendesen lerajzolni egy embert.
HELMUTH
(Erzsivel az előtérben) Neked mi a véleményed Aladárról?
ERZSI
Ars longa, penis brevis.
SOMNÉ
(be) Mi van itt? Miben töritek a fejeteket?
ERZSI
Az iszlám képzőművészetről beszélgetnek.
SOMNÉ
Ez most a legsürgősebb nektek?
ERZSI
(Helmuthnak) De ez az egész falu olyan tehetetlen... Kisbereken egyetlen árva kis erekció is eseménynek számít... Na gyere, mama... (Somnéval ki)
MIHÁLY
A falu ellen, a kisberekiek ellen, önazonosságunk ellen kíméletlen harc folyik. Ebben a helyzetben...
HELMUTH
Na jó. És az eldőlt, hogy az iszlámon belül melyik irányzathoz csatlakozik a falu?
PAKOT-FÜLÖP
Amelyiknek a legtöbb a pénze.
MIHÁLY
Szerintem ahhoz, amelyik a legközelebb áll a kereszténységhez.
ANDRÁS
Nagyon érdekes mohamedán szekták léteznek. Ha csak a szíriai szektákat vesszük. Például a drúzokat. Nem is lehet eldönteni róluk, mennyire muzulmánok. És mennyire keresztények... Mindenesetre a Korán által előírt összes kötelezettség alól föl vannak mentve... vagy itt van a kedanészek szektája. Hol muzulmánnak, hol kereszténynek vallják magukat. És az a szokás náluk, hogy a fiatal asszonyok, lányok, férfiak és ifjak évente egyszer összegyűlnek. Egy nagy ablaktalan sötét helyiségben gyűlnek össze, ugyanis Vénusz-imádók és...
PAKOT-FÜLÖP
Bevallom, nekem eddig ez a szekta tetszik a legjobban...
ANDRÁS
...vagy itt vannak a jezidik. Mohamedánok. De Zend-Avesta és keresztény tanításokat is követnek. A szektát Jezid sejk alakjában maga Melek Tausz angyal alapította. Aki bukott angyal volt. De aztán újból egyesült Istennel...
SIPI
(öreg, aszott banya, ő a takarítónő, céltudatosan át-átvonul időnként a színen, az egész este folyamán csak most az egyszer szólal meg: odalép a játék elején említett pohárhoz, kiemeli belőle a műfogsort, beteszi a szájába – közben Pakot-Fülöp megjegyzi: Na, Sipi is felköti rozsdamarta fogsorát, érthetetlen kaffogással-csattogással mond néhány szót, majd kiveszi a protézist, visszarakja a pohárba és többé nem szólal meg.)
ANDRÁS
Mit mondott?
BÉCI
Azt kérdezte, hogy és olyan szekta nincs, amelyik azt vallja, hogy az Úr leküldte a földre Jézus Krisztust, a szuperkémet, de ő kettős ügynök volt, az Úristennek és a Sátánnak is kémkedett?!
HELMUTH
Szerintem addig fog tartani a világ, amíg valamennyi valaha élt élőlény leéli mindegyik másiknak az életét...
BUKSI
Tessék?
HELMUTH
...ideértve minden egyes maláriaszúnyogot is. No, én most kimegyek a temetőbe, a Levente sírjához. (Ki.)
PAKOT-FÜLÖP
Na szóval melyik szektához...
ORVOS
Nekem az a meggyőződésem, hogy nem szabad kétlakivá válnunk. Tudom, hogy első pillanatban jóleső gondolat, hogy egyszerre lehetnénk keresztények is meg muzulmánok is, fehérek is meg feketék is... de az ilyen kaméleonokat sem itt, sem ott nem veszik komolyan. Akinek egyszer volt bátorsága átlépni egy árkon, az ne ugráljon fölötte oda-vissza. Érvényes ez arra is, hogy az iszlám melyik ágát fogadjuk el, és érvényes arra is, hogy milyen új neveket válasszunk magunknak. Olyanokat-e, amelyek elárulják a két part közötti ingadozásunkat, vagy pedig olyanokat, amelyekből kiderül: arccal előre haladunk és nem nézünk hátrafele. Nekünk a múlttal való végleges szakítást kell választanunk.
ALADÁR
Szerintem nekünk éppen azt a hitvallást kell választanunk, amelyik szektához a császár is tartozik, ha szabad így kifejeznem magam.
PAKOT-FÜLÖP
De vajon melyikhez? Hogy lehetne ezt megtudni?
MIHÁLY
Lönci meg van bízva azzal, hogy nézze át a külpolitikai hetilap utóbbi évfolyamait és írjon ki minden anyagot, ami a császárral kapcsolatos.
PAKOT-FÜLÖP
Na most ami a hajtókat illeti... hogy fogják tudtára adni a császárnak, hogy ők muzulmánok?
SOM
...már több mint fél napja!
ORVOS
A levelet mindenesetre átadják neki...
ALADÁR
Na és ha a testőrök nem engedik őket annyira közel hozzá?
MIHÁLY
Oda fogják engedni. Főleg, ha gyerekek is lesznek a küldöttségben, akik mondjuk elszavalják neki a János vitézt...
ORVOS
A János vitézt?
MIHÁLY
Hát legalább a nyolcadik éneket...
PAKOT-FÜLÖP
Az hogy van?
MIHÁLY
Hogy is van...
India közepén még csak dombok vannak,
De aztán a dombok mindig magasabbak...
hm... nem... megvan! Amikor a szerecsen király megmenti a magyarokat, ugyanis jó barátságban van a vérszopó kutyafejű tatár fejedelemmel...

(Mihály – vagy valaki más – énekelni kezdi, zongorakísérettel:)

Dal a szerecsen királyról és a magyarokról
(Részlet a János vitézből)

„Nagy volt ijedtsége szegény magyaroknak...

Jó, hogy akkor azon a vidéken jára
Szerecsenországnak jó szívű királya.

Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta,
Mert Magyarországot egyszer beutazta,
S ekkor Magyarország jámbor lelkü népe
Igen becsületes módon bánt ő véle.

El nem feledte ezt a szerecsen király;
Azért a magyarok védelmére kiáll:
Kedves jó barátom, kedves tatár császár..."

Hogy is van tovább?

„Igen jól ismerem én a magyar népet,
legkisebbet sem fog ártani ez néked..."

LÖNCI
(be, Károllyal) Baj van. Átnéztem mindent.
TÖBBEN
És?
LÖNCI
És nem derül ki egyértelműen, milyen hitvallású a császár. Még az is lehet, hogy valamilyen törzsi vallás híve.
MIHÁLY
Jesszus Má... magasságos Allah! Semmilyen fix támpont?
LÖNCI
Nix. Megtudtam, hogy hány riválisát dobatta a krokodilok elé; hogy azelőtt ökölvívó volt; hogy kelet-európai szeretőket tart; hogy gyémántokkal ajándékozza meg a nyugati politikusokat, akiket le akar kenyerezni; hogy hány egyetemtől vásárolt díszdoktori címet... de vallásos hovatartozására csak homályos, ráadásul ellentmondó utalások vannak.
ANDRÁS
Szóval, nem elég, hogy nem tudjuk, hogy az iszlámon belül melyik irányzatot követi...
LÖNCI
De még azt sem tudjuk, hogy egyáltalán muzulmán-e. Valószínűleg igen – de ez nem biztos.
PAKOT-FÜLÖP
S akkor mi lesz velünk? hogy térhetünk át egy törzsi vallásra, amelyről nem tudunk semmit? Futuvva!
MIHÁLY
Arról nem beszélve: még mindig kiderülhet, hogy mégis mohamedán.
PAP
Akkor talán vissza lehetne csinálni az egészet?
PAKOT-FÜLÖP
Egyelőre egyetlen biztos pontunk van: hogy a császár feketebőrű. Igaz?
TÖBBEN
Igen.
PAKOT-FÜLÖP
A másik, amit tudunk: hajtóinknak mindenképp magukra kell vonniuk a császár figyelmét. Igaz?
TÖBBEN
Igen.
PAKOT-FÜLÖP
Nohát.
BUKSI
Mi az, hogy nohát?
PAKOT-FÜLÖP
Ez világos beszéd. Csak egyféleképpen tudunk úgy hasonulni a császárhoz, hogy fölhívjuk magunkra a figyelmét. Még mindig nem értitek?
BUKSI
Nem.
PAKOT-FÜLÖP
Nem elég áttérnünk mohamedánnak. Négerré kell lennünk.
ALADÁR
Na jó, ezzel be is fejeztük a témát. Hogyan lehetnénk – már engedelmet a kifejezésért – négerekké?
KÁROLY
Mondjuk vannak festékek... akár a cipőpaszta is...
SOM
És azt hiszed, egy feketebőrű ember szeme nem fedezné föl azonnal a csalást? Azt gondolná, hogy csúfot akarsz űzni belőle. Még jól jársz, ha nem lövet agyon a gorilláival.
TAMÁS
Nekem volna egy megoldásom. Esetleg.
TÖBBEN
Halljuk. Mi? Micsoda? Milyen megoldás?
TAMÁS
Nos, mint tudjátok, én a tetovált bőr fiziológiájával foglalkozom, s ezzel összefüggésben a tetoválási technikákkal, tetoválószerekkel... Hadd ne untassalak a részletekkel. A lényeg a következő. Kikísérleteztem egy olyan festéket, amit nem tűvel kell a bőrszövetbe bevinni. Hanem meghatározott töménységű vizes oldatként hatvan fokra hevítik, s ha ebben a fürdőben öt-hét percig benne marad az ember, akkor ez a festék beszivárog a pórusaiba, behatol a bőrfelszín alá és ott – laikus kifejezéssel – megköt. Az ilyen bőr ugyanúgy örökre fekete marad, mintha ezzel született volna az ember, de többé nem lehet megfesteni, semmilyen színűre.

(Mialatt Tamás beszél, dermedt csend.)

