71 magyarországi értelmiségi tiltakozása

Az uniformis látogatása
183
93

Budapest, 1982. november

Felhívás

1982. november 6-án és 7-én a román állambiztonsági szervek több fiatal erdélyi magyar értelmiségit őrizetbe vettek. Lakásukon házkutatást tartottak; a magyarországi és az erdélyi politikai viszonyokkal foglalkozó dokumentumokat foglaltak le náluk. Az őrizetbe vettek pontos száma egyelőre nem ismeretes. Név szerint a következőkről tudunk: Ara-Kovács Attila filozófiai író, Kertész Attila színész, Szőcs Géza költő és Tóth Károly tanár. A hét folyamán többeket kihallgattak; köztük volt: Kertész Lóránt közgazdász és felesége, Kertész Éva, Józsa Márta, Bíró Éva, Keszthelyi András filozófushallgató és Tóth Károly felesége. Néhányukat – így Szőcs Gézát, Tóth Károlyt és feleségét – súlyosan bántalmazták. Ara-Kovács Attilát és Tóth Károlyt néhány nap után szabadon bocsátották azzal a föltétellel, hogy a várost (Nagyváradot), illetve lakásukat nem hagyhatják el.
Szőcs Géza, az egész magyar nyelvterületen ismert kiváló költő hollétéről mind a mai napig nincs tudomásunk. Tartózkodási helyéről még legközelebbi hozzátartozói és barátai sem tudnak bizonyosat. Alapos a gyanú, hogy a politikai rendőrség máig sem helyezte szabadlábra.
Fölhívunk mindenkit, aki teheti: tiltakozzék!
Fölhívjuk román barátaink is: járjanak közben Szőcs Géza kiszabadításáért!
Követeljük az esetleg még őrizetben lévők szabadon bocsátását és a zaklatások beszüntetését!
Ezt a fölhívást aláírói megküldték a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa elnökének, a Magyar Írók Szövetsége Elnökségének és a Magyar PEN Clubnak.

Ács Margit író
Bacsó Béla esztéta
Bakos István tudományszervező
Balczó András olimpiai bajnok
Béládi Miklós irodalomtörténész
Benda Kálmán történész
Benedek Mihály szerkesztő
Berkovits György író
Bognár Éva közgazdász
Bognár Szabolcs jogász
Cseres Tibor író
Csoóri Sándor író
Czakó Gábor író
Demszky Gábor szociológus
Domokos Mátyás irodalomtörténész
Endreffy Zoltán filozófus
Erdélyi Ágnes filozófiatörténész
Fridli Judit fordító
Gellért Gyöngyi szerkesztő
Hanák Péter történész
Hann Endre szociológus
Haraszti Miklós író
Jancsó Miklós filmrendező
Kardos András kritikus
Kartal Zsuzsa költő
Katona János Tamás filozófus
Kis János filozófus
Kiss Ferenc irodalomtörténész
Kocsis Zoltán zongoraművész
Kodolányi Gyula költő
Kósa Ferenc filmrendező
Kovács István költő
Könczöl Csaba kritikus
Kőszeg Ferenc kritikus
Krassó György közgazdász
Krokovay Zsolt filozófus
Lányi András filmrendező
Lukácsy Sándor irodalomtörténész
Nagy Bálint építész
Pap Mária nyelvész
Makk Károly filmrendező
Mátis Lívia szerkesztő
Mészöly Miklós író
Németh Gábor újságíró
Oltványi Ambrus irodalomtörténész
Petri György költő
Pető Katalin orvos
Pomogáts Béla irodalomtörténész
Radnóti Sándor kritikus
Rajk László építész
Rajki Sándor akadémikus
Réz Pál irodalomtörténész
Sánta Ferenc író
Sára Sándor filmrendező
Sinkovits Imre színész
Sós Vilmos filozófus
Steiger Kornél filozófus
Szalai Pál közíró
Szilágyi Sándor kritikus
Szörényi László irodalomtörténész
Tamás Gáspár Miklós filozófiai író
Tatár György szerkesztő
Tordai Zádor filozófus
Vajda Mihály filozófus
Vargha Imre szobrász
Vargha János biológus
Vásárhelyi Mária szociológus
Vásárhelyi Miklós történész
Vígh Károly történész
Wessely Anna művészettörténész
Zelnik József néprajzkutató

