FőoldalTŐLEMDrámákBombázó lányok árnyékában (1993)

Bombázó lányok árnyékában (1993)

A magyar ember és a zombi
353
12
Irodalmi forgatókönyv

Rövid tájékoztató a nézőnek, aki a filmet soha nem fogja látni, és a rendezőnek, aki soha nem fogja rendezni.

Az időpont
a hetvenes-nyolcvanas évek fordulója, pontos évszám nélkül.

A helyszín

egy meg nem nevezett – és azonosíthatatlan – kelet-európai ország. A feliratok teljesen érthetetlenek, még a latin betűk közé is itt-ott mintha a cirill írást jellemző vonalak keverednének. A szocializmus hanyatlásának, a pusztulásnak a pittoreszk és groteszk monumentalitása; megrepedt duzzasztógátak, elhagyott gyárak, melyekben csak néhány őr lézeng. A történelmi levegőjű utcákon Pobeda, Volga, Warszawa, Moszkvics, Trabant, Wartburg, Skoda, Oltcit és Lãstun autók, pöfögő Csepel és Zil teherkocsik, rémületes autóbuszok és villamosok. Ez a járműpark az ötvenes éveket idézi, de húsz-huszonöt évvel később járunk, vagyis többnyire azt látjuk, ami az ötvenes évekből még mozgásképes maradt. A filmben megjelenő modern nyugati autók mintha egy másik bolygóról kerülnének oda.
A filmbeli országnak két városát ismerjük meg: azt, ahol a főhős él, valamint a fővárost. E két városhoz a felvételek Kolozsvár, Szilágysomlyó, Kiskapus, Bukarest, Nagyvárad, Pozsony, Belgrád, Munkács és Budapest különböző helyszínein készülhetnek. Forgatni szükséges a Nyugati érchegységben, továbbá Bözödújfalun és egy határállomáson, valamint Bécsben és Salzburgban is.

A helyzet

A gazdaságilag meggyengült diktatúra pénzügyileg s így politikailag is függő helyzetbe került a vasfüggönyön túli világgal szemben. A katonaság, rendőrség és titkosrendőrség még teljes kontroll alatt tartja a társadalmat, de a néhány ellenzékit, akik nyugaton is ismertté váltak, nem lehet likvidálni vagy börtönbe zárni, mert dollármilliók, pénzügyi segélyprogramok megszerzése, az ország teljes fizetésképtelenné válásának elkerülése a tét. A kormányzat ezért fogcsikorgatva bár, de tűrni kénytelen a másként gondolkodók „provokációit" (interjúk nyugati újságokban, nyílt levelek közzététele stb.). Az egyetlen, amit a kormányzat e helyzetben tehet: társadalmi vákuum létrehozása körülöttük. Környezetük terrorizálásával teljes elszigetelésükre törekednek – meglehetős sikerrel.

A konfliktus

A politikai rendőrség elhatározza egy különösen kényelmetlenné vált ellenzéki személyiség megsemmisítését. A terv: a főhős életének oly módon történő manipulálása, – a pszichéjében rejlő sérülékeny pontok kihasználásával – hogy az önmaga idézze elő saját pusztulását. Tulajdonképpen egyfajta tökéletes gyilkosság a cél, ahol a gyilkos tettenérhetetlen, mert a hurkot nem ő szorítja meg az áldozat nyakán – legfönnebb ő helyezi oda –, hanem maga az áldozat cibálja, rángatja addig, ameddig meg nem fullad, egy szerencsétlen saját mozdulattól.

A szereplők

– A főhős filmrendező. Negyven-ötven között jár, számos otthoni és néhány külföldön rendezett filmje révén számon tartott művész (ha nem is világnagyság). Azóta, hogy politizál – kb. négy-öt éve –, állandóan zaklatják, időnként őrizetbe veszik, házkutatásokat tartanak nála, levelei nem érkeznek meg, telefonja folyamatosan rossz. Rendezni nem engedik, öt évvel ezelőtt megkezdett filmje félig sincs kész; azért küszködik, hogy befejezhesse.
A rendező neve: Laboda Mihály. A Mihályt soha nem látjuk leírva, éppúgy lehet Mihai, mint Mihail vagy Michael. Ismerősei Micu, néha Misu néven szólítják. Rendkívüli hatással van a nőkre. Személyiségében nincs megszállottság; jó humorú, még cinikus is. Nem eszményített figura. Polgárjogi küzdelmét is önirónia jellemzi s a patetikus felhangok hiánya. Olyanszerű, mint Selmeczi György.

A női főszereplő KASSZIA, huszonéves, egzotikus arc. Képzőművész, végzős jelmeztervező.
HOBO zenész, a filmben JOE-JOE.
Az ŐRNAGY, aki az egész akciót megtervezi a pszichológus segítségével és irányítja a történetet. Olyanszerű, mint Bubik István.
SZERAFIM, a pszichológus: az ő feladata feltárni Laboda személyiségének belső szerkezetét.
HANCZ PÉTER villamosmérnök, 55 körül, fontos szerepet játszik Laboda feleségeinek életében s ily módon az övében is.
ZIMMERMANN MÁRTON, cégvezető, Hancz Péter régi iskolatársa, erős titkosszolgálati kapcsolatokkal, akinek fontos feladat jut Hancz Péter pszichéjének feltérképezésében.
LUJZA, ügynök
SIMON KATI, ügynök
WILL, aki néha Kassziát kísérgeti

*

(Következik tehát maga a film)

A bevezető történet, még a főcím előtt

Az állomás mellett Hobóék koncertje a csíkszeredai jégpályán, a tömeg egy része a jégen áll. Hobó neve a filmben: Joe-Joe. A konferálásból kiderül, hogy az együttes rögtön ezután nyugati turnéra indul. Ez – ebben az országban – óriási szenzáció. Joe-Joe feleségét látjuk. Bizalmas, titkos pillantásokat vált egy szépfiúval. Aztán a koncert vége, de a tömeg nem akar oszolni. A lábak alatt olvadni kezd a jég. A tömeg nem mozdul. Joe-Joe énekel. Tombolás. A nézők bokáig vízben. Nemsokára indul a vonat. Aztán a zenészek a peronon. Búcsú. Joe-Joe és a felesége. Mit hozzak neked. Joe-Joe fellép a vonatra. Integetés. A vonat elindul.
A feleség belép a lakásba. Néhány pillanat és megérkezik a szépfiú.
Összeölelkeznek.
Joe-Joe a vonaton. Elhagyják a várost. Ekkor egy sorompó nélküli átkelőnél teherkocsi fordul rá a sínekre. A vonat telibe találja. Mentők, rendőrség, tűzoltók. A zenészek is leszállnak. A mozdony megsérült, a szerelvényt visszavontatják a városba. A vonat kb. két óra múlva indulhat el újra. Joe-Joe addig hazaugrik, egy mentőkocsi viszi be őket a városba. Belép a lakásba. A feleség és a szerető az ágyban. Joe-Joe fogsora.

Megint az állomás. A zenészek felszállnak. Joe-Joe néma és konok arca. Aztán a határállomás. Joe-Joe szeme ide-oda cikázik, látszik, hogy szíve a torkában dobog. Amikor a vonat lassan megindul, szirénázó rendőrautó kanyarodik az állomás elé. Joe-Joe látja az ablakból, s azt is, hogy az állomásfőnök kirohan az irodájából. Kapkodás, zavar, de a vonat már átsiklott Ausztriába.

Főcím stb. Gyártotta, rendezte, bemutatja

Rejtőzködő fiatalasszony s egy kamasz fiú a zöld határon, a fenti határállomás közelében.
Éjszaka van, a nő óvatos, hajlongó, meg-megtorpanó futása, nyomában a fiúval; fia is, öccse is lehet.
Reflektorfény, felcsattanó vezényszavak, kutyaugatás. A nő megtorpan, a fiú eliramodik. Gépfegyver. A fiú lebukik. Az asszonyt körbeveszik a határőrök.

*

Az elfogott nő, kikötve egy kaszárnyában az udvaron. Láthatóan csikorgó hideg van, rajta csak egy vékony ruha. Már csak nyöszörög. Aztán nemsogára megfagy.

A rendező három barátjával egy lerobbant szocreál „kávéházban". Moslékszínű kávét isznak.
Az asztaltársaság egyik tagja füléhez szorított táskarádióból hallgatja a híreket és továbbítja őket a többieknek. Nemcsak amiatt történik így, mert a készülék vacak és hangja recsegős, elmosódó, hanem nyilvánvalóan egy tilos adó műsorát hallgatják és kommentálják. Joe-Joe politikai menedékjogot kért Nyugaton, a hazai hatóságok pedig kiadását kérik. Azzal vádolják, hogy elutazása estéjén megölte feleségét s annak szeretőjét.

1. BARÁT
(aki a rádiót hallgatja): ...Joe-Joe tegnap, mikor kipattant az ügy, még azt nyilatkozta, hogy a felesége él és egészséges... A követség keményen követeli a kiadását, hát hogy egy bűnözőről van szó... Ma reggel átadták az osztrák hatóságoknak a helyszínen készült fényképeket és a letartóztatási parancsot... Joe-Joe szerint, ezek nyilvánvalóan trükkfelvételek... így akarják átverni az osztrákokat. Hogy azok adják ki őt a mieinknek.
2. BARÁT
Miért kéne ahhoz trükkfelvétel?
3. BARÁT
Hogyhogy?
2. BARÁT
Fogták a csajt és kinyírták. Meg a pasiját is, hogy hihetőbb legyen. Így akarják megszívatni Joe-Joe-t.

A fenti jelenetet újra látjuk, teljes egészében, de magas állásból, a fejek fölül filmezve, egészen más technikával. (A felvételt a mennyezetre erősített titkos kamera készítette.)
Mikor e másodszor látott jelenetnek is vége, akkor derül ki a néző számára, hogy ezt a képsort egy vetítőben játszották le, ahol a titkosrendőrség néhány tisztje ül. Másik filmet tesznek a gépbe (kazettát a videolejátszóba).

TECHNIKUS
Ez volt ma reggel.
ŐRNAGY
Tovább.
TISZT
Akkor aztán megint kiment a kocsijával a kőbányához.
ŐRNAGY
Mit csinál ott?
TISZT
Helyszíneket keres a filmjéhez.
(Nevetnek)
TISZT
De most talált magának egy spinét. Nézze csak, őrnagy elvtárs.

A Sebesvár melletti kőfejtőnél vagyunk, a düledező betonerkélynél. A mellvédnél fiatal, vattakabátos, vastag kesztyűs, a hidegtől pirosra csípett arcú munkáslány. Laboda az erkély alatt, tréfásan-lovagiasan hódoló, fél térdre ereszkedő pózban. Beszél a lányhoz, de a távolság és a gépek dübörgése miatt egy szavát sem lehet érteni. A lány viszont kacéran, csillogó szemmel, sugárzó arccal hallgatja. A felvétel még fut, miközben:

ŐRNAGY
Az istenit. Mindjárt megdugja.
TISZT
Hogy mért buknak így rá ezek a libák...
ŐRNAGY
Megtudtuk már, ki ez a dög? Holnapra jelentést kapok.
TISZT
Értettem, őrnagy elvtárs.

Másnap.
Az őrnagy szobája.
Két beosztottja az őrnagy asztalával szemben ül, a légkör katonás, de nem merev, nincs SS-hangulat.
Az őrnagy asztalán kinyitott dosszié, a legfelső gépelt oldalhoz tűzve a tegnapi munkáslány fényképe. Az őrnagy átfutja az egy-két oldalt, majd szórakozottan lefelé fordítja a lapokat.

ŐRNAGY
Döntés született a rendező úrral kapcsolatban.

A tisztek tekintete hirtelen éberebbé válik.

ŐRNAGY
Hiába voltunk vele türelmesek...
Csend.
ŐRNAGY
...visszaélt a türelmünkkel. Nem maradhat büntetlen a folytatólagos hazaárulás és felforgatás. Nem maradhatnak büntetlenül a szocialista államrend ellen újra meg újra elkövetett merényletek. Labodának nem adhatunk több esélyt. Az már cinkosság lenne a hazaárulókkal.
Csend.
TISZT
Szóval semlegesítenünk kell.
ŐRNAGY
Ez: parancs.
1. TISZT
Értettük.
ŐRNAGY
De az országnak ebből nem származhat semmiféle kára. Értik? Ez az, ami miatt nem tudjuk börtönbe küldeni. Ezért nem jó az autóbaleset sem.
1. TISZT
Öngyilkosság?
2. TISZT
Mérgezett esernyő?
ŐRNAGY
(fejét ingatja, tagadóan)
1. TISZT
Radioaktív sugárzó anyag?
ŐRNAGY
(mint fent)
2. TISZT
Rákszérum? Veszett kutya?
ŐRNAGY
Elvtársak, jól értsük meg a helyzetet. A gyanúnak még az árnyéka sem eshet ránk. Nem lehet szó ismeretlen vagy félreérthető halál-okról. Ország-világ előtt világosnak kell lennie, mi okozta a halálát. Legjobb volna, ha saját maga okozná.
1. TISZT
Akasztás?
ŐRNAGY
Nem úgy értve, hogy önkezével. Vagy nem úgy, hogy mi... Olyan helyzetbe kell hoznunk, amelyben valaki megöli, mégpedig mindenki szeme láttára.
2. TISZT
De miért ölné meg valaki?
ŐRNAGY
Ezt kell kitalálnunk.