ALADÁR
Ezt te komolyan gondoltad?
TAMÁS
Én nem gondoltam semmit. Én csak elmondtam, hogy van egy festékem.
KÁROLY
Milyen érdekes, a termálvizünk éppen hatvan fokos.
PAKOT-FÜLÖP
Gyerekek, mi lesz, ketyeg az óra.
MIHÁLY
Ha Tamás vállalja, hogy meg tudja szervezni, szerintem nincs más választásunk.
BUKSI
Mint mi?!
LÖNCI
Mint négerré változni.
SOM
Micsoda? Az én egyik ősömet, Som Józsát maga Mátyás király nevezte ki temesi főkapitánnyá.
PAP
A gyerekeitek meg fognak átkozni.
MIHÁLY
Már miért átkoznának?
LÖNCI
Ez nem játék. Ez egyszeri és kivételes alkalom. Az utóbbi ezer évben nem járt erre afrikai császár és a következő ezer évben sem fog, ezért mondom, hogy vagy holnap, vagy soha; mert helyzet van, amit ki kell használni; ez egy történelmi esély.
SOM
Te ezt vontad le az ismereteidből? miféle történelmet taníthattál te a gyermekeinknek?
MIHÁLY
Az a fontos, hogy a falu túlélje ezt az egész Vérmarót-féle haláltábort. Inkább legyek feketebőrű élő néger, mint fehér néger a koporsóban. Amíg ti a helytállásról szövegeltek a katedráról, nemsokára már nem marad gyerek az osztályban. Mert elmenekülnek az emberek, és aki ittmarad, az sem akar gyereket, s ha mégis maradna elég gyerek, az iskolát úgyis felszámolják a faluval együtt. És a fiúk, akiket ti helytállásra oktattok, a kaszárnyákból lezárt koporsóban érkeznek haza... gondoljatok Leventére... amit tilos felnyitni. „Az Ön fiát baleset vagy betegség érte."
SOM
És így nem fogja érni? Mikor már nemcsak a nyelv mássága fogja ingerelni őket a fiainkban, hanem a bőrszínünk is?
LÖNCI
Igen ám, csakhogy az már rasszizmus!* ezt a különbséget kell megértenetek. Azáltal, hogy a bőrszínnel láthatóvá tettük az addig csak hallható különbséget, arra kényszerítjük őket, hogy valljanak színt és vállalják ország-világ előtt, hogy rasszisták.
SOM
Kit érdekel az ország-világ egy ménföldi kaszárnyában? Melyik vadállat őrmestert?
MIHÁLY
Nem tudom. Talán van, akit érdekel, van, akit nem. De, ha a koporsóban hazaküldött fiúk temetésén megjelennének az afrikai és az iszlám államok nagykövetei, ezek a temetések megritkulnának.
ANDRÁS
És főleg: nem mernének hozzányúlni a falvainkhoz. „Lerombolták a ménföldi muzulmán néger falvakat" – tudjátok, hogy hangzik ez Nyugaton?
KÁROLY
És főleg Délen. Hm. Azt mondod: ha megjelennének. Miért tennék?
ANDRÁS
Hát a saját fajtájukról van szó! nem?
KÁROLY
S ezt ők is így tudják majd? (Rágyújt, majd ki)
MIHÁLY
Apámék szomszédjának volt egy fia. Azzal küldték haza koporsóban, hogy a vizsgálat szerint szekrényestől kiugrott a kaszárnya harmadik emeletéről. Miután belebújt a szekrénybe.
SOM
Nem ezen fog múlni. Ez olyan, mint amikor vörösbe öltöztünk. Amikor azt hittük, hogy a vörös szín, a kommunizmus, az erősebb lesz, mint az idegengyűlölet. Most a feketével fogunk ugyanúgy járni.
LÖNCI
Te azt kérdezted az előbb, milyen tanulságot vontam le a történelemből? Nos, a történelem mindenek előtt az alkalmazkodási képességek, az adaptációs készség története. Hogy én hány valláscseréről és nyelvcseréről mesélhetnék itt nektek...
SOM
Na de bőrszíncseréről?
LÖNCI
Ebben tényleg mi leszünk az elsők. Nyugodt lehetsz, hogy sokan fognak követni bennünket.
SOM
Gyerekek vigyázzatok, itt már komolyra fordul a dolog.
MIHÁLY
Hát tudjátok mit? MBKH!
BUKSI
Mi az, hogy MBKH?
MIHÁLY
(a tábla mellett, amit most megfordít) Mindenki BeKapHatja. Négerek leszünk és punktum.
MBKH
Mindenki BeKapHatja

PAKOT-FÜLÖP
Az ugye a történelemből is kiderül, hogy a magyarországi mohamedánokat szerecseneknek nevezték.
SOM
De hát...
PAKOT-FÜLÖP
Nohát, azzá leszünk. Kisberek felveheti a Szerecsenfalva nevet és testvérvárosává lesz... te, mi a Nyugatafrikai Császárság fővárosa?
BUKSI
Nincs itt Karcsi. Azt hiszem, Borneó.
PAKOT-FÜLÖP
Na kérem. Testvérvárosunkká fogadjuk Borneót és megoldottuk az ügyet. Meglátjátok, minden rendben lesz.
SOM
Ez már a delírium.
ALADÁR
Kellene saját himnusz is a falunak.
SOM
Javasolom, hogy válasszuk azt a nótát hogy aszongya „Ha meghalok, ne kérdezd hogy mért hideg a lábam..."
HELMUTH
(be; láthatóan ziláltabb állapotban; Som a háttérben összefoglalja számára az imént történteket. Helmuth a fejéhez kap, majd cinikusan nevet)
PAKOT-FÜLÖP
Fogjunk neki, jóemberek. A termálfürdővel nagy szerencsénk van. A víz éppen hatvan fokos, beleöntjük a festéket, s az egész falu tíz perc alatt át van... meg van váltva.
BUKSI
Hurrá!
SOM
Én még ilyent azóta, hogy Erzsiéket kirakták a tejgyárból...
LÖNCI
És egyben arra is jó ez a fekete fürdő, hogy szimbolikusan lemossa rólunk a keresztvizet. Ez lesz a mi kikeresztelkedésünk.
ALADÁR
Szabad azt javasolnom: először ki kellene próbálni valakin.
PAKOT-FÜLÖP
Önkéntes jelentkezőket kérünk.
SOM
Tudjátok, mi jut eszembe erről a megoldásról?
TÖBBEN
Mi?
SOM
Mikor a börtönben éhségsztrájkoltunk, és parancsot adták, hogy csövön keresztül tápláljanak minket... én meg jelentkeztem, hogy angina pectorisom van s a szívem nem bírja ki a mesterséges táplálást.
ALADÁR
És?
SOM
És az orvos... hát amilyen orvos az volt... belenézett a számba és mondta, hogy tényleg anginám van. Mit tudta ő, mi az. És akkor szólt a felcsernek, hogy ezt az embert nem szájon keresztül kell táplálni, hanem a fenekébe kell dugni a csövet...
HELMUTH
És?
SOM
És úgy is történt. Hogy mit szidtak engem az utánam következők... mert a csövet persze nem cserélték, ugyanazt nyomták be a szájukba.
BUKSI
S ez most miről jutott eszedbe?
SOM
Hát arról, amit ti itt elterveztetek. Magadnak nem oldasz meg semmit, de utána egy egész bört... egy egész falu átkoz.
HELMUTH
Nekem furcsa érzésem van. A múltkor egy kvarclámpa-ügynök kesergett nekem amiatt, hogy nem megy az üzlet.
BUKSI
Miért nem?
HELMUTH
Mert az emberiség háromnegyed részének éppen az a gondja, hogy miként lehetne minél fehérebb a bőre, nem pedig az, hogyan tudna barnulni. (ki)
TAMÁS
Csak megmenekülne a falu... Óriási lehetőségeink vannak mint fürdőhelynek... Felkapott balneológiai központtá lehetnénk...
PAKOT-FÜLÖP
Igen, de honnan szereznénk annyi bálnát?

(Röhögés)

