Az egér

A sirálybőr cipő
93
42

Mióta ez az orosz lány ideköltözött,
sem éjjelem, sem nappalom. Álmatla-
nul, vörös szemmel járkálok föl-alá,
semmi étvágyam és azt szeretném, ha,
mint a tücsköknek, hegedűm volna.
Reggeltől estig mind csak hegedülnék
neki. Arra vágyom, bárcsak egérré
válna, hogy vehessem feleségül. Hát
ezen morfondírozott egyfolytában a
Raktár utcai öreg és óriási egér.

 

Névmutató 2