Laboda panelházak közt siet valahová, mikor váratlanul szembetalálkozik egy lánnyal. Rászól: Zsizsike!

ZSIZSIKE
(bizonytalanul) Jó napot...
LABODA
Nagyszerű, hogy találkozunk... Maga árult a régiségboltban a nyáron...
ZSIZSIKE
Igen.
LABODA
Volna egy perce? Szükségem lenne az arcára a filmemben. Nem úgy értem, hogy most ebben a percben...
ZSIZSIKE
Milyen filmjében?
LABODA
Ja, igen... Laboda Mihály vagyok... filmrendező vagyok... persze először is el kellene olvasnia a filmet... ha akarja... holnap odaadnám magának. Felhívhatom?
ZSIZSIKE
Nincs telefonunk. Itt lakom a 112. szám alatt. Csengessen föl hozzánk holnap 5 órakor, s akkor lehet, hogy találkozhatunk.
LABODA
Lehet?

Vonat zakatol az alkonyatban. Egy férfi megy végig a teljesen üres vagonokon, hátrafelé. Elér a legutolsó vagon végéig, ahonnan nézi a „lába alól" kiszaladó sínpárt. Megfordul, indulna visszafelé, mikor – az ismert gegnek megfelelően, „mit is láttam az előbb" – összevonja a szemöldökét s ismét visszafordul a sínek felé. A távolban fekete alakok látszanak. Egyre kivehetőbbek: óriási, gorilla-szerű lények közelednek – de csak a körvonalaik látszanak – akik a hosszú távú gyorskorcsolyázók ráérős, lomha mozdulataival, himbálózva emelgetik lábukat. A sínpáron futnak, olyanszerűen, mintha valamiféle síni-korcsolya lenne a lábukon, de ez nem vehető ki. Egyre jobban közelednek. Félelmetesek.

Ezt a képsort a titkosrendőrség már ismert vetítőjében nézik végig a tisztek.

ŐRNAGY
Ez tehát Laboda készülő filmje?
1. TISZT
Egy jelenet belőle.
ŐRNAGY
Az eleje vagy a vége?
1. TISZT
Nem tudjuk. Azt csak ő tudja.
ŐRNAGY
És miről szól a film?

A panelnegyedben. Laboda a 112. szám előtt a félig kibelezett kapucsengőn megtalálja a megfelelő gombot. Hosszan csenget, semmi válasz. Egy ideig őgyeleg, kezében az iratcsomóval, majd újra csenget. Végre megszólal valaki a csengőn keresztül.
Kapucsengő, Zsizsike hangja, torzítva, távolról, recsegve: – Igen, ki az?

LABODA
Laboda vagyok. Emlékszik, tegnap találkoztunk.
KAPUCSENGŐ
Halló, halló.
LABODA
Halló! Hall engem?
KAPUCSENGŐ
Nagyon rosszul.
LABODA
Beengedne? Laboda vagyok.
KAPUCSENGŐ
Milyen ügyben?
LABODA
Hát a film, amiről beszéltem.

Testes naccsága jelenik meg a kapunál, egyre türelmetlenebbül pillantva Laboda felé. Nyilvánvalóan ő is a csengőt szeretné használni.

KAPUCSENGŐ
A film? Miről van szó?
LABODA
Hát, hogy akar benne játszani vagy nem.
KAPUCSENGŐ
Beszéltem apámmal a dologról...
LABODA
És?!
KAPUCSENGŐ
Nem látom értelmét, hogy találkozzunk. Nem lenne etikus.
LABODA
Milyen nem lenne?
KAPUCSENGŐ
Etikus.
LABODA
Miért?
KAPUCSENGŐ
Apám különben ismeri magát.
LABODA
Igen?
KAPUCSENGŐ
Igen.
LABODA
Ő mondta, hogy nem lenne?
KAPUCSENGŐ
Mi nem lenne?
LABODA
(üvöltve) Etikus!
KAPUCSENGŐ
Szóval nem látom értelmét.
LABODA
Minek? Hogy találkozzunk? Vagy minek?
KAPUCSENGŐ
Minek?
LABODA
Mi minek?
TÉNSASSZONY
Na de kérem... lenne szíves most már...

Recsegés a csengőből.

LABODA
(bevágja a kéziratot egy szemétkosárba)

ŐRNAGY
Szükségünk lesz a pszichológusokra is. Be kell hatolnunk a személyiségébe, hogy megismerjük minden titkos rugóját, és az ösztöneit, és a szenvedélyeit is. És minden egyes reflexét és minden motivációját.
1. TISZT
Egy hazaáruló.
ŐRNAGY
Vagyis egy feladat. Ezt kell megoldanunk. Az akció neve: Szőlőprés. Az első szakaszban – holnaptól – az ellenőrzést kiterjesztjük az egész életére. Arra, hogy hogyan él és arra, hogy hogyan élt. Mik a szokásai, mit iszik és mit nem szeret enni, milyen állapotban van a szíve, és a mája, és a vérnyomása...
2. TISZT
A vérnyomásáról...
ŐRNAGY
...s hogy milyen hibákat követ el, ha kocsit vezet... teljes átvilágításra van szükségünk... mert csak így mutatkozik meg, hogy hol sérülékeny... hogy hol tudjuk megfogni és addig szorítani, hogy... szőlőprés, értették? Holnapra jelentést kapok. Kérdés van?

Változó minőségű és hosszúságú rendőrségi film- vagy videofelvételek Labodáról, majdnem mintegy klipszerűen. Látjuk őt kocsmában, könyvtárban, hálószobában, volánnál, úszómedencében, focizni. Mindezek egy olyan képsorra vannak ráfényképezve, amely a „technikusok" jövés-menését ábrázolja: megfigyelőállásokat építenek ki, kamerákat és mikrofonokat tesztelnek vagy állítanak be, padlásablakokból kihajolva huzalokat erősítenek föl, bő köpenyekben, kopogó léptekkel járkálnak, filmeznek, fotóznak – árnyék- vagy fantomszerűen mozogva – a „rendőrségi" képsorok „mögött".

Az őrnagy szobájában a három ismert tiszten kívül Szerafim, a pszichológus is jelen van.

1. TISZT
...nem túl jól vezet, éppen ezért rendkívül óvatos.
ŐRNAGY
Szabályosan vezet?
1. TISZT
Szinte kivétel nélkül betartja a szabályokat. Egyetlen esetben lépte át a záróvonalat. Nézzék csak.

Felvétel: Laboda a tragacsában fölfelé egy emelkedőn. Iszonyatos monstrum, hatalmas teherkocsi okádja előtte a fekete füstöt, amely teljesen elborítja Labodát. Laboda integet, üvöltözik, köhög, aztán káromkodva gázt ad és megelőzi a teherkocsit, egyébként kockázat nélkül, az úttest jól beláthatóan üres.

ŐRNAGY
Na és a szenvedélyek? Alkohol?
SZERAFIM
Soha nem több, mint két pohár sör.
ŐRNAGY
Kábítószer?
1. TISZT
(gúnyosan) Honnan?
SZERAFIM
Ha lenne neki, akkor sem próbálná ki.
ŐRNAGY
Fiúk?
SZERAFIM
Semmi esélyük nála. (eltűnődve) Hanem végül is... ha a fiúkat nem, de a lányokat... lehet, hogy ez lesz a megoldás kulcsa.
ŐRNAGY
A lányok?
SZERAFIM
Az egyetlen labilitás a személyiségében az érzelmi életével kapcsolatos. Háromszor nősült húsz év alatt és háromszor vált el, s akkor még nem számoltuk a barátnőit.
ŐRNAGY
Hányat?
SZERAFIM
(a dossziékat rakosgatva) Olyan, akivel hosszabb ideig együtt élt... mondjuk, legalább egy évig... olyan négy van...
ŐRNAGY
És ettől lefele? Meg az alkalmiak?
1. TISZT
Eddig harminchetet azonosítottunk. Ennél nem lehet lényegesen több. Mondjuk – nyolc-tíz...
ŐRNAGY
Értem. Szóval Laboda ágyba vitt úgy ötvenöt-hatvan nőt a szocialista erkölcsök nevében...
1. TISZT
Hát évente mondjuk átlagban kettőt...
SZERAFIM
Nem a számuk érdekes. Hanem hogy képtelen nekik ellenállni. Meg ők is neki. Tudjátok, hogy a barátai mit szoktak mondani róla tréfából, hogy mi Laboda kedvenc sportja?
1. TISZT
Mi?
SZERAFIM
Száz női mell.

A tisztek sötéten nevetnek.

ŐRNAGY
Egy nő lesz Laboda veszte. Most már tudom. Hát akkor lássuk őket. Kikre bukik a rendező úr?

Vetítés. 2. tiszt hangja.

2 TISZT
Ez itt Szilvia, az első felesége.

Fekete-fehér film a hatvanas évekből.
A főcímet látjuk: A partizánlány. Villódzás, majd Szilvia, a partizánlány alakítója, amint gépfegyverrel lendületesen – valószínűleg rohamot – int.

ŐRNAGY
Ja igen, ez volt Laboda első filmje.

Szilvia kibontott hajjal, amint a németek vallatását állja.

ŐRNAGY
Fussunk át a többin is.
2. TISZT
Ez a második feleség, Mann Marika. Akkor diáklány volt.

Fotók kinagyítva, kivetítve.

ŐRNAGY
És most?
2. TISZT
Orvosnő lett, családos, két gyereke van.
ŐRNAGY
Tovább.
2. TISZT
Ez Popovics Anna, operaénekesnő.

Kalóz Jenny balladája, Popovics Anna előadásában.

ŐRNAGY
Más?
2. TISZT
Ezek voltak a feleségek. Akkor most a barátnők. Ez itt Burghardt Xénia. Tanítónő Nagyszékesen. A felvétel tegnap készült.

Rendőrségi videó Xéniáról, amint az óvoda udvarán a gyerekekkel foglalkozik. Énekelnek, játszanak. Közelképek is, teleobjektívvel készülhettek.

ŐRNAGY
Ez aztán igen.
2. TISZT
Ez pedig Blanka, aki még kiskorú volt, mikor összeszűrte a levet Labodával. Érettségi után nem jutott be a bölcsészkarra, megpróbált disszidálni, nyolc hónapot ült, aztán kivárta a három évet és férjhez ment Svédországba.

Fotók Blankáról.

ŐRNAGY
Még ki van?
2. TISZT
Tamara, a bemondónő a városi tévétől.

Néhány képsor Tamaráról, amint híreket, időjárás-jelentést olvas fel.

ŐRNAGY
Jó munkát végeztek.
2. TISZT
És végül Ilona, akivel a múlt hónapban szakított. Színifőiskolás.

Félprofi felvétel egy Othello-próbáról. Ilona játssza Desdemonát.

SZERAFIM
Szóval életében ez a hét nő hatott rá mélyebben, legalábbis tartósabban.
ŐRNAGY
És mi bennük a közös?

A pszichológus szobája – lehet a lakásán is. Előtérben Szondi Lipót művei.
A falakon egymás mellett a hét nő kinagyított portréja. Az íróasztalon egymás mellé vágva a hét szempár. Nagyító, olló. A pszichológus a video előtt: az egyik felvételt játssza le magának újra meg újra. 5-6 másodperc; valamelyik lány elmosolyodik és ezt a mosolyt tanulmányozza a pszichológus. Időnként feljegyez valamit egy füzetbe. Aztán behajtja füzetet és felírja fedelére: Laboda Mihály. Alája pedig: BOMBÁZÓ LÁNYOK ÁRNYÉKÁBAN.

Az őrnagy szobája. Kettesben vannak a pszichológussal.

