FőoldalTŐLEMVersekSzületésnapomra

Születésnapomra

A sirálybőr cipő
117
56
A vendégszerető
181
107
Az uniformis látogatása
128
73

K. F.-nak

 

Ma 32 lettem én is.

És mennyi van még hátra?
beleolvad a számítás
a sűrű éjszakába.

Isten a van s a nincs között
s a gumiban is létezik.
Forgolódik a gumibot,
álmában rám emlékezik:

a gumibot is aluszik
s a társadalmi tudat is:
máma már nem hasad tovább.

Hibátlan rímekben ragyog
e versnek belső, égi mása.
Az éjszakában megbúvik
az erkölcs napfogyatkozása.

Szemedben fű nő, kedvesem,
árnyék vetül reája:
látásodban a félsz füve
és geometriája.

A napfogyatkozás sötét
ernyővel földet ér.
De ébred
a mértankönyvben
egy másik féle tér:
szabadabb távlatú
és igazi mértanú
amelyben van tavasz
és nincsen vértanú.

*

Hét éve így beszéltem én:
LEVELEM NE CENZÚRÁZZA BÖRTÖNŐR
S A FAL SE LEGYEN NAGYON-NAGYON TÖMÖR
ÉS NYÍLJON AZ ESEMÉNYEK S DOLGOK KÖZT ANNYI RÉS
AMENNYIN ÁTFÉRHET ÉPP A KÉZ S A KÉS.

S úgy öt-hat éve
nem estem el én
a harc mezején
nem folyt az ifjúi vér ki szivembül.
De aki akkor szeretett
azóta már
már nem szeret
s levelem cenzúrázza börtönőr
s a fal is áll s nagyon-nagyon tömör
s nincsen az események közt annyi rés
amennyin átférne még a kéz
s a kés
de egyszer csak
lehull a fal
kövével és
tégláival
s egy távcsövet
találnak ott
s egy sűrűn gépelt
űrlapot:

ŰRLAP

Nemzetisége:
Csángó-egyiptomi,
és részben Volga-német.
Anyám kopt volt,
az apám csángó.

Hova szeretne kivándorolni:
Mondanám – ha itt most közhellyel élhetek –
mondjuk, a jövőbe mennék;
vagy élnék a múltban;
s ha lehetne,
a jelenben is szeretnék.
De nem az számít, mikor és hol és mennyit
hanem, hogy hogyan...

Mit követett el ELLENÜNK:
Orwell szavával: elmebűnt.

Állampolgársága:
Az volt hazám, ahogy éltem –
Haza a magasban
s a mélyben.

Szabadság nyelvtana,
szabadság levegője!
ki ilyen levegőt szív,
nem tud aludni többé
se nélküle, se tőle,

virrasztva él,
álmat-
lanul
és célba lő
s nyelvtant
tanul

vagy épp az eget kémleli,
az árnyékból kifejlő
hatalmas csillag-mondatot
mely egyszer – érzi – feljő.

Azokhoz szól
akik remélnek
s hisznek a költő
ének-
ének.

1985. augusztus 21.

Megjegyzés. Az ismert utalások mellett (József Attila; 3 sor Petőfitől, 3 szó Illyéstől; távolabbról a Horatiust idéző Radnóti: élni se, meghalni se nélküled immár), e szöveg egy Balla Zsófia idézetet is tartalmaz. A költőnő egyik versében találkozunk ezzel: Ahogyan élek, az a hazám. Kozmutza Flóra visszaemlékezése alapján valószínű, hogy József Attila születésnapi verse nem tekinthető teljesen függetlennek a Kosztolányiétól:

Most harminckét éves vagyok.
Nyár van.
Lehet, hogy tán ez, amire
vártam.

 

angol
lengyel
Kapcsolat 2