Csingacsguk látogatása a világosi villamossági üzletben

A sirálybőr cipő
106
52
A vendégszerető
158
94
Az uniformis látogatása
52
37

I. Bevezető

1. „A háború sorsa Görgein fordul meg. Engedje meg, hogy neki és családjának felajánljak nyugdíjként százezer rubelt vagy tízezer cservonyecet. Így Felséged megszabadul a háborútól, amelyet ígérete szerint végig kell vívnia és amelyet abba nem hagyhat, különben félév múlva Kamenyec-Podolszktól a Visztuláig harcolnia kellene."
(Paskievics herceg levele Miklós cárhoz 1849. július 24-én)

„Fentebb idéztük Paskievics javaslatát, hogy vásárolják meg Görgeit. A cár az ajánlatot el is fogadta. A közölt okmányban említett jutalmat Görgeinek Klagenfurtba való elutazása előtt adták át."
(R. A. Averbuch: A cári intervenció az 1848–49-i magyar forradalom ellen vívott harcban. Moszkva, Állami társadalmi-gazdasági kiadó, 1935. 175. o.)
Averbuch állítását egyéb források tényszerűen nem erősítik meg.

2. „Világos (Şiria) 5000 lakosú település. 1458-ban Mátyás király a világosi várba záratta nagybátyját, Szilágyi Mihályt. A vár udvarában fedett vermek voltak, ebben tartották a foglyokat."
„A volt Bohus-kastélyban – ma Ion Slavici-emlékmúzeum – írta alá Görgey a kapitulációt. 1849. augusztus 13-án Világos mellett tette le a fegyvert a magyar forradalmi hadsereg."
(Mátyás Vilmos: Utazások Erdélyben. Budapest, 1977. 136. o.)

3. „Csaknem meztelen testén fehér és fekete harci színek látszottak. Haja le volt borotválva, csak egy varkocs maradt a feje búbján –"
(J. F. Cooper: Az utolsó mohikán. Dacia Könyvkiadó, Kolozsvár, 1976. 23. o.)

 

II. Csingacsguk a világoşi elektromos-boltban

A világoşi elektromos boltba
egy téli délután
belép egy indián
Csingacsguk vagyok, így szól
majdnem akcentus nélkül
egy téli délután.

Vállán konfekciós zakó,
skótkockás, itt-ott már fakó.

Nézi a transzparenseket.

KENYÉRPIRÍTÓ KAPHATÓ

és

JÖVŐNK: VILÁGOS

és

A VILLANYÉGŐ KIFOGYOTT

meg

VILÁGOS TÖBB MINT SZIMBÓLUM
neve is mutatja
TÖRTÉNELMÜNK HAJNALÁT JELZI

és ugyanaz tömörebben:

VERECKÉNÉL ALKONYUL,
VILÁGOSNÁL VIRRAD

Télen, ebéd után
Unamisz fia, a Nagy Kígyó,
Csingacsguk áthajol a pulton,
a sápadtarchoz Csingacsguk így szól:

Van-e még vasalójuk? És ellenállás van még?

Attól függ
az ellenállás ára
így válaszol az üzletfelelős
hogy soros-e
vagy párhuzamos. Ha soros,
az első ellenállás végét a másodiknak a
kezdetével,
a második végét a harmadik kezdetével
kötjük össze
és így tovább. Az eredő ellenállás
annyi, mint az egyes ellenállások összege:

Párhuzamos kapcsolásnál viszont
valamennyi ellenállás kezdetét egy-egy
közös
csomópontba kötik össze. Az eredő
ellenállás
az egyes ellenállások fordított értékei
összegének
fordított értékével egyenlő:

De kapható még lépcsős
vagyis változtatható ellenállás
vagy ha söntölni óhajtana...

– Nem, dehogyis.
– Meg lesz elégedve, Csing Csak Csuk úr.

Az indián végül varrógépet és
ellenállásszekrényt
vásárolt,
hóna alatt ezzel a két eszközzel
lépett ki az alföldi alkonyatba,
lábán a magány mokasszinjával.

Vidám napok a rezervátumban
– morfondírozott –
sej, hajdanvolt fiatalkorom.
A világosi büfé előtt
kamaszok és vénemberek szóltak utána:

egy cservonyec nem a világ
két cservonyec nem a világ
tízezer cservonyec nem a világ
lökjél be velünk
egy kis tüzes vizet gyere Csingó

 

Dokumentum 1