ŐRNAGY
Akkor tudunk biztosra menni, ha tisztában vagyunk vele: minek nem képes ellenállni.
SZERAFIM
Semmi közös megkülönböztető jegy nincs ezekben a nőkben. Bár igaz, hogy hangjukat nem volt lehetséges tanulmányoznom, de annak a valószínűsége, hogy ez lenne a döntő elem, elenyésző... Akkor már sokkal inkább megtörténhet, hogy azt a genetikai programot, ami Labodát, illetve a párválasztását irányítja, az illatok felől könnyebb azonosítani...
ŐRNAGY
Ez mit jelent?
SZERAFIM
Lehet, hogy ezeknek a nőknek a szagában van valami különös és azonos. Nem ártana erről meggyőződni... van rá lehetőség esetleg?
ŐRNAGY
(kivörösödve) Ezt szakmai sértésnek fogom föl, professzor úr! Egy politikai rendőrségnek nem lehet feladata, hogy a kurvapecér hazaáruló Laboda Mihály nőit szagolgassa!!
1. TISZT
(be, 2. tiszttel együtt, miután engedélyt kértek belépni az irodába) Laboda holnap megint helyszíni szemlére utazik.
2. TISZT
Hova?
1. TISZT
Feketepatakra.
2. TISZT
(elgondolkodva) Értem.

Laboda felfelé kúszik, Verespatak (Roşia Montană) felé, rozzant tragacsával. Egy kanyaron túl, lehúzva az úttestről, egy másik ócskaság áll; reménytelen pózban nekitámaszkodva egy fiatal lány. Mikor Laboda egy vonalba ér vele, a lány tétován felemeli a kezét. Laboda fékez. Közelkép. Laboda, aki fejét rázza – „nem, nem értek hozzá" – és a lány, aki megvonja a vállát; lemondóan legyint, majd összeszedi a csomagjait és átül Labodához.

Laboda autójában.

LABODA
És mesélje, Lujza, mit keres maga Verespatakon?
LUJZA
Egyfajta kötelezettség.
LABODA
Miféle? Ha nem titok. Úgy értem: protokolláris? Vagy szakmai? Vagy érzelmi? Mert sokféle lehet.
LUJZA
Hát bizonyos értelemben...
LABODA
Nem akar beszélni róla?
LUJZA
Nem szeretnék a mások titkairól beszélni. Meg persze rejtélyes sem szeretnék lenni. Lehet, nem is titkokról van szó.
LABODA
És hol száll meg Verespatakon?
LUJZA
Nem állt szándékomban ott aludni. Egy barátnőmnek hozok üzenetet. És maga?
LABODA
Én... helyszíneket keresek.
LUJZA
Milyen helyszíneket?
LABODA
Egy filmhez.
LUJZA
És ez nehéz munka?
Nevetnek.
LUJZA
És maga hol alszik?
LABODA
Menedékházban, gondolom. De itt van nem messze a házunk is... A szülőházam. Rögtön a templom mellett laktunk. Apám templomszolga volt ugyanis... akarja látni a házunkat?
LUJZA
Szívesen... de...
LABODA
De?
LUJZA
Szeretnék szerelőt találni s estére hazajutni.
LABODA
Persze, és én ebben segítek magának. Vagy attól fél, hogy... várjon, itt akkor le kell térnünk... negyedóra az egész kitérő... attól fél, hogy nem viszem tovább s kénytelen lesz a házunkban aludni?
LUJZA
Tényleg, ez a terve?
LABODA
Igen, ez jó terv lehetett volna...
LUJZA
Mikor?
LABODA
Úgy tizenöt éve... tizennyolc... járt már errefele?
LUJZA
Nem. Verespatakon is csak egyszer voltam.

Megérkeznek Bözödújfalu határába. Lábuk előtt a vízzel elöntött falu.*1 Laboda a víztükör fölé emelkedő templomtoronyra mutat, pontosabban melléje, a sima vízre.

LABODA
Látja? Ott a toronytól jobbra. Látja? Az a mi házunk. Ott a hinta az udvaron, látja? Ott a pincelejáratnál. Meg a méhkasok. És a cseresznyefák, amiket apám oltogatott... Ez a mi cseresznyéskertünk. Ez az én cseresznyéskertem.
LUJZA
Miért csinálták ezt a faluval?
LABODA
Gondoskodásból.
LUJZA
Hogyhogy?
LABODA
Árvízvédelem. Hogy ne öntse el a falut az árvíz. Most már nem tudja elönteni.
LUJZA
Nem értem.
LABODA
Ne törődjön vele.

Lujza ugyan nem provokálja – vagy kezdeményezi – együttlétük bizalmasra fordulását, de érezhető, hogy nem lenne visszautasító. Laboda azonban – valódi vagy tettetett szórakozottságból – nem figyel rá. Visszaülnek az autóba.

Verespatakon, egy roncsokkal teli udvar mélyén megtalálják a szerelő lepusztult műhelyét.

SZERELŐ
Rendben van, öltözöm és indulhatunk.
LABODA
Remélem, nem lesz több gondja a kocsival.
LUJZA
Remélem.
LABODA
Hát akkor...
LUJZA
Hát akkor mi?
LABODA
Találkozunk még?
LUJZA
Azt hiszem, jobb, ha nem.

Laboda kíváncsian néz rá, de végül is nem mond semmit. Búcsút int és kocsiba ül.

SZERELŐ
(visszajön) Na és maga szerint mi baja a kocsinak?
LUJZA
(üres tekintettel) Szerintem semmi.
SZERELŐ
Tessék?
LUJZA
Nem tudom. Majd maga megmondja.

Lujza lefekvés előtt, a tükrénél. Elsírja magát.

Laboda, amint a sziklakürtőknél, a halott erdőben, a barlangoknál és a vízeséseknél fényképez és jegyzetel a Nyugati Érchegységben.

Szerafim Laboda egy régi tévéinterjúját jegyzeteli.

RIPORTER
Tehát van-e legszebb táj?
LABODA
Meg van-e a legszebb nő? Tegyük egymás mellé bármely két nő arcmását... az egyik biztosan szebb lesz, mint a másik... akkor ezt végezzük el újra meg újra... mint a parkban a sakkozók... aki nyer, az marad a táblánál... elméletben a világbajnok... nos, én azt hiszem, ha végül eljutnánk ahhoz az archoz, tehát ha minden valaha élt férfi összehasonlította minden valaha élt nő arcát és annak alapján esetleg sikerülne kiválasztani egyetlen arcot... mint az emberiség történetének legnőibb arcát... akkor lényeges lépést tennénk afelé, hogy megértsük: mi az az erő, ami az élővilág teremtése óta mozgat bennünket...

Lujza, amint csenget egy lakásajtónál. Az 1. tiszt nyit ajtót. Lujza belép.

Később az őrnagy szobája.

ŐRNAGY
Mi van, már egy szoknyavadászt sem vagyunk képesek elcsábítani?
1. TISZT
Lujzánál igazán nincs vonzóbb és okosabb ügynökünk. Azt állítja, hogy mindent megpróbált s hogy Laboda egyszerűen nem harapott rá.
ŐRNAGY
Na jól nézünk ki.

Csend.

ŐRNAGY
Maguk megbíznak ebben a Lujzában?
1. TISZT
(vállat von, mintegy kapitulálva az emberi megismerés korlátai előtt)
SZERAFIM
Egy érdekességre azért rábukkantunk Laboda nőivel kapcsolatban. Valami közösre.
ŐRNAGY
(durván) Mindegyiknek lyukas a feneke, gondolom. Hogy ne használjak más kifejezést.
SZERAFIM
A hét nő közül ötnek az életében felbukkan egy másik férfi is.
ŐRNAGY
Csak nem?
SZERAFIM
Úgy értem, hogy ugyanaz a férfi.
ŐRNAGY
S ez mit jelent?
SZERAFIM
Ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy találtunk valakit, akinek párválasztási programozottsága genetikai értelemben és ösztönszinten, talán érzelmi szinten is, olyan, mint a Labodáé. Hasonló hozzá vagy majdnem azonos vele.
ŐRNAGY
És?
SZERAFIM
Ez a Hancz Péter Szilviának a második férje, Tamarának az első férje, Blankának egyik élettársa, Popovics Annának vőlegénye és Xéniának még nemrég barátja volt.
ŐRNAGY
Éljen a szent promiszkuitás. Doktor úr, az ön szavai azt jelentik, hogy mindig a férfiak akarata a döntő a párválasztásban?
SZERAFIM
Nem mindig. Ez sokesélyes és komplex egyenlet. De azt, hogy hét nő közül ötnek az életében ugyanaz a két férfi kitüntetett szerepet játszik, nem tekinthetjük véletlennek. Különösen, ha figyelembe vesszük a lehetséges partnerek számát, a generációs és szociokulturális különbségeket, a...
ŐRNAGY
Ki ez a...
SZERAFIM
...azt kell mondanunk, hogy a normálisnak tekinthető szórásnak, az akcidentális és átlagos párválasztási valószínűségeknek az értékeit messze áttöri ennek a két férfinak a nagyon hasonló akarata.
ŐRNAGY
Ki ez a Hancz Péter?
SZERAFIM
(belefeledkezve) Azt kell mondanom, hogy figyelembe véve a két férfi ismeretségi körének teljességgel eltérő paramétereit, azt, hogy ezek csak igen kevéssé fedik le egymást, úgy, hogy közös ismerősük alig van, megkockáztatnám, hogy a két férfi személyiségének mélyrétegeiben... látom türelmetlen... vagyis hát ha ki akarunk valakit választani Laboda számára, akkor legegyszerűbb először Hancz Péterrel kísérletezni. Akire ő bukik, arra nagy valószínűséggel Laboda is bukni fog.
ŐRNAGY
Mondja már, hogy ki ez a Hancz?
SZERAFIM
Egy Labodánál tíz évvel idősebb villamosmérnök. Laboda falusi gyerek, ez városi az ország túlsó sarkából. Laboda művészember, Hancz Pétert csak a gépek érdeklik...
ŐRNAGY
Meg úgy látom, a nők...
SZERAFIM
Igen. Ráadásul egészen másként is néz ki, mint Laboda. Továbbá Laboda protestáns, Hancz Péter katolikus. Laboda absztinens, Hancz Péter majdnem alkoholista... Laboda a rendszer ellensége. Hancz Péter nem az. Folytassam?
ŐRNAGY
Ne. (Az 1. tiszthez) Dossziét kérek összeállítani Hancz Péterről.

Hancz Pétert látjuk, amint kis családi házának garázsában barkácsol. Gépkocsija hátsó rendszámtáblája körül mesterkedik valamilyen huzalokkal. Majd papírlap mellett ülve rövid mondatokat fogalmaz és megszámozza őket:

1. Vedd le a fényt, zavar!
2. Hülye állat. Hogy előzöl?
3. Miért az út közepén mész?
4. Ki maga? Gyönyörű! Megállna egy percre?

Hancz kerítésén időként beleskelődnek ártatlannak kinéző – a néző számára viszont titkosrendőrként valószínűsíthető – jellegzetes figurák. Van, aki fotózik, mások csak őgyelegnek.

Az őrnagy. Hancz Péter dossziéját lapozgatja. Jegyzetel magának, aláhúz. Hirtelen megakad a szeme valamin, tárcsáz.

Hancz Pétert látjuk, amint kocsijával kitolat. Mikor elindul, egy ballonkabátos szájához emel valamit és belebeszél.
A kocsi Nagyváradon, a Clujului utca hepehupáin dülöngél, mikor egy másik autó erőszakosan megelőzi. Ekkor szemből látjuk Hancz autóját, amint hűtőrácsán megjelenik a világító felirat jobbról balra haladó betűkkel:

!IALLÁ EYLÜH
??LÖZŐLE YGOH

majd ugyanez a visszapillantó tükörben:

HÜLYE ÁLLAT!
HOGY ELŐZÖL??

Az elöl haladó kocsi fékez, vészjelez és félig keresztbe áll az úton. Hancz Péter is megáll. Zimmermann Márton kiugrik az első kocsiból és hátramegy a Hanczé mellé.
Hancz Péter érdeklődve, ironikusan kibámul az ablakon.

ZIMMERMANN MÁRTON
Mi ez a pofátlanság... maga hogy merészel... Péter!
HANCZ PÉTER
Zimmermann Marci!

Hancz Péter kiugrik a kocsijából, kezet ráznak, lapogatják egymást.

HANCZ PÉTER
Nahát... Vagy húsz éve nem láttalak...
ZIMMERMANN
Vagy huszonkettő... Nézem, ki ez, aki itt sérteget engem fényes nappal a nyílt utcán... hát nem a Hancz Péter? A kurva életbe!
HANCZ PÉTER
Meg vagy kopaszodva, te Marci.
ZIMMERMANN
Te pedig meghíztál. Te itt élsz?
HANCZ PÉTER
Már vagy tizenöt éve. És te?