PAKOT-FÜLÖP
Mit röhögtök? Tamás és Károly előkészítik a fürdőt, Erzsi segít nekik... s közben meg kell fogalmazni a levelet is a császárnak... a hajtók körbeveszik, és akkor Helmuth hirtelen előrántja a levelünket és átnyújtja.
SOM
Kicsoda?
PAKOT-FÜLÖP
Na akkor írjuk meg a levelet.
BUKSI
Álljunk meg. Kinek nyújtja át?
PAKOT-FÜLÖP
Hát az emberevőnek.
BUKSI
Kinek?
PAKOT-FÜLÖP
A császárnak.
ALADÁR
No és Vérmarót?
PAKOT-FÜLÖP
Mi van Vérmaróttal?
ALADÁR
Ő nem fog kapni levelet?
PAKOT-FÜLÖP
Hm. Ha Vérmarót megtudja, hogy a háta mögött leveleket irkálunk...
TÖBBEN
Jaj nem, azt nem. Az nem lenne szerencsés. Inkább ne.
PAKOT-FÜLÖP
Akkor írjunk Vérmarótnak is egy levelet.
BUKSI
És mit írjunk benne?
LÖNCI
Hogy hűséges hazafiak vagyunk, és pártunk és kormányunk meg minden. De hogy mi áttértünk a mohamedán vallásra... hát vallásszabadság van, nem?
BUKSI
De vajon bőrszabadság is van?
ALADÁR
Szerintem nem tiltja a törvény.
BUKSI
Akkor meg miért írjunk levelet?
PAKOT-FÜLÖP
Azért, hogy... Miért is? Lehet, hogy Vérmarót másként tudja.
LÖNCI
Na mi lesz?
PAKOT-FÜLÖP
Addig fogtok itt tökölni, amíg tényleg hoznak egy olyan törvényt, hogy senki nem festheti meg a bőrét.
LÖNCI
Na fogjunk már neki annak a levélnek. A falu sorsa a mi kezünkben van. Mihály, te vagy a magyartanár.
MIHÁLY
Melyik levélnek?
LÖNCI
Először a Vérmaróténak.
PAKOT-FÜLÖP
És a császárnak milyen nyelven írunk?
LÖNCI
Magyarul, és Buksi lefordítja németre.
BUKSI
A császár tud németül?
LÖNCI
A német nemzetközi nyelv.
BUKSI
De én csak helyettesítek a németórákon.
LÖNCI
Nem baj, egy levelet csak le tudsz fordítani. Vagy nem?
BUKSI
(nem túl lelkesen) De igen.
LÖNCI
Na, szóval Mihály írja a Vérmarót levelét, András, te vagy a filozófiatanár, ti írtok Buksival a császárnak, Helmuth vagy Ulrike legfönnebb majd stilizálni fogják.
ANDRÁS
Írd. Legvitézebb császári felség... (Buksi ír, Károly be)
MIHÁLY
Gyere Tamás, diktálom. Hát először is: tisztelt hőnszeretett Vérmarót elvtárs, ön nagy ővel, népünk legnagyobb fia, a bölcsesség Mont-Blanc csúcsa...
PAKOT-FÜLÖP
Te, miért mindig a Mont-Blancot írjuk? Ha meggondolom, kétszer akkora hegyek is vannak, mint a Mont-Blanc. A végén még megsértődik, hogy letörpéztük.
LÖNCI
De hát mindennap ezt írja róla a Vörös Lobogó.
BUKSI
És azt ő olvassa?
MIHÁLY
Szerintem is jobb biztosra menni. Karcsi, melyik a legmagasabb hegység a földön?
KÁROLY
A Himalája.
MIHÁLY
Na látod. Írjad Tamás: ...a bölcsesség Himalája...
LÖNCI
Állj csak meg, nem jó.
MIHÁLY
Mi nem jó? most én írom a levelet, vagy te?
LÖNCI
Várj. Az én Himalájám, a te Himalájád, az ő Himalája...
MIHÁLY
Tessék?
LÖNCI
...az ő Hima... az ő Himalájája.
BUKSI
Kinek a Himalájájája?
MIHÁLY
A bölcsesség Hilamá..., ez így nem lesz jó... malájájá...
ANDRÁS
Írjad: ön, császár... mi sem maradhatunk le... a bátorság Szaharája... Hogy hangzik ez így? Szaharája vagy Szaharájája?
LÖNCI
Jól. Na és németül?
BUKSI
Der Sahara der Tapferkeit.
PAKOT-FÜLÖP
Mi ez, felsorolás? Der, der, der? a Tapferkeit is hímnemű?
BUKSI
Nem, az die Tapferkeit. Sőt talán a Szahara is...
PAKOT-FÜLÖP
Na látod, írjad Buksi: der Sahara die Tapferkeit...
BUKSI
Dehát...
PAKOT-FÜLÖP
Semmi dehát. Nem lehet abban a monoton felsoroló stílusban. Kis változatosság kell a szövegbe.
MIHÁLY
...az intelligencia Dunája...
ANDRÁS
...és a bölcsesség Kongója...

(A levélírók kis csoportja félrevonul egy sarokba.)

ALADÁR
Gyerekek, ki kell választani a hajtókat. Ki lesz az a huszonöt?
KÁROLY
Szerintem legyen a huszonöt legfeketébb.
ALADÁR
És aki átadja levelet, – bocsánat, hogy megkérdem – az hogyan lesz öltözve?
KÁROLY
Az csak Helmuth lehet. Csak neki van olyan fellépése, csak ő tud úgy németül meg...
ALADÁR
Meg?
KÁROLY
Meg hollandul...

(Pakot-Fülöp közben átjön hozzájuk.)

ALADÁR
De Helmuthot rá lehet venni erre az egészre?
PAKOT-FÜLÖP
Majd kitalálunk valamit. Ő is csak közülünk való, nem?
ALADÁR
Szóval, bárki lesz is, hogyan lesz öltözve?
KÁROLY
Meleg égövi öltözet most decemberben eleve nem jöhet számításba... Zakó, nyakkendő: mindenkin az lesz, nem elég feltűnő. Hm. Népviselet?
ALADÁR
Az a baj, hogy a kisbereki népviselet teljesen fekete. Na most képzeljétek el...
LÖNCI
Nekem van egy ötletem.
TÖBBEN
Halljuk.
LÖNCI
Dédapám 1916-ban részt vett a koronázáson. Akkor viselte, azóta dugdossuk: olyan jó magyaros... egy remekbe szabott, pompás... (hahotázni kezd)
KÁROLY
Egy pompás micsoda? Mit röhögsz? ne kacagj...
LÖNCI
Egy pompás... ha-ha-ha... kaca... ha-ha... kacagány.

(Tanárok el, Som magában iszik, Helmuth be)

SOM
Képes lennél meghozni valamilyen áldozatot a faluért?
HELMUTH
Hát persze. Miről van szó?
SOM
Itt van, igyál.
HELMUTH
Többet már nem.
SOM
Hogy beszélsz apáddal, mi az hogy nem?!
HELMUTH
Én...
SOM
A faluról van szó, amely felnevelt téged, ahol megszült anyád.
HELMUTH
De én...
SOM
Semmi de én. Itt van, igyál. Azt mondom, igyál, te... nézz oda te... azt a hétszentségét... nesze. Nem iszol meg egy pohárral velem? A nővéred esküvőjén? Apáddal?
HELMUTH
Megiszom egy pohárral. Tessék. Az ifjú párra. Brrr... Mi volt ez?
SOM
Dénes sógor főzte.
HELMUTH
Hát ez...
SOM
Na még eggyel.
HELMUTH
Azt már nem.
SOM
Na hallj oda, hogy beszél az apjával... iszod meg rögtön? A kisbaba egészségére. Most rögtön.
HELMUTH
(megissza) A kisbabára... tényleg, mikorra várják?
SOM
Egy-két héten belül.
HELMUTH
Na akkor ez elég koraszülött egy kisbaba lesz.
SOM
Hagyd el na. Jó, hogy most már férjhez ment a nővéred. Igyunk erre is. Már azt hittük anyáddal, hogy...
HELMUTH
Mondja, édesapám, és milyen ember különben ez a Pakot-Fülöp?
SOM
Ez a Pakot-Fülöp különben ez egy szarházi.

(Som és Helmuth egymásba karolva el, időnként megállnak és töltenek egymásnak. Pakot-Fülöp és Erzsi be)

PAKOT-FÜLÖP
Neki kell átadnia! de ki tudná erre rávenni... Hm... Erzsi, hallod-e?
ERZSI
Tessék.

(Pakot-Fülöp hosszan sugdos a fülébe, Erzsi arcán előbb meglepetés, aztán elréved, végül különös fény villan meg a szemében.)

ERZSI
Rendben van.
HELMUTH
(be, Pakot-Fülöp sunyin ki)
ERZSI
Gyere csak Helmuth, még nem is tudtunk beszélgetni, mióta megjöttél.
HELMUTH
(elázva) Az az érzésem, mintha egyfolytában félnél valamitől.
ERZSI
Hogy én...?
HELMUTH
Boldog vagy, nővérkém?
ERZSI
Gyere, igyunk.
HELMUTH
Én már túl sokat ittam.
ERZSI
Nem iszol meg velem egy pohárral?
HELMUTH
No jó: egy pohárral.
ERZSI
Még eggyel. Idd meg nyugodtan. Ha nekem nem árt meg, te is ihatsz.
HELMUTH
...és ki... kicsoda ez a Pakot-Fülöp...
ERZSI
Ez egy senkiházi. Amikor elvált tőle a volt felesége, az érdeklődők turistabuszokkal érkeztek a válóperükre... Pakot-Fülöp többek közt például a Tornakertben felcsinált egy Toplica nevű Oncsa-telepi lányt, aki aztán 19 férfi ellen adott be apasági keresetet. Pakot-Fülöp volt a tizennyolcadik, és végül ő fizeti a gyerektartást.
HELMUTH
(eldől, félig alszik, félig félrebeszél, motyog)
TÖBBEN
(be)
PAKOT-FÜLÖP
A fürdőt most készítik elő. A néppel beszéltünk, mindenki akarja. Önkéntes jelentkezők, hogy valóban működik-e a dolog... Tamás?
TAMÁS
Én pontosan tudom, hogy működik.
LÖNCI
Akkor miért nem próbálod ki?
TAMÁS
Csak akkor, ha az egész falu egyszerre befürdik. Akkor természetesen én is.
LÖNCI
Gyerekek, önként vállalkozókat kérünk. Mihály?
MIHÁLY
Nekem tudjátok, hogy bőrbetegségem van. Olyanvalakinek kell kipróbálni a festéket, akinek teljesen normális és egészséges a bőre.
ERZSI
Vállaljuk mi ketten, Helmuth és én.

(Morajlás)

LÖNCI
A fürdő még nincs előkészítve, Helmuth pedig magatehetetlen.
HELMUTH
A falu... a faluért... meg egyáltalán.
PAKOT-FÜLÖP
Hozzátok be a csebreket. Gyorsan!
TAMÁS
Na de mire a fürdőből áthozzuk a vizet, addigra kihűl.
PAKOT-FÜLÖP
Melegítünk itt a kemencén.

(Fölrakják a két óriáscsebret, – „Hozd a slagot is" –, gumicsővel vizet vezetnek beléjük a vezetékből, Tamás időnként méri a víz hőfokát. Közben:)

ERZSI
Ha már feketebőrűek leszünk, akkor már legyen afro-frizuránk is. Gyere Helmuth, kigöndörítem a hajad.
HELMUTH
Búú...
ERZSI
Itt van, igyál még. Tessék. (Közben fodrász-szerszámokat vesz elő és Helmuth haját apró csigákba tekeri-süti.)
TAMÁS
A víz hőfoka éppen megfelel. (Beszórja a festéket a csebrekbe.) Hé!? Mi ez?!
HANGOK
Te, ezek tényleg kikapcsolták a villanyt. Úgy látszik, éjfél van.
HANGOK
Éppen annyi. Gyertyát! lámpást!

