Elődök

A szélnek eresztett bábu
93
84
A vendégszerető
28
19
Kilátótorony és környéke
34
22
Ver(s)ziók. Formák és kísérletek a legújabb magyar lírában. (JAK-füzetek)
146-148
2

A meg nem rettenthető bátorságú borfűtők*1, cellérek*2 és vízóvók*3 emlékének

Nem kell feltétlen titokban tartanod a világ
előtt, hogy a vízóvók
nemzetségéből származol. Bár, látod,
az is igaz, rólam sem nagyon tudják: őseim
borfűtők voltak, ugyanakkor mint cellérek, vagyis sóhajósok
keresték kenyerüket az akkor még
hörcsögnagyságú folyami istenek és szirének által lakott,
sellős Szamoson és Maroson,
amelyekben mint folyékony napraforgók,
örvények forgatták nyugtalan fejüket
megállás nélkül éjjel-nappal.

Híres folyami ember volt például
Borfwtteo Boldizsár, az alacsonymerülésű csermelyfregatt
feltalálója. Ezzel a fregattal
szinte a forrásokig föl lehetett hatolni
és ott megküzdeni a Forrásvidéki Kalózokkal s a
lepényre hasonlító
félszeg berettyócápával
ó, mennyi érdekes dolog történt abban az időben! 1348
októberében, egy délután
Borfwtteo Boldizsár és
Borfwtteo Szilveszter,
az időelőtti hóhullásban lefele
hajózva hajó a havazásban a Berettyón,
nyomasztó lármára figyeltek föl, nevezetesen: lódobogás,
fegyvercsattogás, kiáltozás: üssétek! ÜSSÉTEK! SZÚRJÁTOK!
és hasonlók. Más szóval: az erdőre
fegyvercsattogás-abrosz terült, átütöttek
a bíbor kiáltozás foltjai a hóhullás rétegein – nosza kopját,
pallost Boldizsár és Szilveszter a parton ragadtak s ki a partra
a kétlábra ágaskodott
páncélos rákként hátráló
két kardot csattogtató
Wyzouow Gáspár mellé
LOVASOK MAGASODTAK

Jaj nektek, kutyák! Beszakadó vasmellények, lóhalál.
Rátok csukódik örökre ez a várkapu ősz,
tavasszal már fű és kikerics nő fölöttetek, meg kakasmandikó!
Mint nagy ezüst répák, feküsztök majd lenn páncéljaitokban,
mígnem kimosnak belőlük esők és talajvizek.

És földdel fognak megtelni helyettetek a vasruhák.
Ők hárman már fönn a fedélzeten,
lábuknál a levetett acéllárvák!*4
A parton, azon a helyen, mint szertehullott,
elnyílt fogsor, ott fehérlik a szétesett csattogás.

*

Két év múlva ott ültek az orrvitorla alatt,
csarnóházi bort ittak és akkor készítették el az okmányt.
A ládán így szól a felirat:
Kinyitandó 1975. október 21-én.
A pergamenten pedig:*5

A Borfwtteo és Wyzouow unokáknak. Gondoljatok ránk és emlékezzetek 1348. október 21-re, mert ha ezen a napon elpusztulunk, ti is velünk pusztultatok volna, pontosabban nem is születtetek volna meg. Ezért ez a nap tulajdonképpen születésnapotok.
Borfwtteo Boldizsár
Wyzouow Gáspár

Erről van szó. Most veszek én is egy
pergamentet. A láda már készen van,
rajta a felirat:
Kinyitandó 2600. október 21-én.

 

1 borfűtő: égettborfőző (...) Branntweinbrenner. Személynévi előfordulás (Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, I. k.
2 cellér: sóhajós (EMSZT, I.)
3 vízóvó: (wyzouow): explorator aqua regis, „Tömöri Elus János fiai üldözőbe vették őket. A vízóvók a szomszédos Kánói nemesekhez menekültek, akik befogadták a régi szomszédokat. Az Elus fiak erre felgyújtották a Kánóiak házát, majd a lángok közül menekülő vízóvókat elfogták, megkötözve elhurcolták s kegyetlenül megkínozták. (...) 1348 után a vízóvók el is tűnnek szemünk elől." (Dr. Dénes György: Királyi vízóvók)
4 acéllárva: ? acélálarc; (...) Stahlmaske. Számolhatni az „acél-sisakrostély" jelentéssel is. (EMSZT, I.)
5 magyarra fordítva középkori latinból. „Et quidam, Beatissime Páter, non credo latere Sanctitati Vestrae, quot quantusque labores sustulerim ab eo tempore, quo ad huius regni gubernacula vocatus susceptusque sum."

 

Könyvkiadás 3