A két férfi Hancz Péter kocsijában. Hancz elmagyarázza, hogyan nyomja be a műszerfalra erősített 12 mondatos készlet egyik vagy másik gombját. Zimmermann Márton álmélkodik, különösen a 4-es felirat tetszik neki. (Ki maga? Gyönyörű! Megállna egy percre?)

ZIMMERMANN
És mondd, fogtál már magadnak ezzel madárkát?
HANCZ PÉTER
Előfordult már.
ZIMMERMANN
Ajaj, nagy kujon voltál mindig. Mit szólsz, ne dobjunk be egy pohárral valahol?

A két férfi egy borozóban.

ZIMMERMANN
Szóval ezzel imponálsz a csajoknak. Nem készítenél nekem is egy ilyen szerkentyűt? Esküszöm, jól megfizetném.
HANCZ PÉTER
Hát, csak időm lenne...
ZIMMERMANN
Figyelj Péter, meghálálom... ha már nőkről van szó... a cégünk szponzorál egy országos szépségversenyt... tudod, nekünk ez reklám... meghívlak a zsűribe, akarod?

Vihognak.

Zimmermann
Meg naptárat is készülünk kiadni. Na mit szólsz? Ahhoz is választani kellene a zsűrinek a modellek közül...
HANCZ PÉTER
Vállalom!

Hancz Péter, amint fütyörészve, elégedetten hazafele tart. A Pártközpont előtt halad el. Jellegzetes kedélyes ironikus mosolyával megnyom egy gombot, hátul pedig kigyullad a felírás:

LE AZ IMPERIALIZMUSSAL!

ŐRNAGY
(leteszi a telefont) Az isten bassza meg, ez hiányzott.
1. TISZT
Meg kell oldanunk valamit?
ŐRNAGY
Két amerikai kongresszusi képviselő jön ide és meg akarják látogatni Labodát is.
1. TISZT
Legalább látják, hogy nem üldözi senki.
ŐRNAGY
De egészen biztos, hogy zokogni fog nekik, hogy nem engedjük dolgozni... arról nem is beszélve, hogy megint miket fog nyilatkozni a rendszerről és a párt vezetőiről...
1. TISZT
Mint a múltkor.
ŐRNAGY
Köztünk legyen szólva, szerintem Laboda akkor ítélte magát halálra, mikor azt az interjút adta annak a nyugatnémet tévének...
1. TISZT
Az könnyen lehet.
ŐRNAGY
No mindegy, most lássuk, hogy mit kezdjünk ezzel a látogatással... Kéne valamit ígérni is Labodának, hogy csillapodjon... s föl kell gyorsítani a Szőlőprést. Mi a helyzet?
1. TISZT
Az akciót elindítottuk.

Divatbemutatóval egybekötött szépségverseny. Hancz Péter a zsűriben.

ZIMMERMANN
Úgy gondoltuk, nem a szokásos formában fogjuk ezt lebonyolítani. Végtére is valakinek például a belső bája és kisugárzása nem biztos, hogy érvényesül az alatt a fél perc alatt a pódiumon... Ezért megszerveztük ezt a koktélpartit, hogy a zsűritagok minden elvtársnővel elbeszélgethessenek...

A koktélparti vége felé. Zimmermann Márton és Hancz Péter egy sarokban.

ZIMMERMANN
Na Péter, mit szólsz?
HANCZ PÉTER
Nem mondom...
ZIMMERMANN
Vén kakas... hazavinnél innen egy-két csibét, mi?
HANCZ PÉTER
(vigyorog) Nem is egyet.
ZIMMERMANN
Na de ha csak egyet lehetne?
HANCZ PÉTER
(vállat von) Hát abból a négy-ötből akármelyiket.
ZIMMERMANN
Melyik négy-ötből?
HANCZ PÉTER
Akik a legjobbak. Mutassam őket?
ZIMMERMANN
Nincs egy legjobb?
HANCZ PÉTER
(fejét rázza)
ZIMMERMANN
Ide figyelj, Peti. Akkor mondok én valamit. Azt mondom: addig nem szabad megállni, amíg az ember azt az egyet meg nem találta. Nincs igazam?

ŐRNAGY
(ő is elkeveredik a parti forgatagában) Na és ha kiválaszt valakit, mit csinálunk?
SZERAFIM
Akkor leteszteljük Labodánál is. És ha rámozdul, indulhat a következő menet.
ŐRNAGY
Micsoda?
SZERAFIM
Bekeríteni a spinkót, és olyan helyzetet létrehozni, amitől a csapda bekattan.
ŐRNAGY
S ha ez a Hancz nem talál olyan lányt?
SZERAFIM
Addig próbálkozunk, amíg talál. Azt már tudjuk, hogy ezek mindketten első látásra szoktak beleesni valakibe. Ha ez nem történik meg egyből, fölösleges forszírozni.

A távolból figyelik Hancz Pétert, aki három lány társaságában, megdicsőült arccal cseveg egy sarokban.

ŐRNAGY
Mint egy hárembasa... Kik ezek a csajok?
SZERAFIM
Azok ott?
ŐRNAGY
Nem csak azok. Mindenki, aki itt van.
SZERAFIM
Nagy hírverést csaptunk. Fotómodellek. Manökenek, színésznők, diáklányok... Annyian jelentkeztek, hogy három részre kellett felosztani őket. Holnap következik a második csoport.

Másnap. Ugyanott. Konferálás.

ZIMMERMANN
Nem kell elkapkodni a dolgot. Holnap is nagy lesz még itt a tolongás.

Hancz Péter nézelődik. Forgatag. Egyszer csak megpillantja Kassziát.

HANCZ PÉTER
Az ott ki?
ZIMMERMANN
(izgatottságát leplezve) Melyik?
HANCZ PÉTER
Az a fekete.
ZIMMERMANN
Gyere, kérdezzük meg.

Hancz Péter, Zimmermann Márton és Kasszia egy asztalnál.

KASSZIA
(nevetve, szabadkozva) ...nem, nem, én nem azért vagyok itt. Egy ismerősömmel jöttem.
ZIMMERMANN
Ki a barátja?
KASSZIA
Egy kollegám. Szerintem nemsokára megismerik, mert itt beszéltünk meg találkozót.
HANCZ PÉTER
És tényleg nem indul a versenyen?
KASSZIA
Már hogy indulnék. Én írok róla a Vörös Lobogónak.
ZIMMERMANN
Maga újságíró?
KASSZIA
Én jelmez- és divattervező vagyok, vagyis leszek... de néha felkérnek mint hozzáértőt, hogy írjak erről vagy arról. Most erről a divatbemutatóról.
HANCZ PÉTER
Ami szépségverseny is. És maga nyerne, ha indulna. Ezt mint zsűritag állíthatom.
KASSZIA
Maga zsűritag?
ZIMMERMANN
Sőt, a legfontosabb vélemény az övé a zsűriben.
HANCZ PÉTER
Úgy látom, nem jön a barátja.
KASSZIA
Én meg úgy látom, épp most érkezett meg. Helló Will!
WILL
Helló Kasszia! Hol tart a banzáj?
KASSZIA
Uraim, ismerkedjenek meg egymással.

Zimmermann Márton odaőgyeleg a pszichológus mellé.

ZIMMERMANN MÁRTON
Úgy látszik, ráharapott.
SZERAFIM
Itt nem nehéz ráharapni valakire.
ZIMMERMANN
Már senki másra nem figyel oda. Nem lehet leszedni róla.

Távolról figyelik Hancz Pétert és Kassziát, akikhez időnként Will is hozzácsapódik.
Őrnagy odalép Szerafimhoz.

Az őrnagy szobája. Utasításokat ad a tisztjeinek, telefonál, rendelkezik. Csak az utolsó mondatait halljuk.

ŐRNAGY
...és ezt a vén kecskét most már vakarják le róla. Verje ki a faszát otthon és hagyjon békét az elvtársnőknek.
SZERAFIM
Előbb még teszteljük le Labodát.

Kasszia és Will Hancz Péter autójában.

KASSZIA
Nagyon kedves, hogy fölajánlotta a segítségét... nekem itt a Május huszonhatodika téren volna 10-20 percnyi dolgom... egy rádióriportot kell elkészítenem.
HANCZ PÉTER
Nyugodtan, Kasszia. Van időnk megvárni. Igaz-e, Will öcsém?
KASSZIA
Álljunk is itt meg a 4. szám alatt.

Kasszia a táskájából riportermagnót vesz elő, vállára veti és bemegy. Esik az eső.

Kasszia és a munkásmozgalmi író.

KASSZIA
Jordán bácsi, nagy kérésem lenne. Ma délután volt a temetése Csizmás elvtársnak, a veteránnak.
ÍRÓ
Igen, én tartottam a gyászbeszédet.
KASSZIA
Hát éppen ez az. Megígértem a rádiónak, hogy riportot készítek nekik a temetésről, de sajnos nem jutottam el idejében a temetőbe.
ÍRÓ
De hát most már nem tudjuk újra temetni...
KASSZIA
Jaj, nem is arra gondoltam. De ha megkérhetném, hogy olvassa fel újra a beszédet, s én azt fölveszem, mintha a temetőben hangzott volna el.
ÍRÓ
Hát... Na jó, legyen. Várjon, keressem meg a szemüvegem. Hol is van a beszéd szövege? Na igen. Mehet?
KASSZIA
Bekapcsoltam a mikrofont.
ÍRÓ
Akkor kezdem: Tisztelt elvtársak, gyászolók, kedves barátaink. Most, amikor összegyűltünk itt, hogy utolsó búcsút vegyünk a munkásmozgalom régi harcosától, Csizmás elvtárstól, akit mi, a barátai egyszerűen csak Csizmának szólítottunk, lehetetlen föl nem idézni...
KASSZIA
Elnézést, esett az eső?
ÍRÓ
Tessék? Hogyhogy?
KASSZIA
Bocsánat, csak azt szeretném tudni, hogy a temetőben is esett-e az eső?
ÍRÓ
(értetlenül) Igen, miért kérdi?
KASSZIA
Azért, mert akkor ezt a felvételt nem tudjuk használni. Erről még a süket is hallja, hogy nem odakint és nem esőben készült, hanem a szobában.
ÍRÓ
És akkor mi legyen?
KASSZIA
Egy megoldás van, ha kimennénk a kertbe, a ház elé.
ÍRÓ
(döbbenten néz Kassziára, aztán lemondóan legyint) Na jó, menjünk.
KASSZIA
Van-e külső lámpa? Úgy láttam, nagyon sötét van odakint.
ÍRÓ
(fejét rázza) Nem, nincsen, mindig ellopják a villanykörtét. (nagyot sóhajt) Na várjon, keresek egy zseblámpát.
KASSZIA
Ernyő is kellene.

Kivonulnak a ház és a kerítés közötti kis előkertbe. Az író papucsban, házikabátban, egyik kezében a beszéd szövege, a másikban az elemlámpa. Kasszia az ernyőt és a mikrofont tartja.

Hancz Péter és Will az autóban.

HANCZ PÉTER
Mi az ördög történik?

ÍRÓ
...akit mi, a barátai... (halkabban) Itt jönnek a szomszédok... egyszerűen csak Csizmának neveztünk. (fojtottan) Ezek azt hiszik, megőrültem. (folytatja a felolvasást) Lehetetlen föl nem idézni...

KASSZIA
(visszaül az autóba) Na meg is vagyunk.
HANCZ PÉTER
Maga tényleg dolgozik a rádiónak is?
KASSZIA
Jaj, dehogy. Csak így a magam szórakozására szoktam néha felvételeket készíteni.

Az állambiztonságiak egy csoportja, amit felfele sietnek egy lépcsőn.

Zimmermann Márton a kocsijában ülve, szembejön Kasszia. Zimmerman Márton lefékez és kiugrik.

ZIMMERMAN
(tettetett félszegséggel) Kezicsókolom! Kasszia?
KASSZIA
Igen!
ZIMMERMANN
A napokban találkoztunk, a divatbemutatón...
KASSZIA
Igen, emlékszem. A cégük szervezte a...
ZIMMERMANN
Igen és olvastam, amit írt az egészről és már fel akartam hívatni a titkárnőmmel, hogy megköszönjem a cikket...
KASSZIA
De hát...
ZIMMERMANN
De még jobb, hogy most találkoztunk, mert lenne egy nagy kérésem magához. Igazán személves dolog, és nekem nagyon fontos.
KASSZIA
Igen?
ZIMMERMANN
Egyik legjobb barátomnak a lányáról van szó. Ő is divattervező szeretne lenni. Már jó néhány éve próbálkozik, sikertelenül. Úgy érzi, hátránya, hogy nem ismer senkit a szakmában. Nem tudom, megkérhetném-e, hogy egyszer elbeszélgessen vele?
KASSZIA
Ó, hát persze.
ZIMMERMANN
Adjam meg a számát? S mikor magának megfelel, megbeszélnek egy találkozót?
KASSZIA
Nagyon szívesen.
ZIMMERMANN
Várjon, ide leírom a névjegyemre a számot. S ha bármiben segíthetek, kérem, forduljon hozzám bizalommal.
KASSZIA
Köszönöm, igazán kedves.