(Helmuthot levetkőztetik és nagy csobbanással belelökik a kétfülű cseberbe – „Húzzad", „Emeld", „Így", „Nem arra te", „Hű, de nehéz" stb. Alul a lángok; pokolbeli látvány.)

HELMUTH
(Olyan dalokat énekel, amelyekben fürdésről van szó: locsi... locsi pocsi, fürdünk... Kis kacsa fürdik fekete tóba'... Fürdik a holdvilág az éj tengerében) Milyen forró ez a víz...

(Közben Erzsi is bebújik a másik cseberbe. A többiek ki.)

ERZSI
Hűha, de forró... Húú... Bezzeg, mikor a tejgyárban voltam... ezt még nem is meséltem neked, Helmuth... tavaly bent dolgoztam a városban... az Egyesülés tejgyárban... aztán kirúgtak... az egész éjszakai váltást kirúgták, mikor kiderült, hogy palackozás előtt meg szoktunk fürödni a tejben... először a főnöknő, aztán a lányok... mi tizennégyen... az nagyon jót tesz a bőrnek... Helmuth, magadhoz tértél?
HELMUTH
Hát ha én egyszer megfogom ezt a Müller Pétert... tudod te mit csinálok vele?
ERZSI
Ahhoz nekem is lesz egy-két szavam. Az istenit a gacsos lábú, lúdtalpú liliomtiprójának... Tizennyolc évvel ezelőtt az a disznó csábított el, és aztán faképnél hagyott... akkor lúgot akartam inni.
HELMUTH
Megölöm... Én megölöm azt a gazembert... milyen jó volt ez a forró fürdő... milyen jó itthon lenni... brr... (kimászik a cseberből) Na, valamennyire magamhoz tértem... nagyon jó itthon...
ERZSI
Igaz? Na látod... Te se törődj semmivel... jaj, de forró ez a víz... húú... jajistenem... Bábát! (Kiabál:) Bábát! Gyorsan! doktor úr!

(Többen berohannak, – Som és Somné: Mi történik itt? – Erzsit kiemelik a cseberből, átviszik valahova – „Orvost, hamar", lassan lámpákat gyújtanak, a tanári közepén ott áll Helmuth ébenfeketén, épp egy törülközőt teker a dereka köré.)

SOMNÉ
KI CSINÁLTA EZT? (Mindenki hátrább húzódik; Pakot-Fülöpnek meztelen a felsőteste, a két karja könyökig fekete.) Te? Te nyomtad víz alá a fiamat? Tu haszt tesz kmacht? (Közben sikítás)
SOMNÉ
(kirohan) Jajistenem! Jajistenem! Erzsi!

(A dermedt csendben egyszercsak fuvolaszó hallszik, Helmuth felkapja a fejét.)

HELMUTH
Mi az? (Kintről hangzavar.)
HANG, KINTRŐL:
Megérkeztek! megjöttek a vendégek!
TAMÁS
Milyen vendégek?
PAKOT-FÜLÖP
(az ajtóból) Megérkezett Miss Mary Morgan kisasszony és Miszter Morgan kapitány.
SOM
Úristen! Elfelejtettük várni őket az állomáson!
MARY
(apjával együtt, be, angolul) ...és most meg fogod ismerni Helmuthot meg a családját... and now, You will meet Helmuth and his family...
PAKOT-FÜLÖP
Futuwa!

(Innen, mintha lassított némafilmet látnánk; a tabló mozdulatlan, csak Mary halad, kezében fuvolával, lassú léptekkel a lehajtott fejű Helmuth fele; mikor elér hozzá, mintha le akarná súrolni róla a festéket, kérdőn nézi, Helmuth a fejét rázza, Tamás kézmozdulata azt jelzi: nem, ez levakarhatatlan.
Kintről, hirtelen: Jött egy kapitány... Ebbe nemsokára belekeveredik: Lakodalom van a mi utcánkban...
Mary egy székre rogy, valaki eltapossa a kapitány szájából kiesett szivart, s kinyújtott karját lehajtja, mint egy fogantyút, közben:)

FÜGGÖNY

III. felvonás

(Néhány órával később. Mikor a függöny szétnyílik, az előtérben Béci ül háttal, egy táblára fest valamit. Mikor feláll és kimegy, akkor válik láthatóvá a tábla:)
JÓL JEGYEZD MEG HELMUTH
AMI VÓT AZ ELMÚTH

A felvonás a következő dallal kezdődik:

Ugyanaz a folyó
vagyis dal arról, hogy egyszer sem léphetsz ugyanabba a folyóba

A parton állok, elidőzöm
egy hajdani és szelíd őszön.

Léptek a vízben, víz alatt.
Lépteid elkíséri
a virágárus lányok
véreres szemgolyója:

járkálsz az őszi vízben,
a megáradt folyóba,
a folyóba hajolva.

Szédülsz, megmerülsz benne,
régi folyód és lábad
és lépteid keresve.

BÉCI ÉS A KÉT ÜGYNÖK
(csukladozva, bizonytalanul át a színen, kezükben pálinkásüveggel, felváltva) Ön... öntözni jöttem... hogy el akar hervadni... én meglocsolni... én kis ketrész... legész... tökrész...
HELMUTH
(félkönyékre támaszkodva, fél kancsó borral maga előtt) Hogy kerültek ide?
ALADÁR
Vártak egy darabig az állomáson, aztán egy taxis kétszáz dollárért elhozta őket.
HELMUTH
Kérlek Ali, fordítsd meg fejjel lefelé a Mary portréját.
ALADÁR
Fejjel lefelé?
HELMUTH
Igen.
ALADÁR
(megfordítja) Így?
HELMUTH
Így.
ALADÁR
Ezt miért kérted?
HELMUTH
Hát a délibábok nem fejjel lefelé lógnak?
ALADÁR
A délibábok?
HELMUTH
Igen. A Morgan-lányok.
ALADÁR
Nem értem.
HELMUTH
Nem baj. Erzsi?
ALADÁR
Jól van. Egészséges kisbabája született. (Habozva) Tudod, mi a meglepő?
HELMUTH
Mi?
ALADÁR
Hogy a baba is teljesen fekete, ha szabad így kifejeznem magam.
HELMUTH
Hát az hogy lehet?
ALADÁR
Nem tudom. Teljesen mintha... Még a haja is göndör.
HELMUTH
Pakot-Fülöp tudja?
ALADÁR
Azt hiszem, még nem mondták meg neki. Helmuth?
HELMUTH
Igen?
ALADÁR
Segíthetek valamiben? Elnézést a kérdésért.
HELMUTH
Köszönöm. Aladár, te mindig olyan jó voltál velem... vagy nem is? A felejtés már kikezdte az életemet.
ALADÁR
Hogyan?
HELMUTH
Úgy, mint valami piros cápa, mint valami belső háziállat... A nők külső teste a csillagok meghosszabbodása lehet, Ali...
ALADÁR
Ezt hogy érted?
HELMUTH
Halottaidra szemfedőt terítesz
ámde Isten már letakarta őket.
Süvöltözik a férfiakban a pusztulás,
de Isten simítja meg kezükkel a nőket.
ALADÁR
Hogy mondod?
HELMUTH
Isten szeme mindent lát.
De felöltöztetni a nőt
annyi mint lezárni Isten szemét.
ALADÁR
Ez nagyon érdekes, Helmuth.
HELMUTH
Aladár, szeretnék kérni valamit tőled. Voltak neked a városban modelljeid, tudom, hogy női aktokat is szoktál rajzolni. Még mindig?
ALADÁR
Igen, Helmuth.
HELMUTH
Arra kérnélek, hogy vigyél magaddal engem is legközelebb.
ALADÁR
Miért?
HELMUTH
Mert én még nem láttam élő meztelen nőt.
ALADÁR
Mit beszélsz?
HELMUTH
Ahogy visszaemlékszem, egyet se láttam.
ALADÁR
De hogyhogy? És például... Mary?
HELMUTH
Például Mary? Ő azt akarta, hogy az esküvőnkig tekintsem úgy, mintha kolostorban lakna. Tudod, az anyja korán meghalt s őt igen puritán szellemben nevelték.
ALADÁR
S most mi lesz? Ha nem sértelek meg.
HELMUTH
Most? Szavaim megfeketedtek. De ne törődj. Sírgödröm disznók szája lesz.
ALADÁR
Tessék?
HELMUTH
Sírkamrám vaddisznók szája lészen, fölfaltok, meg fogtok rágni engem szépen.

(Mihály, Pakot-Fülöp és Buksi közben behozza és felakasztja a kacagányt.)

ALADÁR
Akkor majd szólok, Helmuth. Meddig maradsz itthon? Ha nem titok.
HELMUTH
Három nap múlva kellene indulnom.
ALADÁR
És hova mész?
HELMUTH
Nem tudom. Talán Nyugat-Afrikába.
PAKOT-FÜLÖP
Úgy hallottam, a Vörös Lobogó vezércikkírókat keres. Aki volt, azt már elhasználták... meg más megbízatást kap...
MIHÁLY
Igen, én is hallottam, hogy meg akarják oldani a vezércikkíró-krízist és gyorstalpaló tanfolyamot szerveznek...
BUKSI
(döbbenten) MICSODÁT?! Gyorstalpnyaló tanfolyamot?
ALADÁR
Na, lassan át kell mennem a fürdőbe. Elnézést, hogy...
HELMUTH
Ali, csak tréfáltam, ami a nőket illeti.
ALADÁR
Persze, gondoltam. Tudod, Bécinek vannak alkimista könyvei...
HELMUTH
Igen?
ALADÁR
Azt olvastam az egyikben: lélek és test között az átjárást a mercurius valósítja meg, a higany...
HELMUTH
S akkor most vegyek egy higanyfürdőt is?
ALADÁR
Nem, dehogy. No mentem, eljött a nagy pillanat...
MIHÁLY
Aki magyar, velünk tart!