 

Felhívás

1982 novemberében 71 Magyarországon élő értelmiségi nyilatkozatot küldött a Magyar Népköztársaság miniszterelnökének és kifejezte tiltakozását számos erdélyi magyar értelmiségi őrizetbevétele és folytonos zaklatása ellen. Nem ez az első eset, hogy román hatóságok magyarüldözése kiváltja a magyarországi, az erdélyi és a nyugati magyar közvélemény felháborodását. A kisebbségek sorsa más országokban sem irigylésre méltó, de talán sehol sem annyira tragikus, mint Romániában. A magyar kisebbség politikai, gazdasági és kulturális jogfosztása pedig olyan méreteket ölt, amelyek kiváltják az egész civilizált világ felháborodását.
Alulírott, nyugaton élő magyar értelmiségiek mélységesen átérezzük romániai honfitársaink súlyos helyzetét. Mi is felemeljük tiltakozó szavunkat: követeljük, hogy végetérjen korunk egyik legsúlyosabb merénylete az alapvető emberi jogok ellen.

Luka László, orvos (Genf)
Molnár Miklós, történész (Genf)
Nagy László, író (Genf)

A felhíváshoz csatlakoztak:

1. Alföldy László, közgazdász (Basel)
2. Balajthy Anna, szociológus (Bécs)
3. Balla Bálint, szociológus (Berlin)
4. Bárczay Gyula, teológus (Therwil)
5. Borbándi Gyula, újságíró (München)
6. Borsody István, történész (Pittsburgh)
7. Csia Klára, író (Zürich)
8. Csillaghy József, közgazdász (Carouge)
9. Csonka Tamás, mérnök (Zürich)
10. Czettler Antal, jogász (Brugg)
11. Ditrói Ákos, építész (Párizs)
12. Domahidy Miklós, író (Rolle)
13. Domján József, festőművész (Nem York)
14. Elkán Péter, közgazdász (Genf)
15. Gombos Gyula, író (Nem York)
16. Gorka Pál, építész (London)
17. Gorka Susan, építész (London)
18. Gosztonyi Péter, történész (Bern)
19. Gömöri György, író (Cambridge)
20. Hajnal László Gábor, író (München)
21. Haynal André, pszichiáter (Genf)
22. Illyés Elemér, író (Schliersee)
23. Juhász László, újságíró (München)
24. Kabdebó Tamás, író (Maynooth)
25. Karátson Endre, irodalomtörténész (Párizs)
26. Kassai György, író (Párizs)
27. Kecskési Tollas Tibor, újságíró (Lohhof)
28. Kemény István, szociológus (Párizs)
29. Kende Péter, közgazdász (Párizs)
30. Kertész István, politológus (South Bend)
31. Király Béla, történész (New York)
32. Kovách Andor, zeneszerző (Lausanne)
33. Kukorelly Pál, közgazdász (Troinex/Genf)
34. Kurucz Jenő, szociológus (Saarbrücken)
35. Libik György, mérnök (Lidingö)
36. Losonczy Annamária, etnológus (Bruxelles)
37. Major-Zala Lajos, író (Pensiel)
38. Nagy Csaba, mérnök (Zürich)
39. Padányi-Gulyás Béla, író (Genf)
40. Prágay Dezső, kutatóorvos (Buffalo)
41. Prágay B. Éva, kutatóorvos (Buffalo)
42. Reszler András, író (Severy)
43. Saáry Éva, író (Lugano)
44. Szász Béla, író (Halesworth)
45. Szent-Györgyi Albert, kutatóorvos, Nobel díjas (Woods Hole)
46. Szent-Miklósy István, politológus (New York)
47. Stankovich Victor, újságíró (Le Chesnay)
48. Sztáray Zoltán, író (San Bernardino)
49. Thinsz Géza, író (Stockholm)
50. Töttösy Ernest, jogász (Bruxelles)
51. Várdy Péter, filozófus (Enschede)
52. Veress Sándor, zeneszerző (Bern)
53. Zsille Zoltán, szociológus (Bécs)

Megjegyzés: Zsille Zoltán az erdélyi letartóztatásokat követően az elsők között tett közzé tiltakozást.

 

Folyóirat 2