Zimmermann átnyújtja a névjegyet, amelyre fölírt egy nevet és számot:
Simon Katalin
tel.: 893-417696

Elbúcsúznak.

Hétvége.
A rendező és a kislánya, akit az első feleség nevel. Ezúttal azonban nem az anya, hanem a nagyapa – a rendező apósa – kíséri le a gyereket a kapuhoz, ahol Laboda ácsorog már egy ideje.

APÓS
Hétkor, értjük egymást? Hétkor itthon van a gyerek – nem hétóra egy perckor – hétkor, mert ha nem, nix több láthatás, értjük egymást?
LABODA
Dehát...
APÓS
A gyerek a múltkor is megizzadt és emiatt meg is hűlt.
LABODA
Attól?
APÓS
Attól. Szóval ha nem becsüljük meg magunkat, na ugye... Pereljen aki akar s aki tud. (Hátat fordítva) Csak azt nem értem, hogy vannak egyes alakok szabadlábon. (A kaput bezárva) Börtönbe juttatja az egész családot.
LABODA KISLÁNYA
Apa! Nagytata azt mondta, ne szólítsalak többet apának.
LABODA
Hanem hogy?
KISLÁNY
Mihálynak.
LABODA
Miért?
KISLÁNY
Mert azt mondta, hogy jobb apát érdemelnék, nem olyat mint te.

Laboda és a kislány egy lepusztult játszótéren. A kislány egy nyikorgó hintán, Laboda időnként meglöki.

ŐRNAGY
Ki kellene deríteni, Laboda mikor készül fölmenni a fővárosba.
1. TISZT Nemigen készül. Nem szereti a fővárost. A legritkábban megy oda magától.
SZERAFIM
Márpedig pont az kéne, hogy magától menjen.
ŐRNAGY
Megszervezhetjük úgy is, hogy a lány jöjjön ide.
SZERAFIM
Az nem jó. Nem szabad fölmerülnie benne a kétségnek... mert nagyon gyanakvó... hogy valóban véletlenül találkoztak-e. Labodának a lányt saját természetes környezetében kell megismernie.
ŐRNAGY
Na de ha őt elcsaljuk vagy elvisszük a fővárosba, akkor meg azért fog gyanakodni.
SZERAFIM
Úgy kell megterveznünk, hogy azt hihesse: a találkozás úgy és olyan helyen történt, ahová ő maga saját szabad akaratából ment el.
ŐRNAGY
Mire gondol?
SZERAFIM
Például azt hiszem, ha egy fontos színházi esemény történne...
ŐRNAGY
Nem bonyolítjuk ezt túl?
SZERAFIM
Laboda végtelenül intelligens, éber és gyanakvó.
ŐRNAGY
Na és hogy fog megismerkedni a lánnyal?
SZERAFIM
Kasszia nem egyedül lesz, hanem egy olyan lánnyal, akit Laboda ismer. Azt fogja megszólítani, s megkéri majd, hogy mutassa be Kassziának. Előre le tudnám játszani az egész jelenetet.
ŐRNAGY
S az a másik lány ki lesz?
SZERAFIM
Most dolgozunk ezen. Simon Katit összeismertetjük Kassziával, és Kati szállít majd aznapra egy lányt a Laboda ismeretségi köréből. A színház egyébként jó ötletnek tűnik. Kasszia jelmeztervező – természetes, hogy ott van.
ŐRNAGY
Azt hiszem, megvan a megoldás. Laboda barátságosan föl lesz citálva fővárosba a filmje végett. Úgyis jönnek ezek a szenátorok, hadd lássák, milyen jól megy nálunk a disszidenseknek. Laboda kapjon ígéretet rá, hogy befejezheti a filmjét vagy elkezdhet egy újat. És egy olyan napra kell felhívni, amikor van valami érdekesebb előadás.
SZERAFIM
De csak egyetlenegy...
ŐRNAGY
De mi történik, ha fogja magát és visszautazik?
SZERAFIM
Ha a megbeszélésre délután kerül sor, bizonyosra vehető, hogy este már nem vág neki megtenni ötszáz kilométert. A féltestvére különben is ott él, szerintem nála fog megszállni.
ŐRNAGY
Nem lehetne a megbeszélésből másnapra is hagyni? Hogy biztosan ott maradjon.
SZERAFIM
De igen, de csak a Laboda javaslatára. Például ha kérne valamit, ami csak másnap oldható meg.
ŐRNAGY
De ahhoz nagyon ravasznak kell lennünk, hogy Laboda ne érezze meg, hogy mi azt akarjuk, hogy maradjon még egy napot. Ki az, aki elég dörzsölt ehhez?

Laboda a barátaival törzshelyükön, a kávézóban.

LABODA
Képzeljétek, milyen hírem van.
1. BARÁT
Megbukik a szocializmus.

Röhögnek.

LABODA
Még az sincs kizárva. Ha ez igaz és nem csak etetés...
2. BARÁT
Mi?
LABODA
Ma reggel arra ébredek, hogy cseng a telefonom. Már pár hete töksüket volt, erre ma megszólal. És honnan hívnak?
1. BARÁT
Na?
LABODA
Az országos film-főigazgatóságról. Egy mézesmázos elvtárs, aki azt mondja, hogy most került fel tőlünk a fővárosba s hogy ismer engem látásból, és hogy nagy tisztelőm...
1. BARÁT
Te, ezek mit akarnak tőled?
LABODA
Állítólag pénzt adnának, hogy befejezhessem a filmet.
2. BARÁT
Micsoda?
1. BARÁT
Nekem itt valami nem tetszik.
LABODA
Én is gondolkoztam az ügyön, de azt hiszem, hogy rájöttem, honnan fúj a szél.
1. BARÁT
Na?
LABODA
Nemsokára washingtoni látogatóink lesznek. Singer szenátor jön, meg egy képviselő a külügyi bizottságból. Üzenték a követségről, hogy velem is szeretnének találkozni.
2. BARÁT
Ja, így már én is értem.
LABODA
Szerintem is ezért a nagy sietség...
1. BARÁT
És miben állapodtatok meg?
LABODA
...ők azt kérdezték, hogy tudnék-e a délelőtti expresszel menni, azzal 4 órára ott lehetnék. De nem akartam így lóhalálában, előkészítetlenül... holnaptól hétvége, a hétfő nem jó neki, úgy hogy abban maradtunk, hogy kedden vagy elindulok reggel a kocsival, vagy az expresszel megyek és fél 5-kor fogad ez az igazgató, bizonyos dr. Szerafím. Hallatszott, hogy nagyon büszke lehet a doktori címére.
1. BARÁT
Szerintem ne autóval menj.
LABODA
Azt hiszem, autóval megyek.

A fővárosban a filmigazgatóság szobájának előtere, ahol két titkárnő kávézik és pletykál.

1. TITKÁRNŐ
Neked hogy tetszik az új főnök?
2. TITKÁRNŐ
Szimpatikus fickó... de hogy került ide rögtön második embernek, mikor annyian gyúródnak és könyökölnek... és nem is filmes... valami állati protekciója kell legyen...

Laboda kopog és benyit az ajtón.

LABODA
Kezüket csókolom, hölgyeim. Laboda Mihály a nevem.
1. TITKÁRNŐ
Tessék parancsolni. Az igazgató elvtárs már várja önt.

Laboda belép az igazgatóhoz. A frissen kinevezett igazgató nem más, mint a pszichológus.

SZERAFIM
Ezt a pontosságot! Rendező úr, nagy megtiszteltetés, hogy megismerhettem.
LABODA
Ne hozzon zavarba, igazgató úr.
SZERAFIM
De kérem! De kérem! Konyak? Egy pohárkával?
LABODA
Köszönöm, de kocsival vagyok.
SZERAFIM
Egy kávét, egy kávécskát! Ugye az jó lesz?
LABODA
Köszönöm.
SZERAFIM
Íme egy Kentecske!
LABODA
Csakhogy én nem...
SZERAFIM
(telefonon kiszól a titkárnőnek) Két kávét kérünk, kedves. (majd Labodához): Tisztelt uram! Mekkora megtiszteltetés... ha én a lányomnak elmesélem... a családom nagy tisztelője Önnek, Laboda úr... Minden filmjét láttuk! Mindeniket! Még A partizánlányt is... Hány éve... Aztán a Teknősbékát, aztán a...
LABODA
Igazgató úr!
SZERAFIM
Parancsoljon! Térjünk a tárgyra! Igaz? De hát pont ez az! Ekkora rendező és már évek óta nem dolgozik. Hát ilyen gazdagok vagyunk? Mondja meg nekem, ilyen gazdagok?
LABODA
Hát én dolgoztam volna, ha hagynak...
SZERAFIM
Éppen ez az! Tudja, Laboda úr... Én nemrégen kerültem ide, egy hete... De azt mondtam, én azt a szégyent nem vállalom a nevemmel, ami Labodával történik. Ezt mondtam. Akárkit megkérdezhet, Szerafim nem hagyja magát!
LABODA
És mit szóltak ehhez a...
SZERAFIM
A minisztériumban? Azt mondták: az ön felelőssége lesz, Szerafim elvtárs. Mi megbízunk önben és gazdálkodjon jól ezzel a bizalommal. Tudja Laboda úr, engem a művészet érdekel, és azt hiszem, ötven év múlva senkit nem fog érdekelni, hogy melyikünk mit mondott a politikáról. Hol lesznek már akkor a mi mai problémáink! De egy Laboda-film az igen, az ötven év múlva, száz év múlva is... itt a kávécska! igen, azt akkor is látni fogják és ezt mondják majd: Mekkora rendező volt ez a Laboda. És én büszke leszek a síromban, mikor ezt fogják mondani. És én elégedetten fogok mosolyogni ott a síromban.
LABODA
Kérem...
SZERAFIM
Túl sokat beszélek, tudom! De hát a megtiszteltetés... igen... a tárgyról. Hol szakadt félbe a munkája, tisztelt Mester?

Kasszia lakásán. Kasszia Simon Katival beszélget.

KASSZIA
Hát körülbelül így néz ki a dolog.
SIMON KATI
Jaj, Kasszia, én olyan hálás vagyok neked. Most már nem is zavarnálak tovább...
KASSZIA
Dehogy zavartál... Azt hittem, többet maradsz nálam.
SIMON KATI
Ha egy hívást megengednél...
KASSZIA
Persze. Ott van a sarokban.
SIMON KATALIN
Köszi. Jaj, nehogy kimenj már, nem titok, amit beszélek... halló... halló... Andrea? Szia, itt Kati, figyelj, akkor hétkor találkozunk? Legyen fél hét a művészbejárónál. Én meg azt hallottam, hogy Novák valami szenzációval áll elő, lehet, hogy a mai főpróbával be is tiltják az előadást, még a bemutató sem lesz meg. Úgyhogy, lehet hogy ma este megy először és utoljára. Állítólag a Fodor Frici életében nem volt ilyen jó, mint ebben... ő játssza Osztap Bendert... Na, akkor várlak. (Kassziához) Hát akkor, Kasszia...
KASSZIA
Bocsáss meg, hallottam amit mondtál... Tényleg nem lesz meg a bemutató?
SIMON KATALIN
Én nagyon is kinézem belőlük. Állítólag nem is a pártközpont fúrta meg az előadást, hanem a szakma. Rém irigyek meg féltékenyek a Novákra, úgyhogy simán följelentették. Aztán azok amíg eldöntik...
KASSZIA
Kati, én úgy értettem volt, telefonon mikor beszéltünk, hogy egész este itt fogsz maradni nálam. Úgyhogy nincs semmilyen más programom. Lehet, hogy én is benéznék erre a főpróbára.
SIMON KATALIN
Jaj, nagyszerű lenne! Akkor legalább tovább tudnánk beszélgetni is... Tudod, féltem, hogy terhedre leszek, aztán pedig hallottam, hogy lesz ez a főpróba... tényleg, nézzük meg együtt a jelmezeket. Nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre.

Szerafim irodája.

SZERAFIM
De hát ehhez semmi más nem kell, csak kiegészíteni a szerződést! Ezt már ma megtudjuk... várjon, megkérdem. Szabad megkérdeznem, meddig szándékozik itt maradni?
LABODA
Nem döntöttem el előre. Igazából nincs túl sok kedvem most visszaindulni.
SZERAFIM
Igaza van, milyen igaza van. Nos, ha akarja, ha nagyon siet, most előkészíttetem az iratokat... félórácska, nem több az... de ha be tudna holnap reggel is jönni hozzánk, akkorra már minden készen várná. Ahogy óhajtja, tisztelt Mester.
LABODA
Holnap reggel?
SZERAFIM
Kilenc órától bármikor.
LABODA
Akkor legyen fél tíz.
SZERAFIM
Állok szolgálatára.