(A sötét tanáriban, s mint az ablakon keresztül látszik, odakint is, izgatott jövés-menés támad: vállukon, karjukon törülközőkkel, ruhadarabokkal, papucsokkal árnyékok jönnek-mennek, csoszogás, kuncogás, viháncolás.)
PAKOT-FÜLÖP HANGJA
Helmuth jól elvágta maga alatt a köldökzsinórt...
HANG
Tíz perc múlva már mind egyforma feketék leszünk.
HANGOK
Éljen az egyformátus egyház! – Mondom én nektek: most örül a Sátány...
HANG
Azt ismeritek, mikor tíz kicsi négernek teljesíti a sivatagi jó tündér a kívánságát? (Hangok: Nem! Hogy van?! Mondjad!) és kilenc azt kéri: legyen fehér ember belőle, amit rögtön teljesít is a tündér; (Hangok: És? és aztán?) hanem a tizedik, az rettentően mulat valamin, kérdi a tündér: te mit nevetsz? hát azt, válaszolja, hogy én most azt fogom kérni: mind a kilenc legyen ismét feketebőrű. (Vihogás, éneklés)
PAKOT-FÜLÖP
Bevallom, én gyalázatosan szeretem a vőlegénylevest... (kéjesen:) és majd mikor mi leszünk a vámszedők...
BÉCI HANGJA
Éljenek a süketbénák!
HANG
Most ezzel a fürdővel lemossuk magunkról a keresztvizet?

(Kakaskukorékolás; valaki hamisan énekelni kezdi: Szól a kakas már... Hirtelen: erősen, erőszakosan a lélekharang hangja)

HANG
Az istenit! Ki húzatja a lélekharangot?
HELMUTH
(egyedül a tanáriban) Isten hozott, Mary. Som Helmuth vagyok. Ez itt édesanyám, akit Som anyónak hívnak... de te szólítsd egyszerűen így: anyósom. Ez meg itt valamelyik unokatestvérem. Nem vették föl a parasztfőiskolára. Nem tudott vetni.
A sógoromnak éppen súlyos gombás fertőzése van... egy gomba jó nőtől szedte föl.
És hogy van a kicsi?
Köszönöm. Nő, mint az állat.
És nyelvi kisebbségből faji kisebbséggé lettünk.
Fölvesszük a kapcsolatot a magyar-ab néppel. Levente, hallod?
Ők is fölvették az iszlámot, mert ez kellett a megmaradáshoz.
Egy nagy ziherájsz-tűvel.
Na, indulás a mecsetbe.
Használandó nevek: Musztafa, Ahmed, Szelim, Abdullah, Leila, Sheila, Seherezádé. Kissé tehenes-talpas ez a Seherezádé, nem úgy tűnik?
Ekkora nagy már a gyerek?
Hát igen, az idősebb nők idősebb babákat szülnek.
Szaporodnak ezek, mint József Attila fogában az idegen anyag.
Ménföld fővárosa Main City... magyarul Ménfőpuszta... ott lakik Vérmarót a Main streeten.
Ide hallgass, effendi. Ti itt mind Vérmarót körül forogtok és táncoltok. Gyűlölködtök, tréfálkoztok, amúgy családiasan, anekdotázva. És így lett ő életetekben sarkalatos ténnyé, jelenidejű tényből örökkévalóvá!
Az emberi zokniban a sejtek három év alatt cserélődnek.
És elment mezítláb sízni.
Látod, Mary, itt ebben a faluban élnek a mohamedákok. Háromszor veri ezt kenden... háromszor veri... very much... thank you Mary, I am Helmuth... very... hihi... hi-hi-Hi... Hidegkúti elszalad a labdával, lő, gól! (Hörögve) Góóó...

(Vége a fürdésnek, észrevétlenül kivilágosodik, sötét alakok távoznak. A főbb szereplők lassan összegyűlnek a tanáriban; egyelőre csak elmosódottan látszanak a félhomályban.)

PAKOT-FÜLÖP
Nekem az a véleményem, hogy...
ORVOS
Édes fiam, neked nem véleményed van, hanem diagnózisod.
ANDRÁS
(miközben Bécivel az előtér felé közeledik, ahol több a fény) No, ezzel is megvolnánk... (Hirtelen vizsgálni kezdi magát, az egyik ablakhoz rohan, majd felordít): Árulás! Segítség!
BÉCI
(vihogva) FLÓRA, TE FÉRFI VAGY!

(A többiek is előrohannak, köztük Tiborc is és ekkor derül ki, hogy mindannyiuk bőre foltosan ocsmányzöld: leginkább bizonyos terepszínű egyenruhák mintázatára emlékeztet, csak sokkal rondább, hullafolt-szerűbb. Tiborc leakasztja kaszáját a bordásfalról.)

HANGOK
Hé! Mi történt? Ki tette ezt velünk? Mi ez a csúfság? hol az a gazember?
BUKSI
Te, van ilyen színű nép a Földön?
TAMÁS
(belép)
MIND
Ááá! (Fenyegetően körbeveszik, ő is ugyanolyan színű)
TAMÁS
Nem értem a dolgot. Van egy sejtésem. Nem vettük figyelembe, hogy a termálvíz összetétele más, mint a közönséges vízé. Úgy látszik, olyan mikroelemeket és sókat tartalmaz, amelyek megváltoztatták a festék tulajdonságait, s ez helyenként különböző koncentrációt eredményezett.
BUKSI
Tessék?
PAKOT-FÜLÖP
Halljátok, milyen okos magyarázat? (Rosszindulatú nevetés) Most mit tegyünk veled?
TAMÁS
(Vállat von, fáradtan leül.)

(Súgás-búgás, vita, felcsapó indulatok. Közben:)

LÖNCI
(belép, a bőre hófehér, érintetlen)
SOM
Hát te?
LÖNCI
(vidáman) Én vagyok.
SOM
Te hol voltál? Te hogyhogy fehér maradtál?
BÉCI
Na né, a lőcsei fehér ember!
LÖNCI
(vidáman) Úgy látszik, rajtam nem fog a festék. De hogy nektek milyen furcsa színetek van! Ez már igen. Igazi rejtőszín, ideális a környezetbe való beolvadásra.
PAKOT-FÜLÖP
Megálljunk csak. Nem arról volt szó, hogy mind egyszerre megyünk a fürdőbe?
LÖNCI
De úgy látszik, ti egyszerrébb fürödtetek meg.
BUKSI
Tessék?
LÖNCI
Mire felocsúdtam, hogy mi, hogy, merre, már vége is volt az egésznek.
SOM
És akkor miért nem bújtál be a vízbe?
LÖNCI
Gondoltam, előbb megnézlek benneteket. (Gyorsan ki, többen üldözőbe veszik, mások kiténferegnek. A színen csak Pakot-Fülöp marad, komoran enni kezd, kintről kocsizaj, ajtócsapódás)
ŐRNAGY ÉS EGY MÁSIK TISZT
(be, a titkosrendőrségtől vannak)
ŐRNAGY
Gólyatöcs kettő!
PAKOT-FÜLÖP
(vigyázzba vágja magát) Jelentkezem!
ŐRNAGY
Hát te?
PAKOT-FÜLÖP
Igenis. Parancsára, őrnagy úr... Parancsol egy kis hem end eggszet tojással és sonkával...
ŐRNAGY
Arról volt szó, hogy szemmel tartod a falut és rögtön jelented, ha valami rendkívüli vagy gyanús történik...
PAKOT-FÜLÖP
De hát jelentettem.
ŐRNAGY
...nem pedig arról, hogy ekkora disznóságot csináltok!
PAKOT-FÜLÖP
Bevallom, engem... de hát arról volt szó, hogy feltűnés nélkül... hogy nem szabad semmivel fölhívnom magamra a figyelmet...
ŐRNAGY
És az nincs benne a megbízásban, hogy megakadályozod, ha bármilyen merénylet készül az államrend és a vezetők ellen?
PAKOT-FÜLÖP
Én próbáltam, úgy ahogy az utasításban szólt... hogy le kell járatni a falu reakciós hangadó vezetőit... hát én a papot és a templomot és az istent úgy befeketítettem, hogy...
ŐRNAGY
Na, neked sem kell már sokat feketedned. Hol vannak az utazók?
PAKOT-FÜLÖP
Az utazók? Bevallom...
ŐRNAGY
Ők hát. A turisták. A mieink. Mi küldtük ki őket, miután megkaptuk a jelentést.
PAKOT-FÜLÖP
A jelentésemet.
ŐRNAGY
Hol vannak?
SOM
(Észrevétlenül végighallgatta a beszélgetést a háttérből, hirtelen előlép.) Itt. (Lehúzza a takarót a karosszékban alvó két alakról.)
ŐRNAGY
(Nagyot ordít. A két utazó békésen, zöldesfeketén hortyog.) Na megálljatok. Csívo oblju repla flu, flu, nyik suma Kisberek, vazutia fuluj... hohoho, miu?! (Társával együtt ki, kocsizaj)
PAKOT-FÜLÖP
(utánaszól) Jojo mifu, pepliu nehemihi... mlé háhu... mlé...
SOM
(Pakot-Fülöp fele tesz néhány lépést, az sürgősen eltűnik.)
PAP
(be, Helmuth társaságában) Ezt érdemeltük. De mit tehettem volna? Hiszen már az egyházam is kiközösített.
HELMUTH
Miért nem próbáltál ellenállni?
PAP
Már hogyne próbáltam volna. Meg is lett az eredménye.
HELMUTH
Nem úgy. Nem lett volna szabad kiköltöznöd a parókiáról... ki tudja, hogy alakult volna... híveid lehet, hogy élőláncot alkottak volna házad körül... és lehet, hogy katonaságot küldtek volna ki ellenetek... de a katonák átálltak volna... és néhány nap alatt az egész rendszer összeomlott volna... és Vérmarótot és feleségét gyorsított hadbírósági eljárást követően szitává lőtte volna egy kivégzőosztag egy elhagyatott kaszárnya udvarán...
PAP
No, persze, fantáziálni lehet... Ez, amit elmondtál, ez mese... semmi köze a realitáshoz és a reálpolitikához... vágyálmok... te költő vagy... nem tudod, mi lehetséges és mi nem.
HELMUTH
És vajon Isten különös kegyelme, vagy a történelmi véletlen játéka folytán nem alakulhatott volna mégis úgy, ahogy most elmondtam?
PAP
Soha. Számtalan példával tudnám ezt bizonyítani neked.
HELMUTH
Tehát akkor ez volt az egyetlen járható út... (tanárok be)
PAP
Itt nem fog megváltozni semmi. Vérmarótot elűzheted, jön helyébe Szőrmarót. A Sátán munkája, amerre csak nézel...
TAMÁS
Itt a kacagány előkészítve.
ALADÁR
A levél jól sikerült?
KÁROLY
Igen. Jó sok hivatkozással Kisberek európaiságára.
MIHÁLY
Helmuthnak mindenképp el kell mennie délben és átadnia a levelet. Elvégre Helmuth most már elég feltűnő... és ráadásul meglehet, hogy mégis mohamedán a császár. Akkor nincs veszve semmi.
ANDRÁS
Helmuth?
HELMUTH
Megteszem. Nem is tudom, miért. Gyűlöllek benneteket mind. Utálom a mocskos, alacsony fantáziátokat, rettenetes kis titkaitokat és azt, ahogy helyezkedtek és átálltok és a mimikriteket...
BUKSI
Tessék?
HELMUTH
Mégis megteszem... a szívnek az a képessége? a szívnek az a képessége... hogy meg tud nőni, testedet betöltve – és átváltozni holdfogyatkozássá – s a jövő földúlt emlékezetében – gyertyafénnyé és bebocsáttatássá...
BUKSI
Tessék?
HELMUTH
Megteszem értetek... vagy magamért... pusztán csak amiatt, hogy tudjam: nem volt hiábavaló. Nagy áldozat volt, de legalább megmentett egy falut. Egy ostoba, visszataszító és kétszínű népséggel teli községet, de mégiscsak az én szülőfalumat. Kérem ide azt a kacagányt. Zokogj, my King, sírjál, királyom, cry, király, cry!!
BÉCI
Avagy ne kívánjak a krokodiloknak jó étvágyat magamhoz?

