FőoldalTŐLEMVersekMikor II. Lajos voltam

Mikor II. Lajos voltam

A vendégszerető
149
90
Az uniformis látogatása
39
28
(Lánycsók; érzelmes történet)

Bevezető

1. A szuperfotonikus rakétával utol lehet érni magát a történelmet is. A történelmi események képe fotonokból áll, fénysebességgel halad valahol az űrben, a szuperfotonikus rakétával elébe lehet vágni.
Kétórai repülés után feltűnt a történelem [...] Egyre csak a magyar 1526-ot kereste. Végre megtalálta. Lassan tűntek elő a ködből Mohács lankái, a törökök sátrai, II. Lajos nehéz vértesei. Kissé balra kormányozta a rakétát, elővette színes filmfelvevőgépét. [...] Másodszor is felvette a csatajelenetet, a magyar sereg maradványainak menekülését.
Díszes öltözetű magyar vitéz tűnt elő a domb mögül, széles, nagy vizű patak felé léptetett lován. [...] A ló hátára terített vörös bársonytakarón arannyal hímzett korona fénylett. A lovas fején is arany korona világított: II. Lajos volt. [...]
Idegesen sietve tett-vett, leemelte fejéről koronáját, lováról a fényes takarót, mindkét tárgyat a halott mellé, a földre helyezte, aztán szürke ruhájában felpattant dísztelen lovára és elvágtatott.
Alacsony jobbágytanya előtt állította meg a lovat. [...] Szép fiatalasszony jött ki a házból, megcsókolta, megsimogatta Lajos arcát, majd egymást átkarolva, méltóságteljesen besétáltak a pitvarba.
II. Lajos tehát nem halt meg a Csele patakban, gyönyörű jobbágyasszonyhoz menekült, és jobbágyként élt tovább. Kár, hogy a rakéta tönkrement, hogy Horváth meghalt, és nem lehet filmre venni II. Lajos további sorsát; de azért a felfedezés így is óriási, páratlan értékű.
(Hernádi Gyula: Mozgókép. Részletek)

2. Lánycsók: kisközség Mohácstól és a Csele-pataktól mintegy 2 km-re. A II. Lajos halálának feltételezett helyéhez legközelebb eső település

 

Lajos

Mikor II. Lajos voltam
s ott feküdtem
úgy hitték, holtan
a sárga, megáradt patakban:
te voltál, aki énekeltél?

Amikor elcseréltem
azt a nehézkes páncélt
amikor elcseréltem
egy kaszáért,
egy láncért,
s a királyi palástot
egy lassú, lassú táncért:

aki segített engem
viselnem s elviselnem
a lehanyatlott nemzet
a befellegzett ország
véres és rongyos ingét
elsötétedett sorsát
s vigyázott rám, ha elaludtam,
nehogy a fázós holtak hangja
a földek alól felriasszon:

te voltál akkor az az asszony?

 

Másnap

Aztán eljön a másnap.
Ideje eljön a vetésnek
majd el az aratásnak
ám a termés a másé
a búcsú órája is eljön
de előbb az odaadásé.

A körben forgó rendet
egyéb már meg se bontja
csak egy bot kopogása,
sírásod visszagyűrt rongya.

Ott kint az úton Tuskólábú.
Föntről a holló tisztán látja:
Hogy szikrázik hátán a hóban
a távozás rőt nagykabátja.

 

Távolodsz vörös Doppler-ruhákban

(Doppler-effektus vagy vöröseltolódás: fizikai jelenség. Ha egy hullámforrás elmozdul, a megfigyelő észlelése szerint megváltozik a rezgés frekvenciája. Például a csillagok színképében annál több az önmagában indokolatlan vörös szín, minél nagyobb sebességgel távolodnak tőlünk: színképük ugyanis a spektrum alacsonyabb frekvenciájú tartománya, a vörös felé tolódik el. Ugyanígy, minden felénk közeledő égitest színképében a sebességtől függően mind több a kék szín.
Doppler-effektus akusztikai megnyilvánulása pl. az, hogy a távolodó vonat füttyét a mellettünk való elhaladás pillanatától kezdve mélyebbnek – azaz alacsonyabb frekvenciájúnak – halljuk, holott a fütty magassága valójában persze nem változik.
Állítható tehát, hogy minden, ami távolodik – ideértve a múltat is – egyre vörösebbé és mélyebbé lesz; és bármi, ami közeledik, mind kékebbé és magasabbá válik.)

Mért olyan mély a hangod?

Lökjük nyúlszemben? Lassan rézbőrű lettél?
Folyton távolodsz tőlem?
Vagy csak a ruha piros rajtad?
S egyszercsak megfordul minden?
Szeretni fogsz engem ismét!?
Érkezel majd kék hajjal kék ruhában?

 

Mikor II. Lajos voltál

Mikor II. Lajos voltál
én voltam, aki énekeltem,
vigyáztalak, ha elaludtál

hogy a szél nehogy fölriasszon:

én voltam a te feleséged
én voltam akkor az az asszony.

 

 

Kapcsolat 2