Laboda a húgáék lakásában.

KRISZTA
(Laboda féltestvére) Misi, leszaladok a boltba, perc és jövök.

Laboda leül a telefonhoz és tárcsázni kezd. Kriszta kilép, látjuk az ajtóra szögezett névtáblát. Laboda Kriszta.

A pszichológus az igazgatói irodában.

SZERAFIM
Amíg nem felejtem. A Kasszia dossziéját megkaphatom?
ŐRNAGY
Persze, este 11 órára itt lesz.
SZERAFIM
Köszönöm.
ŐRNAGY
Egyébként mi a véleménye?
SZERAFIM
Működni fog.
ŐRNAGY
Nem jelent-e rizikót, hogy Ön révén most közvetlen kapcsolatba kerültünk vele?
SZERAFIM
Személyes kontaktus nélkül nem lehetséges kiismernem őt. Vagy nem annyira, amennyire ez szükséges. Különben előbb-utóbb ki is léphetek képből... Le lehet váltani engem is, akár Laboda miatt is. Holnap reggel jön megint hozzám.
ŐRNAGY
A lányok ott lesznek a főpróbán?
SZERAFIM
Ott.
ŐRNAGY
És Laboda?
SZERAFIM
Egy pillanat. (órájára néz, tárcsáz) Halló, halló. Itt Szerafim. Aha. Értem. Köszönöm a segítségüket. Viszontlátásra. (az őrnagyhoz) Laboda három perccel ezelőtt megbeszélte egy színikritikus barátjával, hogy ő is benéz a főpróbára és ott találkoznak.
ŐRNAGY
(felvillanyozva) Hogy én nem lehetek ott! Az istenit!

A színházban. A Tizenkét szék, esetleg A revizor, mindenképpen egy orosz darab. A rendezés valóban merésznek számít, áthallásosan rendszerkritikusnak.
Kasszia, Simon Kati és egy Laura nevű lány társaságában. Véget ér az első felvonás, a közönség nagy része a büfé környéke felé irányul. Laboda megpillantja Kassziáékat, s mintha villámcsapás érte volna. Fölfedezi Laurát is. Mint akit meghipnotizáltak, odasodródik hozzájuk. Még amikor Laurához beszél, többnyire akkor sem tudja levenni a szemét Kassziáról.

LABODA
Laura! I cheep you!
LAURA
Helló, Misu. Mit beszélsz?
LABODA
Azt hogy csíplek. (megcsípi az arcát) Rég láttalak, Laura. És kik ezek a tündérek itt veled?
LAURA
Kati, ismerd meg Laboda Misit; ő Simon Kati. Kassziát pedig én is most ismertem meg. Kasszia, ez itt egy régi ismerősöm, filmrendező.
KASSZIA
Nagyon örülök. A Teknősbékát én is láttam.
LABODA
Most fölveszem a szerepsapkám, felöltöm pouvoir-ruhámat.
KASSZIA, LAURA
Tessék?
LABODA
Elégszer magyaráztam nekik, hogy adják nekem azt a pénzt, amit a lehallgatásomra költenek, s én mindent elmondok.
SIMON KATI
Most miről beszélünk?
LABODA
Arról, hogy most mennyire sajnálom, hogy minden lépésünket és minden szavunkat és gondolatunkat figyelik...
KASSZIA
A gondolatunkat hogyan?
LABODA
Amikor már nem fér több szó a szánkba...
LAURA
És miért most sajnálod különösen?
LABODA
Mert nem akarom tönkretenni egyikőtök életét sem.
SIMON KATI
Miért tenné tönkre?
LABODA
Hány ingem van... hány ingem, ingerem...
KRITIKUS
(odalép) Helló, Misu. Jó látni téged, öreg.
LABODA
Öreg vagyok már és beteg.
KRITIKUS
Menj már. Semmi bajod.
LABODA
De igen. Csigolyát kaptam.
LAURA
Mit?
LABODA
Alzheimer-, Down- és Parkinson-kórom van. De ne törődjetek, nem vagyok beszámíthatósági helyzetben. Meg lehetne tölteni velem az összes bolondokházákat.
KASSZIA
Maga itt ugrat bennünket.
LABODA
Dehogy, én már nem élek. Nem látta még a síromat? Azt írja rajta: Itt nyugszik Laboda Mihály, a jövő század legénye. Halála 6 évig tartott és nem jól halt meg.
KRITIKUS
Misi, látom, te nem változtál.
KASSZIA
Mindig ilyen volt?
LABODA
Jöjjön, Kasszia, megsúgom magának, hogy milyen voltam. De nem akarom, hogy a többiek is megtudják. (a kritikushoz) Feri, jöhetnek a lányok is hozzád, nem?
KRITIKUS
Minél többen.
LABODA
No, ha eljön, akkor elmesélem majd, előadás után. Laura, ugye jösztök?

A három lány egymásra pillant.

SIMON KATI
Én szívesen mennék.
LAURA
Én is.
LABODA
Csak azt ne mondja, hogy maga nem.
KASSZIA
Kellene szólnom a barátomnak.
LABODA
Kinek?
KASSZIA
Willnek, nagyon helyes srác, ő szokott elkísérni, ha nem akarok egyedül menni valahová.
LABODA
S most nem akar?
KASSZIA
Meg haza kell jutni aztán és...
LABODA
Én hazaviszem. Mindhármótokat hazaviszlek. (Laurához) Igaz, Szörnyella?
LAURA
Jó, akkor előadás végén a főbejáratnál.
KRITIKUS
Gyerekek, nem innánk valamit? Én olyan szomjas vagyok, hogy már vattát köpök.

A fenti beszélgetés legfontosabb részleteit látjuk újra lejátszva nemcsak egyszer, hanem kétszer, két különböző kameraállásból. Az őrnagy és a pszichológus diadalmas ábrázattal figyelik a felvételeket.

ŐRNAGY
És most?
SZERAFIM
És most el kell szakítanunk őket.
ŐRNAGY
Mi a terve?
SZERAFIM
A lányt egyelőre el kell szakítanunk Labodától.
ŐRNAGY
Miért?
SZERAFIM
Azért, hogy hozzá tudjuk adni valakihez. Aztán megjelenik Laboda, elcsábítja a lányt, tettenéréses jelenet, a férj pedig megöli.
ŐRNAGY
A dolog három ponton sántít. Egy: hogyan tudjuk elérni, hogy hozzámenjen másvalakihez? Kettő: hogyha ez sikerül is, honnan vesszük, hogy Kasszia elcsábítható attól, akihez hozzáment? És három: honnan tudjuk, hogy a másik férfi valóban ölni fog?
SZERAFIM
A pszichológia fegyvertára elég gazdag lehetőségeket kínál számunkra. Ezekről később. Kassziából kell kiindulnunk. Elhozta a dossziéját?
ŐRNAGY
(előveszi a táskájából az iratcsomót és átadja a pszichológusnak)
SZERAFIM
Pompás. A többit holnap.
ŐRNAGY
Reggel hétkor itt vagyok.

Laboda és Kasszia Laboda autójában. Épp most búcsúztak el Laurától.

LABODA
És tényleg nem fogadnád el a szerepet? Meg sem próbálnád?
KASSZIA
Nem.
LABODA
Miért?
KASSZIA Ha idegen ruhadarabot vettem fel, mindig rém esetlenül állt rajtam. Csak azt tudnám eljátszani, ami vagyok... százszázalékosan én vagyok. Nem tudok belehelyezkedni semmiféle szerepbe vagy szituációba, legalábbis nem hitelesen.
LABODA
Hihetetlen.
KASSZIA
Itt meg is állhatsz. Örülök, hogy megismerhettelek.
LABODA
Szeretnélek azért megkeresni.
KASSZIA
Hívjál fel ünnepek után. Mikor jársz még erre?
LABODA
Hát most a film miatt lehet, hogy gyakrabban...
KASSZIA
Hát akkor...
LABODA
Most nem mehetnék fel hozzád? Egy teára?
KASSZIA
(nevet) Nem tudom, mit szólna a házinénim.

Laboda tétován feléje nyúlna, de a lány már kilépett és eltűnik a kapualjban. Hallatszik a belülről bezárt zár kattanása.

Másnap reggel. Az őrnagy és a pszichológus.

SZERAFIM
Megújítottuk a szerződést. Laboda jövő hónapban akár forgathat is. Fel van dobva.
ŐRNAGY
Épp akkor jönnek a washingtoniak. Nem lehetne akkorra időzíteni a megoldást? Lássák, hogy szó sincs semmiféle üldöztetésről... s ha tényleg meggyőző a megoldásunk... nyilvános és látványos... szinte jobb, ha ők is itt vannak éppen akkor...
SZERAFIM
Ezen még gondolkozzunk. Ami viszont Kassziát illeti, megvan a forgatókönyv.
ŐRNAGY
Hallgatom.
SZERAFIM
Kasszia nagyon szeszélyes lélek. Partnerkapcsolatai mostanig felületesek. Úgy tűnik, többeknek sikerült őt meghódítani, ami után váratlanul elzárkózott a kapcsolat folytatásától. Úgy tűnik, életében egyetlen férfi hatott rá igazán, akit viszont csak futólag ismert. Távolról bálványozta vagy bálványozza még mindig.
ŐRNAGY
És ez a férfi...
SZERAFIM
Ez nem más, mint Joe-Joe.
ŐRNAGY
(füttyent egyet)
SZERAFIM
Joe-Joe a megoldás kulcsa. Szerintem most már az osztrákok is tudják róla, hogy egy féltékeny állat, aki megölte a feleségét. Hogy nem adják ki nekünk, az politikai kérdés.
ŐRNAGY
És gondolod, hogy Labodát is kinyírná?
SZERAFIM
Előre megfontolt szándékkal talán nem, bár iszonyúan bosszúálló alkat. De ha sikerül megszerveznünk az in flagrantit, akkor valószínűleg igen. A vér elönti az agyát és gyilkol. Ám tegyük fel, hogy fordítva történik és Laboda öli meg Joe-Joe-t. Akkor is nyertünk. Joe-Joe is ki lett vonva a forgalomból, meg Labodának is vége.
ŐRNAGY
Joe-Joe-nál tényleg nincs jobb megoldás. De hogy tudjuk hazacsalni?
SZERAFIM
Sehogy. Kasszia fog kimenni hozzá Bécsbe, aztán őutána Laboda.
ŐRNAGY
Tessék?
SZERAFIM
Ez a bombabiztos konstrukció. Laboda nemcsak munkát, de útlevelet is kap. Ott Nyugaton pedig valami disznóságba keveredett és ezzel vége.
ŐRNAGY
Na de hát...
SZERAFIM
Mit veszíthetünk? Laboda nem akar Nyugaton maradni, ez világos. Ha mégis, legfönnebb megszabadultunk tőle.
ŐRNAGY
De mindenfélét fog pofázni...
SZERAFIM
S így nem azt teszi? Azzal a különbséggel, hogy így sokkal nagyobb a hitele. Ott már senki nem fog rá figyelni, s ha igen, azt kérdik majd tőle: maga nemde rendes útlevéllel jött ki Nyugatra, filmet forgatni, mit akar még?
ŐRNAGY
Filmet forgatni?
SZERAFIM
Persze. Pár perc múlva itt lesz Laboda. Átmenne addig a másik szobába? Ami itt elhangzik, kihangosítom odaátra is.

Egy-két perccel később Laboda érkezik.

SZERAFIM
Laboda úr! Hah! Hah! Szabad lesz hellyel kínálnom? Ide tessék! Remélem, kellemes volt az álma! Ha nem sértem meg vele: egy jóízű kávéval megkínálhatom? Már főzik is! (kiszól) Galambocskám, két kávét.
LABODA
Nos hát, Szerafim úr...
SZERAFIM
Igen! A szerződés! Én már alá is írtam, a jogászok láttamozták, már csak hat betű hiányzik a papírlapról. Az, hogy Laboda! Hehehe!

Laboda a szerződést olvassa. Végül fölpillant és figyelmesen nézi a pszichológust.