(Helmuthot beöltöztetik – „Hű, de magyarosan áll neki", „Ez már döfi", „Aztán húzd ki magad benne" stb.)

HELMUTH
(gyakorol: meghajlik, kiegyenesedik, karját felemeli, mímeli, hogy átnyújtja a levelet.)

(Csengetés, a postás hangja: Távirat érkezett. Buksi áll legközelebb az ajtóhoz, ő megy átvenni a táviratot, majd vissza.)

BUKSI
Távirat érkezett.
TÖBBEN
Kinek?
BUKSI
Nem tudom.
PAKOT-FÜLÖP
Hát nézd meg. Hátha most értesítenek, hogy mégsem bontják le a falut.
TÖBBEN
Úgy van! Tényleg! Hátha! Olvasd! Hurrá! Megmenekültünk!
BUKSI
(kibontja a táviratot, felolvassa) Kedves Pakot-Fülöp stop menstruáció nem jött meg stop mit tegyek stop írjál hamar stop csók Toplica.

(Vihogás)

PAKOT-FÜLÖP
Én tiltakozom, hogy az ember magánleveleivel így vissza lehessen élni... Különben is kérem azt a táviratot (átveszi Buksitól). Lássuk csak...

(Az igazgató érkezik letörten)

ANDRÁS
Elmarad a vadászat.
MIND
Hogyhogy?
ANDRÁS
Nagy botrány van. Lehet, hogy a megyét is megszüntetik. Fölosztják. Most telefonáltak. A városból. A tegnap esti vadászatból katasztrófa lett.
SOM
Mi történt?
ANDRÁS
Vérmarót nem tudta, hogy errefelé nem élnek medvék... ezt nem merték megmondani neki... S megérkeztek. Ő meg a vendég. És nagyon föl akart vágni neki. A medvével. S az elvtársak szörnyű kínban voltak. Végül azt találták ki. Hogy áthozzák a medvét a várhelyi állatkertből. És azt eresztik el a les közelében...
ORVOS
És?
ANDRÁS
És úgy is történt. Csak azt nem tudták, hogy az állatkert a cirkusztól vette a mackót. Merthogy az kivénült onnan...
ORVOS
Na és mi van abban?
ANDRÁS
Hát az, hogy mikor eleresztették a medvét. Az megtalálta az út mellett odatámasztva... (röhög)
SOM
Mit talált meg?
ZOLTÁN
Az erdész biciklijét... és mivel cirkuszi betanított medve volt, felült a kerékpárra... és úgy jelent meg a tisztáson, a vadászlesnél, biciklizve... A császár pedig nagyon megsértődött, mert azt hitte, csúfot űznek belőle... főleg, hogy régebben cirkuszi bokszolóként is működött... Ebből még súlyos diplomáciai bonyodalmak fognak származni... (Ki)

(Helmuth leakaszt a falról egy bokszkesztyűt, lassan felhúzza)

ORVOS
Kisbereknek pedig lőttek.
SOM
Mi mindent megpróbáltunk.
TAMÁS
Te, milyen hideg van itt. Ezek tényleg elzárták a földgázvezetéket.
BUKSI
Mi legyen? A fát, ami volt, elhasználtuk.
MIHÁLY
Muszáj lesz padlófűtéssel megoldanunk, különben odaveszünk.

(Néhányan nekiesnek a tanári padlódeszkáit feltépni; azokkal fűtik be a tanári kemencéjét is, továbbá székekkel, asztalokkal stb.; a fürdőbe is ilyenszerű tüzelőt visznek át.)
(Közben odakint felvonul, majd rázendít a zenekar. Zöldfoltos emberek tódulnak be. Som maga mellé parancsolja Helmuthot, rámutat a hegedűre; Helmuth amúgy kacagányosan, bokszkesztyűsen fölveszi és játszani kezd rajta. Időnként énekel is; a következő sorok érthetőek:
Elmentem megkeresni
nagynémet nagynénémet
Merthát ilyen az ember:
vagy német, vagy nem német –

de lám, az ember szülőföldjén
fekete s zöld alattvalók
húzzák a talpalávalót
A reflektor többször is visszatér rá, egy idő múlva azonban Helmuth eltűnik a képből.)

MIHÁLY
Vajon nem lehetne valamilyen védett állatfajtává nyilvánítanunk magunkat?
PAKOT-FÜLÖP
Igen, de védett háziállatoknak vagy védett vadállatoknak?

(A zene egyre hangosabb, mind nehezebb túlordítani)

ANDRÁS
(be) Most mondta a rádió! a nyugatafrikai császárságban forradalom tört ki! Saját távollétében megbukott a császárunk!
MIHÁLY
Én magyar vagyok, érted?
SOM
Értem én, persze. Ki vonja ezt kétségbe?
MIHÁLY
Hallod, hogy én magyar vagyok?
SOM
Van valami baj?
MIHÁLY
Én magyar vagyok.
PAP
Annyit mind emlegeted... nem vagy egészen biztos benne?
MIHÁLY
Én vagyok a legmagyarabb magyar!
BUKSI
Hohó! És én?
ANDRÁS
És én?
PAKOT-FÜLÖP
Én ki vagyok, hékás?
MIHÁLY
Én sokkal inkább magyar vagyok.
KÁROLY
Nem magyar-abok lettünk?
TAMÁS
Én magyar-ab vagyok.
BUKSI
Én még magyar-abb vagyok!
KÁROLY
Én is!
ANDRÁS
Döntsük el, hogy ki a legmagyarabb.
ALADÁR
Rendezzünk egy magyarság-versenyt. Aki megnyeri, az lesz.
PAKOT-FÜLÖP
De nem lesz jó. Azt fogják mondani, hogy ez nacionalizmus.
BUKSI
Miért?
PAKOT-FÜLÖP
Gondolkozz csak, hogy cseng ez itt Ménföldön 1989-ben... úgy állítják majd be, mint valami vadmagyar dolgot. Horthyfasizmus meg minden... futuvva.
KÁROLY
Akkor ne tartsunk versenyt?
PAKOT-FÜLÖP
De igen, csak ne így nevezzük. Elég, ha mi tudjuk, hogy...
ALADÁR
Hát akkor hogy nevezzük?
MIHÁLY
Járjunk el okosan. Itt arról van szó, ki az, aki kevésbé és ki az, aki inkább magyar. András, nem igaz?
ANDRÁS
Igen.
MIHÁLY
Szerintem arról szóljon a verseny... elég, ha azt mondjuk, hogy ki inkább. Mi tudni fogjuk, hogy ez azt jelenti: ki inkább magyar, mint a többi.
ANDRÁS
Tehát akkor lesznek inkák, lesznek inkábbak és lesznek leginkábbak.
BÉCI
Ez már más! Tez isz etwasz András...

(Ekkor látjuk utoljára a bokszkesztyűsen hegedülő Helmuthot.)

PAKOT-FÜLÖP
S ha valaki megkérdi, hát az indiánokról van szó.
ANDRÁS
Ügyes! Nohát: nem férhet kétség hozzá...
MIHÁLY
Hogy a legmagyarabb inka én vagyok...
ÖSSZEVISSZA
Én inkább vagyok, mint te! – És én sokkal inkább! – A leginkább én vagyok – És a legesleginkább...

(Egyre jobban tombol a boszorkányszombat-szerű lakodalom. Felhangzik az induló is, többször egymás után, nyilván elakadta lejátszó szerkezet. A reflektor Helmuth fentről lelógó lábain áll meg. Nem tudjuk, felakasztotta-e magát, vagy a gyűrűről figyeli a lagzit.)

Függöny

Kieli on kotimaani*
Hölgyeim és Uraim!

