FőoldalTŐLEMKötetekA halfácánok

A halfácánok

Az al-legóriás ember
27
17
avagy megfigyelések különböző népességek életéből

Istenem!
Annyit fohászkodtunk Hozzád, mégis mindig elveszítjük a háborút. Holnap újra hadba szállunk, olyan csatát vívunk, amely valóban nagy. Mindenképpen szükségünk van a segítségedre, s ezért meg kell mondanom: roppant nehéz ügy ez a holnapi csata. Nem gyerekeknek való. Ezért nagyon kérlek, ne a Fiadat küldd el hozzánk segítségül. Jöjj el Te Magad.
(Koqának, a grikua törzs főnökének imája az afrikanderekkel vívott 1876. évi csata előtt)
Ryszard Kapuściński – Futballháború, Európa Könyvkiadó, Budapest, 1988

1. Tájkép harcosokkal

Nagyon igyekeztek szegények; minden
erejüket megfeszítve próbálták megérteni, mi
történik velük. Dehát semmi esélyük nem
volt rá. Még arra sem voltak képesek, hogy
például megkülönböztessék a duzzasztógátat
a búbánattól. Ott gyülekeztek az erdei
tisztáson. És háromkirályaiktól sem reméltek
már egyebet, csak azt, hogy soha többé ne
hallassanak magukról.

2. Izgatottság a halál-
lományban

Rossz hírek borzolják a halál-
lomány kedélyét.
A kormány le akarja csapoltatni a tavat.
Ragadozók szaporodtak el a környéken.
A meteorológusok is rossz időt jósolnak.
Mindeközben gyilkos viszályok
dúlnak a Halezredesek Tanácsában.
Egyéb kellemetlen hírek is járják.
A halál-
lomány rosszkedvű.

3. A hallegény éneke

A hallegény egy éjszaka így énekelt
egy halleánynak:
Ha majd partraszállsz,
hozz nekem
üveggyöngyöket...

4. Az anyai szív

Gyermekét rábízta az ismert
szervkereskedőre, hogy segítse őt boldogulni
ott, a messzi nagyvárosban. Anyai szíve, ha a
kereskedő nagyritkán megjelenik, repesni
kezd és áhítattal hallgatja, milyen jól megy
sora kicsinyének ott a városban. Aztán este,
a tűznél, a halfácánok népe önkívületben
énekli a törzsi dalokat és hosszan élteti a
hagyományokat.

5. Harci dal

Ezer fáta, ezer fátum
ezerjófű, rezervátum!

6. A nyírfák

Imperátor, imperátor!
bölcs legyél és legyél bátor!

Vezess minket, imperátor!
Vezess el minket Angliába,
Galileába,
Galliába!

Háromkirályok! Imperátor!
Mért nem fázik a nyírfa lába
Galileába',
Galliába'?

Galileában,
meg van írva,
Galileában
nincsen nyírfa.

És Galliában vannak nyírfák?

Vannak bizony. Még Julius Caesar
is látta őket.

7. Közelkép: a populáció, amint nagyon figyel

Azt mondják, valakik érkeztek tegnap,
úgy hallszik, háromkirályok jöttek.
Sokan várják őket a parton:
figyelnek nagyon, szájuk tátva.
Koraszülöttek,
bennszülöttek.

8. Ti boldog hajósnépek!

Ti boldog hajósnépek
e folyam széles vállán
kik erre jártok majdan
egy gyors futású gályán,
kik erre hajóztok majd
de vitorlátok árnya
már mibennünk szaladgál
mintha kísértet járna:
ti szerencsés hajósok,
gondoljatok a népre
mely itt lakozott egykor
csak nem tudta, mivégre.

Megjegyzés. 1996. augusztus 18-án a Lágymányosi híd budai hídfőjénél gránittáblát avattak, amelyre Szőcs Géza négy verssora van felvésve. Az ez alkalomból rendezett ünnepségen hangzott el a fenti vers, e ciklus záródarabja, amely később a C.E.T. című folyóiratban jelent meg. A teljes versciklus most először olvasható nyomtatásban.

 

Aktuális 1