SZERAFIM
Parancsoljon velem.
LABODA
Tudja, Szerafim úr... lehet, hogy én természetemnél fogva gyanakvóbb vagyok a kelleténél. Most egyszerűen nem értem, mi történik. Gondolom, tudja, min mentem keresztül az elmúlt öt évben...
SZERAFIM
Hallottam valamit... igen, hallottam... és nem értettem vele egyet!
LABODA
Ne haragudjon a kérdésért: az Ön döntéseibe beleszól-e valaki?
SZERAFIM
Hogy tetszik érteni?
LABODA
Jóvá kell-e hagyatnia, amit tesz? Kié a politikai felelősség azért, amit Ön aláír?
SZERAFIM
Azt hiszem, értem. Ön valamiféle csapdára gyanakszik!
LABODA
(hallgat)
SZERAFIM
Ön nagyon értelmes ember, Laboda úr.
LABODA
(rezzenetlen arccal nézi)
SZERAFIM
Úgyhogy biztosra veszem, hogy amit mondok, köztünk marad egyelőre.
LABODA
(mint fent)
SZERAFIM
Ön is jól tudja, hogy egypártrendszer nem létezik. Meg mágneses monopólus sem. Nincs az a párt, amelyen belül ne alakulnának ki véleménykülönbségek. Mindig és mindenhol voltak reformisták és voltak ortodoxok vagy konzervatívok. És mindig – ne feledje Laboda úr, mindig – a reform és a változás győzött hosszú távon.
LABODA
De vajon most éppen hosszú-e a táv? Mert rövid távon borzasztó dolgokat láthattunk.
SZERAFIM
Én hosszú távon gondolkozom, Laboda úr. És, hogy a kérdésére feleljek, természetesen elszámoltatnak engem is. Azzal a különbséggel, hogy kaptam egy bizonyítási időt. Amikor lejár, az eredményeimet fogják mérlegelni. A sikereimet és a kudarcaimat. És nagyon remélem, hogy az új Laboda-filmek súlyos érvek lesznek az én igazam mellett.
LABODA
Filmek?
SZERAFIM
Miért ne?
LABODA
Játsszunk nyílt kártyákkal, Szerafim úr. Én méltányolom a segítőkészségét, bármi legyen is a magyarázata. De éppen ezért, az Ön iránti korrektség kötelez arra, hogy felkészítsem rá: ezután sem fogom véka alá rejteni politikai meggyőződésemet. Más szóval: a politikai véleményemet mégoly nagy művészi szabadsággal sem lehet megvásárolni. Úgy vélem, tartozom Önnek ezzel a vallomással, Ön pedig eldöntheti, akar-e még támogatni engem.
SZERAFIM
Szeretem, nagyon szeretem az egyenes beszédet... Hol a kávé, a világ legfrissebb kávéja... Laboda úr! Parancsoljon. Szóval. A világért sem venném magamnak a bátorságot, hogy vitába szálljak Önnel vagy tanácsot adjak Önnek. De javaslatom erről-arról azért lehet nekem is, nem?
LABODA
(nem válaszol)
SZERAFIM
Szóval én úgy gondolom, ahogy mondtam is: egy művész elsősorban a műalkotásaival mond véleményt a világról, nem pedig – mondjuk – az interjúival. Az interjú tévedhet, az ember tévedhet. A film, ha remekmű, a művész, ha nagy művész, nem tévedhet. És én azt hiszem, Laboda úr, hogy ha Önt engedik dolgozni, fontosabb igazságok mondatnak ki, mint a politikai igazságok. És az országnak ez jó. Én ellene vagyok, hogy a nagy művészeinket tönkretegyük és elkergessük. Mire jó ez? Nekünk sem jó, nekik sem jó. Nézze meg Joe-Joe-t. Mire vitte Bécsben? Itthon pedig, hány generációnak a pápája volt! Nem kár érte?
LABODA
De hát Joe-Joe...
SZERAFIM
Én nagyon sajnálom, ami történt. Azt hiszem, Joe-Joe igazságtalanul lett megvádolva. És szerintem a legkevesebb, amit elvárhat, az erkölcsi rehabilitálás.
LABODA
Azt hogy gondolja?
SZERAFIM
Miért ne készülhetne például egy film Joe-Joe-ról?
LABODA
Szerintem Joe-Joe többé be nem teszi a lábát ebbe az országba.
SZERAFIM
Lehet. De a filmmel akkor is adósai vagyunk, nem?
LABODA
Azt hiszem, igen.
SZERAFIM
S ha ő nem jön haza, hát ott kell elkészíteni a filmet, ahol éppen van.
LABODA
Vagyis Bécsben?
SZERAFIM
Például Bécsben. Lenne kedve hozzá?
LABODA
Micsoda?
SZERAFIM
Azt kérdeztem, volna-e kedve filmet készíteni Joe-Joe-ról. Persze, hogy Bécsben. Különben úgy tudom, maga is zenélt vele, nem?
LABODA
Egyetlenegyszer léptünk fel együtt, az egy furcsa felállás volt. Ő gitározott, én a billentyűknél, a Fux Lali dobolt és Popovics Anna énekelt... De rég volt...
SZERAFIM
Nem válaszolt. De nem is kell válaszolnia. Ez nem felkérés volt, csak ötlet volt, és el is felejthetjük. Most maradjunk csak ennél, ami már a kezünkben van. Óhajtja aláírni? Vagy elviszi, gondolkodik rajta, ügyvédi, szakmai, baráti véleményt fog kérni az ügyben?
LABODA
Á, dehogy! Ezt aláírom most rögtön. Ami pedig Joe-Joe-t illeti... ezt valóban reálisnak látja? Hogy én ott kinn forgassak?
SZERAFIM
Mennyi időre lenne szüksége ott forgatni?
LABODA
Négy-öt hétre, maximum hatra.
SZERAFIM
Laboda úr, ameddig itt ennél az asztalnál én ülök, ön bárhova utazhat.

Kasszia és Will egy presszóban. (Ezek a helyek itt a fővárosban nyugatiasabban néznek ki, mint abban a vidéki nagyvárosban, ahol Laboda él.) Részeg férfi érkezik nagy sleppel és elhelyezkedik a bárpultnál. Vedeli a whiskyt. Testőrök, titkárok, famulusok veszik körül, látszik, hogy országos hatalmasság lehet. Egyszer csak megakad a szeme Kasszián. Merev szemmel nézi, miközben utasítást ad egyik emberének. Az odamegy Kassziához és leül melléjük.

KÖTEKEDŐ TISZT
Állambiztonsági szolgálat. Elő a személyikkel.

Bepillant az iratokba. Ránéz Willre.

KÖTEKEDŐ TISZT
Lekopni, apuskám!
WILL
Elkövettünk valamit?
KÖTEKEDŐ TISZT
Nem érted? Tűnés innen!

Néhány kisportolt alak, ugyanabból a társaságból, felemelkedik és közelebb lép hozzájuk.

KASSZIA
Mit akarnak?
KÖTEKEDŐ TISZT
Harminc másodperce van rá.

Lecsatolja az óráját és maga elé teszi az asztalra.

WILL
Na gyere, Kasszia, jobb, ha most...
KÖTEKEDŐ TISZT
A görl, az velünk marad.
WILL
Na de elvtársak...
KÖTEKEDŐ TISZT
(felugrik, kivörösödve) Tűnés!

Kasszia menekülni akar, a tiszt megragadja a karját, Kasszia sikít, Will letépi a tiszt kezét Kassziáról. Dulakodás, többen is ütlegelni kezdik a fiút. Kasszia kimenekül és segítségért kiáltozik. Néhány járókelő megáll, van, aki bepillant a presszóba, de mikor látják, miről van szó, mindegyik továbbáll.
Rendőrautók érkeznek, egy járőrkocsi és egy rácsos személyszállító. Az eszméletlen, félig agyonvert fiút és Kassziát felhajítják a furgonba és elhajtanak.

A pszichológus irodája.

ŐRNAGY
(telefonál) ...a bájgúnár ellen garázdaság, huliganizmus, ittas közbotrányokozás, hatósági személy elleni erőszak... a lánnyal legyenek nagyon durvák... üzletszerű kéjelgés vagy amit akarnak, kurválkodás és fehérmájúság... na látja. Éljen a párt.
SZERAFIM
Hallom, jól sikerült az akció. Hívjuk be Katit!
ŐRNAGY
Jöjjön.

Szerafim beszólítja Simon Katit.

A csapzott, tépett, összekarmolt Kasszia elhagyja a rendőrség épületét. Majd hazaérkezni látjuk, később ágyban, halántékán borogatással. A házinéni kopog be a szobába és beengedi Simon Katit.

KATI
Kasszia! Mi történt?
KASSZIA
Kati... (elsírja magát)

Ismét látjuk a presszóbeli szcéna végkifejletét.

KATI
Rémséges...
KASSZIA
És azt mondják, nem fognak leszállni rólam, amíg föl nem akasztom magam...
KATI
De miért?
KASSZIA
Mert Dudu szemet vetett rám és...
KATI
Kicsoda? Csak nem Dudu volt az?
KASSZIA
De igen. (felvillan a férfi arca a presszóban)
KATI
Jézusmária.
KASSZIA
Végem van.
KATI
Kasszia, nem tudom, mit mondjak. Volna esetleg egy ötletem...
KASSZIA
Milyen ötleted...
KATI
Tegnap sikerült kiváltanom az útlevelemet. Utoljára öt évvel ezelőtt jutottam el külföldre, akkor készült bele a fénykép is. Ha vállalod a rizikót...
KASSZIA
Hogy a te útleveleddel utazzam?
KATI
Ha elkapnak, véged van.
KASSZIA
És te? Veled mi lesz?
KATI
Ha elkapnak téged, csak egyet mondhatok. Hogy elloptad az útlevelemet. Egyébként azt fogom mondani, hogy elvesztettem.
KASSZIA
És mikor jutsz el Ausztriába?
KATI
Azzal ne törődj. Ha elhiszik, hogy valóban elvesztettem, meglehet, hogy adnak másikat. Ha nem, hát egye meg a fene. Úgysem akartam disszidálni. Kibírom az életet két hét Ausztria nélkül is.
KASSZIA
Jaj, Kati, ha ezt megtennéd, én...
KATI
Persze, hogy megtenném. Vagyis megteszem.
KASSZIA
De vajon mennyire hasonlít a kép?
KATI
A hajamat öt éve pont úgy viseltem, mint te most. Megkeresem a régi szemüvegem, tétetünk bele sima üveget.

Kati el, Kasszia egyedül marad. Szerafim és az őrnagy. Cseng a telefon.

SZERAFIM
Szerafim. (hosszasan hallgat, majd lakonikusan) Értettem. (az őrnagyhoz) Lehet, hogy a fiúk túlzásba vitték a keménységet.

Kasszia és Kati a tükör előtt. Fésülik, igazgatják Kasszia frizuráját, különböző sminkeket próbálnak ki.
Hirtelen kivágódik az ajtó. Idősebb, hisztérikus állapotban lévő asszonyság ront be a szobába.

WILL ANYJA
Mit csináltatok a fiammal? Kurvák, bestiák!
KASSZIA
De Teri néni...
WILL ANYJA
Megöltétek! Mit vétett nektek az ártatlan, az én egyetlen drága fiam! Dögöljetek meg!
KASSZIA
Will!
WILL ANYJA
Kurvák! Ringyók! Ne is lássalak! (el)

Szerafim és az őrnagy.

SZERAFIM
A koponyaalapi törést sem úszta volna meg. De végül is, úgy tűnik, megfulladt. A saját vére került valahogy a légzőcsövébe.
ŐRNAGY
Aha, és a lány?
SZERAFIM
Csomagol.
ŐRNAGY
Azt hallottam, Joe-Joe nagyon fél attól, hogy ügynököket küldünk a nyakára, akik majd elrabolják vagy megölik.
SZERAFIM
Igen, de Kassziát már tini korától ismeri, mint régi rajongóját.
ŐRNAGY
És meg tudunk mi szervezni egy in flagrantit Bécsben?

Szerafim vigyorog.

Kasszia és Kati a vonaton.

KATI
Nemsokára le kell szállnom. Utána már a határ következik.
KASSZIA
Köszönöm, hogy elkísértél. Meg mindent, amit értem tettél. Remélem, meg tudom hálálni.
KATI
Szót sem érdemel, Kasszia.
KASSZIA
Legalább azt mondd meg... ha Isten megsegít és átjutok... mire lenne szükséged? Mit küldjek? Minek örülnél?
KATI
Ezzel ne törődj, lesz elég gondod. Hanem...
KASSZIA
Mondd.
KATI
Említetted, hogy ismered Joe-Joe-t. Egykor az egész osztályunk szerelmes volt bele. (kuncogva) Én is. Megtennéd, hogy dedikáltatsz vele egy fotót? De ne postán küldd, mert úgysem kapom meg. Csak ha találnál valakit, aki onnan jön, akit elég megbízhatónak gondolsz. Ha megkapom a képet, tudni fogom, hogy minden rendben van. Az útlevelet pedig csak százszázalékos emberre bízd rá, hogy visszahozza nekem.
KASSZIA
Igyekszem hamar elküldeni a képet, Kati.
KATI
Különben kihez mész, ha megérkeztél Bécsbe? Hova fordulsz?
KASSZIA
Szépfalusiékhoz vagy Márkus Jánoshoz. Aztán ők majd segítenek.
KATI
Vigyázz magadra.
KASSZIA
Vigyázok.
KATI
Most megáll a vonat. Leszállok. Isten veled.
KASSZIA
Isten veled.
KATI
Nem üzensz valakinek valamit?
KASSZIA
Ha megtennéd... ezt a Laboda Misit képtelen voltam felhívni, pedig többször is próbáltam...
KATI
Persze, hogy megteszem. És mit mondjak neki?
KASSZIA
Nem is tudom... hogy kerestem... s hogy remélem, még találkozunk.
KATI
Úgy érted, Bécsben?
KASSZIA
Például Bécsben is.