Ebben az előadásban, amit itt hallani fognak, három erdélyi magyar költőtől fogok idézni; mindhárman kolozsváriak; szavaik talán világosabbá teszik majd a gondolatmenetet, amelyre az előadás épül. Megtehettem volna – s talán ez lett volna az elegánsabb –, hogy ne erdélyi vagy ne magyar költőktől idézzek; vagy ne élő költőktől; vagy hogy éppenséggel egy ma már nem élő nyelven írott versből keressek ki néhány sort. Itt van rögtön a vót nyelv: ennek halála megelőzte nagy költőinek a megszületését. Avagy ki állíthatná biztosan, hogy 2025-ben nem egy vót költő kapta volna majd az irodalmi Nobel-díjat, Medve-Maldoror című poémájáért, Hölgyeim és Uraim.
De térjünk vissza Kolozsvárhoz, mely város a magyar líra egyik fővárosa, és a három erdélyi magyar költőhöz. Más-más generációhoz és poétikai iskolához tartoznak, nem egyforma a népszerűségük és különbözik a világnézetük is. Amellett, hogy magyar költők, csak egyvalami közös bennük: hogy Kolozsvárott élnek, mint jómagam is.
De nem ezért esett rájuk a választásom. Ha választottam volna, talán másokat választok, ám amikor megtudtam – KIELI ON KOTIMAANI –, hogy mi lesz e találkozó jelmondata, a nyelv a hazám, azonnal és egyszerre eszembe jutott, hogy Lászlóffy Csaba harmincnyolc betűs hazájának nevezi anyanyelvét – a magyar ábécé harmincnyolc betűs –, eszembe jutott, hogy Kányádi Sándor így ír: Én vagyok a fehér néger. Nem a bőröm: nyelvem néger; és eszembe jutott Balla Zsófia egy sora is: Ahogyan élek, az a hazám. Így hát ők lesznek akaratlan társaink ma délután.

„Harmincnyolc betűs hazám..."
A nyelv a hazám – milyen megragadó gondolat! Költő barátunk sem tudott szabadulni tőle, nyilván ezért is írta le. Ám a mai világban nem túl népszerű dolog a hazáról értekezni. Ebben kétségtelenül ludas a világszerte (ugyan többnyire csak a perifériákon, de kétségtelenül:) létező szélsőséges nacionalizmusok retorikája is. E demagógia és retorika következtében a haza és a hazafiasság fogalmait érezhetően infláció kezdte ki.
Másfelől azonban tagadhatatlan, hogy e verbális és félig-meddig politikai kopás és infláció mellett létezik egy másik is, amelynek eredményeképp a haza fogalma mint történelmi és érzelmi érték fokozatosan, ám érezhetően le-, de legalábbis átértékelődik. Ez a fajta erózió egyidejű azoknak a tendenciáknak a térhódításával, amelyek a posztmodern nyugati társadalmak konglomerációja felé mutatnak, s amelyek a most már majdnem öröknek tűnő európai béke révén egyrészt legitimációt nyernek, másrészt fölerősödnek. Elvégre földrészünkön közel fél évszázada viszonylag béke van, ami a csiszolt kőkorszak óta még nem fordult elő.
E második fajta erkölcsi kopás miatt a haza fogalma mintha egyre inkább a politikai romantika kelléktárába utalódnék át. A hazára hivatkozni sokak szemében körülbelül azzal egyenértékű gesztus, mintha mondjuk valaki választékos, de múlt századi viseletben jelenne meg egy tudományos értekekezleten. S ha ez így van: vajon nem anakronisztikus-e a nyelvi hazáról értekeznünk – éppen akkor, amikor a nyelvi határok világszerte fellazulóban, feloldódóban, összekeveredőben vannak?
Bármilyen megragadó is a nyelv mint haza metaforája, egyvalamit mégsem fejez ki, s ez nem geográfiai, etnikai vagy történelmi dimenzió, hanem ontológiai és a szó metafizikai értelmében szakrális. Úgy, ahogyan ezt a teremtéstörténet világosan meg is fogalmazta: kezdetben vala az Ige. Ez annyit jelent, hogy a nyelv nem más, mint a világot létrehozó mágikus ős-gesztus modellező princípiuma, egyben tanúja, vagyis emlékezete.
A tény, hogy Isten nem egyetlen nyelven szól az emberiséghez, nemcsak azt jelenti, hogy Isten poliglott, és nemcsak Bábelre emlékeztet bennünket. A nyelvek sokféleségében Isten az egyetlen és egyszeri világot megtöbbszörözte; deisztikus-panteisztikus megközelítésben mondhatnók: Világisten a nyelvekben megsokszorozta önmaga tükörképeit. E tükrök mindegyike a világ más-más arcát ragadja meg – hiszen minden nyelv külön látomás a világról.
A sokszoros és párhuzamos teremtések e hálója olyan szövésmintákból épül föl, amelyeknek finomszerkezetét egy-egy külön igeidő-alak, névmás vagy kötőszó határozza meg; egy-egy más nyelvekben ismeretlen szóalak, jelentés vagy hangzás vagy viszony. Minden egyes nyelv az idő, a tér, a meghatározó összefüggések érzékelésének és megragadásának egyszeri esélye és lehetősége.
És ahogy például a hopi indiánok nyelvének grammatikai dimenzióiban – tehát primer filozófiai tapasztalatában is – állítólag minden más nyelvnél inkább benne rejlenek a relativitáselmélet előfeltevései és következtetései, ugyanúgy minden nyelv különbejáratú világmagyarázat: az univerzális titkok zárjába illő megismételhetetlen gnoszeológiai kulcs.
Ezért mondhatjuk, hogy bármely nyelv halálával egy lehetséges világ pusztul el – s hogy bármely nyelv megsemmisítése egyenlő Isten arculcsapásával. És ezért igaz az, hogy míg a történelmi értelemben vett hazák pusztulása pótolhatatlan kulturális veszteségnek számít, addig a nyelvi hazák halála metafizikai tragédia lehet az egész emberi civilizáció számára.
Nem tudom, a hopi indiánok – akiknek a történelem nem engedte meg, hogy saját országot építhessenek fel – hazájuknak vagy rezervátumuknak tekintik-e a földet, amelyen élnek. Tény, hogy sok-sok nép nem is rendelkezik saját, valóságosnak mondható, fizikai hazával: számukra a nyelvi tér az, amelyben szabadon és szuverén módon ki tudják bontani identitásukat, spirituális egyéniségüket. Önmagukat verbális dimenziókban valósítják meg, s eközben építik föl virtuális, absztrakt, de félreismerhetetlenül saját hazájukat.
Milyen érdekes – és milyen jellemző –, hogy míg a legtöbb európai nép számára a haza szó az apák földjét jelenti, addig mind a finnben, mind a magyarban a haza képzete egy házra vezethető vissza – sőt mi több, ugyanarra a házra, etimológiai értelemben is egy ugyanazon szóra, mely a feltételezett ősnyelvben kb. így hangzott: koda. Ez az egykori közös finnugor ház – alakja talán a bábeli toronyé lehetett, a szétszéledés előtt –, és ez a szó fejlődött és alakulgatott külön utakon addig, amíg a magyarban ház lett belőle, a finnben pedig a (ma már csak származékokban élő) kota.
E két szóban az avatatlannak nehéz fölismernie a rokonságot, s a legtöbb magyar számára a finn vagy az észt megtanulhatatlannak tűnik; nyilván, ugyanígy állhatnak ők is a magyarral. De olyan távolságból, ahonnan szavak nem, legföljebb szótagok érthetők – meg persze ahonnan érzékelhető még a beszéd ritmikája, lejtése, dallama, hangzásvilága –, egyszóval, ilyen féltávolból a magyar fülnek a finn is otthonos és ismerős; s ha a finn beszédet nem tekinti is hazájának, de mégis, olyan nyelvi és érzelmi tér ez számára, olyan ország, ahova nincs szüksége vízumra, de talán útlevélre sem.

„Nem a bőröm: nyelvem néger"
A finnugor népek családjából csak a finnek, észtek és a magyarok jutottak el odáig, hogy önálló államuk legyen – de még ezt az önállóságot is egyfolytában veszélyeztette a történelem, egészen napjainkig; háborúk, polgárháborúk, megszállások, rabszolgaság, gyarmati vagy félgyarmati függőség, kitelepítések, betelepítések, országcsonkítások tették lehetetlenné a három ország természetes fejlődését. A többi finnugor nép egytől egyig reménytelen kisebbségben várja azt a történelmi jövőidőt, azt az új világrendet, amely nem a személyek és nem az államok, hanem a népek és népcsoportok egyenjogúságára fog épülni.
Sajátos körülmény egyébként, hogy kivétel nélkül minden egyes finnugor nép a történeti értelemben vett orosz birodalomnak vagy a belsejében, vagy a perifériáján helyezkedik el; ez utóbbiak is inkább a birodalom közvetlen befolyási régiójában, mint annak szomszédságában. De a finnugor népek fejlődésére boruló hatalmas és viszonylag már megszokott árnyék mellett jócskán akadtak olyan egyéb, kisebb-nagyobb szomszédok is, amelyekkel e hányatott sorsú népcsaládnak évtizedekig vagy évszázadokig kellett folytonos küzdelmet vívnia vagy versengenie. Ilyen körülmények között a finnugor népek állandó, a középkortól errefelé többnyire önvédelmi harca, permanens ostromállapota vagy riadókészültsége folytán a nyelvi haza nemegyszer mint az identitás úgyszólván egyetlen megmaradt biztosítéka tételeződött és fogalmazódott meg.
A finnugoroknak tehát volt idejük hozzászokni – és hozzá is szoktak – a nyelvi épségük elleni agresszió legváltozatosabb erőszak-technikáihoz. Ezek skálája igen széles és egyaránt magába foglalja a gyermekkorban való megszégyenítést („a magyar nyelv lónyelv és aki magyarul beszél, azzal úgy fognak bánni, mint a lovakkal"); a szlávétól különböző hangzás cirill ábécébe való kényszerítését s ily módon leválasztását a nem-cirill betű galaxisáról; finnugor személynevek és helységnevek használatának tilalmát, finnugor iskolák vegyesiskolává tételét, elsorvasztását, betiltását, felégetését, a tanítók büntetését, megbélyegzését és száműzését; és még sokáig lehetne folytatni; diszkriminációt, nyelvtörvényeket, finnugor lektorok kiebrudálását vendéglakásaikból.
De vajon kit zavarhat a Kárpát-medence keleti csücskében egy távoli északi nép nyelve, amellyel szemben csak egyvalamit lehet sérelmezni és felhánytorgatni – hogy állítólag rokona egy másiknak?
Talán igaz az az elmélet, amely szerint a modem nacionalizmusok létrejöttét az írásbeliség térhódítása magyarázza. Az egyes népeknek addig csak hallaniuk adatott a saját nyelvük és a másoké közötti különbséget. Az írás a különbséget láthatóvá tette, mert tárgyiasította és ezzel megsokszorozta a rá (a másságra) irányítható negatív indulatokat (tabusítás stb.), ugyanakkor lehetőséget teremtett a saját nyelv idealizálására (fetisizálás stb.). Úgy tűnik, a különbség, a másság tárggyá tétele révén egyes népeknek sikerült egészen távoli, sohasem hallott nyelvekkel szemben is féltékenységet, ellenszenvet és negatív előítéleteket gerjeszteni önmagukban. Ily módon át lehetett ugorni a közvetlen súrlódásokon mint az ellenséges indulatokat magyarázó történelmi kontextuson, és sikerült eljutni a teljesen elvont, érdekmentes gyűlöletig.
A nyelvi alapon létrejövő – nyelvi különbségre épülő – diszkrimináció vizuális formában való megragadása, láthatóvá tétele lényegileg és hatását tekintve nem egyéb az illető nyelv négeresítésénél, vagy maibb szóval: színesbőrűsítésénél. Ahogy az apartheid doktrínáiból az következett, hogy kötelező neurózist kapni egy bőrszín bizonyos szférákban való felbukkanásától, ugyanígy rándítja görcsbe ugyanennek a fajtának az idegeit egy más nyelvű felirat, például az a szó, hogy gyógyszertár. Ugyanaz a már-már automatikus, mindenesetre hisztérikus reflex lép működésbe mindkét esetben.
Láttuk tehát, hogy nincs elvi különbség az akusztikai-fonetikai, illetve a vizuális természetű másság-irtózat, azaz idegengyűlölet között. A másság – akár látható, akár hallható – ugyanazt a fajta idioszinkráziát váltja ki az erkölcsileg infantilis partnerekből. A kérdés inkább az: milyen módon lehet a nyelvi vagyon – egyben az identitás – felszámolására irányuló agresszió és türelmetlenség ellen védekezni.
Egyesek számára az tűnik kézenfekvő megoldásnak, hogy a megtámadott közösség helyezze magát az emberiség védelme alá. Elvégre, ha léteznek védett rovarok, húsevő növények vagy rágcsálók: hogyan is ne járna ki a védett nép, védett nyelv státus olyan emberi közösségeknek, amelyek akár ősi magaskultúrák hordozói is lehetnek – mint például az örmények –, de ha nem, akkor is megvannak a maguk mítoszai, templomai, szobrai és városai – vagy ha még ez sem, akkor is az övék egyedi és megismételhetetlen nyelvük, amely – akár a haza – csak belülről lakható.
De az emberiség védelme nem elég ahhoz, hogy megakadályozza egy emberi közösség más emberek által eltervezett megsemmisítését.

„Ahogyan élek, az a hazám"
Valamely nyelv – s vele együtt az illető nép – számára a legéletveszélyesebb fenyegetés nem az iskolák elpusztítása, nem a televíziós műsoridő felére csökkentése vagy megszüntetése, nem az illető nyelvet beszélők durva üldözése, nem az erdők és magánjavak államosítása. Mindez: kívülről jövő erőszak, amely ellen lehet védekezni, hol sikerrel, hol sikertelenül; de akárhogy is: a kockázat esetükben a külső létfeltételek romlása.
Nagyobb a baj, ha házon belülről támad, mint a rák, vagy mint az immunbetegségek. Ez esetben a nyelv belső ellenállóképességének gyengülése, a történelmi és közösségi tudat elsorvadása, az identitás élményének megszűnése fenyeget. Egy olyan falanszter fenyeget, amelynek falai nem kívül, hanem belül húzódnak, a beszédben és a tudatban és ezáltal a lelkekben is. A beszédben, amelyen lobotómiát végeztek, és a lelkekben, amelyeket – ki ne olvasta volna Orwellt – e sivár, hamis és primitív nyelvi téridő és az ebben építkező és terjeszkedő diktatúra megbetegített, megalázott és elbutított. Ahogyan George Steiner írja The Language-Animal című remekművében: a nyelvi fasizmus az embert egy visszhang nélküli tájba száműzi.
E nyelvi sivatag ellen, az identitás államosítása ellen, a személyiség verbális módszerekkel való tönkretétele ellen a költők tehetnek legtöbbet.
Ők a nyelvi haza leghivatottabb bennszülöttei, ők mozognak benne legotthonosabban: márpedig a nyelvi térben – mely, mint láttuk, ugyanolyan szuverén élettér, mint a földrajzi haza – csak az képes autonóm módon, felszabadultan és felelősen dönteni, aki ebbe beleszületett; mert csak az tudja ezt a világot belülről átlátni, következésképp összefoglalni, megnevezni és a rejtett ösvényeket, hidakat és átjárókat megtalálni.
Ezért és ennyiben közösségi tett minden egyes igazi költői szó: akkor is, ha e szó nem politikus és nem elkötelezett, hanem elvont, ezoterikus, hermetikus és metafizikus. Ezt tudta, vagy sejtette az az úgynevezett kultúrpolitika – a népbiztosok kultúrpolitikája –, amely irracionálisnak tűnő vehemenciával vetette magát a l'art pour l'art-nak bélyegzett és kiirtandónak ítélt „elfajzásokra". Ők tudták, hogy az igazi költői szó a legmagasabbrendű ellenállás – mert az a fajta szabadság és függetlenség mutatkozik meg benne, amelynek a politikai és közéleti kiállás és ellenállás csak velejárója és következménye.
Ahogyan élek, az a hazám?
Kétségtelenül igen: mint ahogy a nyelvi végvárakba visszaszorult költők számára e mondat elsősorban ezt jelenti:

ahogyan beszélek, az a hazám.

Hiszen – mint láttuk – a költői beszédtől függ a nyelvi agymosásnak való ellenállás képessége, a nyelvi haza épségének és integritásának megőrzése.
Vannak olyan országok földrészünkön, olyan újsütetűen demokratikus államok, ahol a demokráciát úgy értelmezik, mint a többség uralmát, sőt rémuralmát a számbeli kisebbségben maradt másság felett. Pedig hát a demokrácia nemcsak a többség véleményének érvényesülését jelenti a kisebbségével szemben, hanem toleranciát is: a többség türelmét a mássággal szemben.
Mégis, igen gyakran találkozunk azzal a szemlélettel, mely a véleményszabadság jegyében hajlandó eltűrni azt, hogy az utcákon megférjen egymás mellett az Éljen a király! vagy a Le a királlyal! vagy az Éljen a köztársaság! felirat – de azt már nem viseli el, hogy bármelyik felirat is a három közül (vagy akár a Gyógyszertár szó) más nyelven is megjelenjék. A tolerancia itt csak bizonyos tűrésküszöbig terjed – türelmes a véleménnyel, a saját nyelvű különvéleménnyel szemben, de nem tartja elviselhetőnek a másik nyelvet. Holott a nyelv –

A NYELV: VÉLEMÉNY A VILÁGRÓL

– mondhatjuk úgy is: a nyelv – választás, egyértelmű opció amellett, hogy a dolgokat másként nevezzem meg, mint egyesek, egyben ahhoz hasonlóan, mint mások. Ha az egyes nyelveket mint a világról alkotott véleményt vagy különvéleményt fogjuk föl, jelentős lépést tettünk a nyelvi hazáknak – ebben az előadásban is említett – egyenjogúsítása felé. Végtére is a nyelv nem más, mint annak summája, ahogyan az idők során sokmillió ember látott, hallott, érzékelt, gondolkodott, ítélkezett, énekelt és szeretett: és mindez összeadódik és jelen van a költők beszédében: az a hazám, ahogyan én – dehogyis: az a hazánk, ahogyan mi éltünk és amilyen hűségesek mi voltunk, és ahogyan mi gazdálkodtunk ezzel az Istentől ránk örökített hagyatékkal.

Zárszó. A vótok különvéleménye.
Szokatlan dolog – olyannyira, hogy talán már modortalan is – egy magyar írónak előadást tartania Finnországban anélkül, hogy a Kalevalából idézne, vagy anélkül, hogy legalább hivatkozna rá. Befejezésül én mégis a vót költőkről szeretnék megemlékezni.

*

A finnugor nyelvek észak–dél irányú elterjedése nagyjából egybeesik bizonyos fenyőfajtákéval. Ezek alól a fenyők alól mélyed bele a Sarkkörön túli Észak hófúvásaiba a finnek szeme, s ugyanezek a fenyők hallhatják a mediterránba átváltó tájban a legdélibb magyar nyelvszigetek felől érkező beszédfoszlányokat.
E fenyők ágain meg nem született vót költők fantomjai üldögélnek és fülelnek felénk, az Obtól a Finn-öbölig és a Dunántúltól a Dvinántúlig.
Köszönöm a figyelmüket, Hölgyeim és Uraim.

* A finnugor írók 1991. augusztusi, Finnországban tartott kongresszusán elhangzott előadás. Megjelent a kolozsvári Helikon 1991. szeptemberi 6-i számában.

 

Könyvkiadás 1