Kati leszáll. Nem integetnek egymásnak. Három utas cihelődik be. A vonat újra elindul, nemsokára megérkezik ugyanarra a határállomásra, amit már ismerünk.
Felszállnak a határőrök, vámosok. Hangoskodás. Farkaskutyák, ajtócsapkodás. Határőr belép a fülkébe. Elveszi az útleveleket. Kasszia mosolyogni próbál. Feszültség. Határőr hosszasan nézi az egyik útlevelet, majd távozik kezében a négy útlevéllel.
Nemsokára lábdobogás, nyers hangok: „hol van, melyik fülkében", „itt ebben", majd négy-öt határőrkatona ront be a fülkébe, felrántják azt az utast, akire a társuk rámutat, „maga velünk jön". A többiek már verítékeznek. Visszakapják az útlevelüket. Még hátra van a vámosok látogatása. Belenéznek minden csomagba, szemtelenül tarhálva belőlük. Cigaretta, kolbász, szappan.

Kasszia leszáll a Westbahnhofon. Majd Márkuséknál csenget. Ajtót nyitnak neki, egymás nyakába borulnak.
Márkuséknál gitározás, borozás, zenélés.
Márkus telefonál.

MÁRKUS
Halló, Joe-Joe? Nem jössz át hozzánk? Meglepetés van itt, jó barát. Hozd a gitárt is!

Márkuséknál. Joe-Joe érkezik. Zenélnek, isznak, beszélgetnek. Kasszia bizonytalan állapotában átengedi magát a viszontlátás örömét eltúlzotton átélő zenésznek. Különös kapcsolat alakul ki kettőjük között, amely Kasszia számára szinte álomszerű, Joe-Joe-nak pedig a majdnemhogy kézzelfogható múlt, szülőföld és otthon jelenik meg és válik személyesen átélhetővé Kasszia személyében. Senki nem lepődik meg és Kasszia sem tiltakozik, mikor Joe-Joe feláll és magától értetődően magával viszi a lányt.
Joe-Joe lakásán. Szerelmi kettős. Kasszia bizonytalan, inkább elfogadó, az énekes már-már mániákusan felajzott; olykor összefüggéstelenül beszél.

Simon Kati csenget Labodánál.
A rendező ajtót nyit.

SIMON KATI
Megismer?
LABODA
Igen... nemrégiben találkoztunk valahol, ugye?
SIMON KATI
Igen, a Tizenkét szék főpróbáján.
LABODA
Persze! Persze!
SIMON KATI
A címét attól a barátnőmtől kaptam meg, akivel ott megismerkedtek.
LABODA
(hirtelen nagyon éber lesz) Igen?

Simon Kati aggodalmasan néz körül, tekintetével mintegy jelzi, hogy más helyszínt tartana célszerűnek a beszélgetéshez. Laboda megérti, és:

LABODA
Szívesen megkínálnám egy kávéval, de látja, ilyen az agglegények lakása... Hanem legyen a vendégem itt a szomszédságban, valahol csak le tudunk ülni egy kávéra...

Laboda és Simon Kati. Kati mesélni kezd.
Ismét a presszóbéli jelenetet látjuk, de Kati elbeszélésében most a szcéna még vadállatibb, mint a valóságban volt, Dudu (ha valóban ő volt) még erőszakosabb, Will tragédiája még szörnyűbb. Felvillan Will gyászoló anyjának arca is a temetésen, majd a vonatra felszálló Kasszia alakja. Laboda sápadt ábrázata.

SIMON KATI
...és azt üzeni, hogy rengeteget kereste...
LABODA
Megint rossz volt a telefonom.
SIMON KATI
Érdekes, az övé is...
LABODA
S mást nem üzent?
SIMON KATI
Azt, hogy várja magát.
LABODA
Ezt hogy értette?
SIMON KATI
Szerintem nem túl konkrétan. Szerintem ez csak azt jelenti, hogy ő egyhamar nem fog tudni idejönni. Mindenesetre úgy tervezi, hogy Bécsben telepszik le. Innen maguktól egy óra járás sincs autóval. Mondta is, hogy ezért választaná Bécset. Hogy olyan, mintha majdnem itthon lenne... hogy jó időben el is lehet látni onnan idáig...

Joe-Joe és Kasszia.

JOE-JOE
Képzeld, tudod, kitől kaptam ma levelet?
KASSZIA
Mondd.
JOE-JOE
Laboda Mihály írt, a rendező... mi van veled?
KASSZIA
Hirtelen elszédültem...
JOE-JOE
Egy hihetetlen dolgot ír. Hogy a rendőrség belátta, hogy tévedett, s hogy elégtételt szeretnének nekem szolgáltatni.
KASSZIA
Ez hihetetlen.
JOE-JOE
Ami ugyancsak hihetetlen, az az, hogy Labodát bízzák meg ezzel, s hogy ő elvállalta a portréfilmet...

Labodáék törzshelye, a kávézó:

1. BARÁT
...nem látod, hogy egyszerű propagandaeszközzé leszel?
LABODA
Azzal, hogy dolgozom?
2. BARÁT
Azzal, hogy ezeknek, most és ezt csinálod.
LABODA
Nem nekik dolgozom, hanem magamnak; segítek egy igaztalanul megvádolt embernek megtalálni az igazát; és még elégtétel is nekem, most mindenki láthatja, hogy a szembefordulás a hatalommal igenis járható út... lám csak, engem is nemhogy nem semmisítettek meg, hanem forgathatok is, akár Nyugaton is...
1. BARÁT
Na de hát épp ez a szemfényvesztés... Ők azt akarják, hogy így nézzen ki a dolog...
LABODA
Én is azt akarom, hogy így nézzen ki. Hadd ne tudja ezentúl ki-ki azzal palástolni a gyávaságát, hogy ellenállni lehetetlen, mert elpusztítanak...
2. BARÁT
Na de vajon tényleg nem pusztítanak el? S ha téged most kivételesen nem is, mindazok, akik megnyugodva a példádat követnék... azoknak a sorsa vajon nem a kegyetlen megtorlás lenne? Ahhoz mit szólnál?
LABODA
Szerintem változtatni a dolgokon csak kockázatvállalással lehet.
1. BARÁT
De te becsapod azokat, akik a te esetedből azt fogják kiolvasni, hogy nincs kockázat. Utána meg kiderül, hogy igenis van.
LABODA
Már ebben sem vagyok biztos.
2. BARÁT
Ne játszd meg magad. Nyugaton is ismert művészek számára esetleg kisebb a kockázat. De a közembernek?
LABODA
Most nem értelek. Arról akartok meggyőzni, hogy nem erkölcsös szembefordulni ezzel a rendőrállammal? Hogy nem szabad ellenzékinek lenni?
2. BARÁT
Arról akarunk meggyőzni, hogy ha ezt a megbízást elvállalod, valójában megszűnsz ellenzékinek lenni. Attól kezdve már csak dekorációs ellenzéki vagy.
LABODA
Ezt kell hallanom nekem, akinél keményebben még senki ebben az országban nem beszélt a diktatúráról... legalábbis a nagy nyilvánosság előtt. Nekem, akinél a bőrét senki jobban nem vitte vásárra, ideértve benneteket is. Hát menjetek a pokolba. Egyébként a felkérést már el is vállaltam.

Szerafim telefonál az őrnagynak.

SZERAFIM
Elvállalta.

Laboda és Singer szenátor egy fővárosi vendéglőben. Követségiek, egy-két újságíró. Protokoll-vacsora.

SINGER SZENÁTOR
...és nem kell hangsúlyoznom, mennyire fontosnak tartjuk az Önök bátorságát, helytállását és következetességét. Mondana valamit nekünk a viszonyokról, különösen emberjogi szempontból?
LABODA
Köszönöm az érdeklődését. Mindenekelőtt szeretnék leszögezni valamit elöljáróban. Évekig tartó lehetetlen helyzet után az elmúlt hetek jelentős fordulatot hoztak az életemben. Megszűntek a zaklatások, sőt, konkrét ígéretet kaptam öt évvel ezelőtt kényszerűen megszakadt munkám folytatására. Mi több, tegnap megkaptam az útlevelemet és úgy tűnik, nincs akadálya annak, hogy Ausztriában forgassak.
SINGER SZENÁTOR
(hitetlenkedve) Hát akkor gratulálok! El sem tudtam volna képzelni ilyesmit.
LABODA
Nekem is hihetetlen. Ám ha most egy pillanatra félretesszük a személyemet, és az általános állapotokat vizsgáljuk, csak a legkétségbeejtőbb viszonyokról számolhatok be. Sem az alapvető jogok nincsenek garantálva, mint a vélemény szabadságához való jog.
ÚJSÁGÍRÓ
Ez nagyon érdekes, amit mond... akkor itt van egy ellentmondásos helyzet, igaz?

Laboda féltestvérének, Krisztának a lakásán.

KRISZTA
...hogy milyen szemetek az emberek...
LABODA
Ez neked új felismerés?
KRISZTA
Nem... de hogy mostanában megint miket mondanak rólad... hogy gyanús alak vagy, amit az az érthetetlen helyzet is bizonyít, hogy még mindig szabadlábon vagy... s hogy megbízatásod van, mint beugrató ügynöknek... s hogy míg mások börtönben vannak, te Bécsbe jársz hejehujázni...
LABODA
(sötéten) Már ezt is beszélik?
KRISZTA
Ez még semmi.

Csengetnek. Az ajtóban Hancz Péter áll.

LABODA
(hűvösen) Á, szervusz, Péter.
HANCZ PÉTER
(ugyanúgy) Hahó, Misu.
LABODA
Nem is tudtam, hogy jársz Krisztához.
HANCZ PÉTER
Nem is járok ide. Most először jöttem.
LABODA
És milyen alkalomból?
KRISZTA
Foglaljon helyet, Hancz úr.
HANCZ PÉTER
Köszönöm, sietek. Csak neked szerettem volna megüzenni valamit, Misu. Gondoltam, Kriszta majd elmondja neked, de még jobb, ha tőlem tudod meg.
LABODA
Mit?
HANCZ PÉI'ER
Tegnap a gyárban fölhívattak és közölték velem, hogy ma délután a sétatéri Sport Szállóban fontos megbeszélésem lesz.

Hancz Péter és 1. tiszt a szállodaszobában. A tiszt konyakkal és Kenttel kínálja Hancz Pétert, nem fogadja el.

1. TISZT
...akkor térjünk a tárgyra. Ön ismeri, nemdebár, ezt a Laboda Mihályt.
HANCZ PÉTER
Ismerem.
1. TISZT
Még valamiféle rokonság is van maguk között, ha jól tudom.
HANCZ PÉTER
Hát az éppen nem, de van családinak mondható közünk egymáshoz.
1. TISZT
És milyen viszonyban vannak?
HANCZ PÉTER
Semmilyenben. Éppen az említett okok miatt is...
1. TISZT
Tudja, hogy Laboda a szocializmus és a párt legnagyobb ellensége?
HANCZ PÉTER
Hallottam.
1. TISZT
És egyetért vele?
HANCZ PÉTER
Nem ismerem annyira, hogy... inkább csak hallomásból rémlik ez meg az...
1. TISZT
És azzal egyetért?
HANCZ PÉTER
Nem.
1. TISZT
Pompás. Ezt is vártuk magától, Hancz elvtárs.
HANCZ PÉTER
Mit akarnak tőlem? Egyszer már be akartak szervezni...
1. TISZT
...és Ön azt mondta, nem szolgáltat senkiről semmilyen információt. Ez ellentétes a mi munkánk jellegével, de becsüljük az őszinteségét, Hancz elvtárs. Most azonban nem erről van szó. Nem információkra van szükségünk. Az van nekünk elég.
HANCZ PÉTER
Hanem?
1. TISZT
Hanem az lesz a feladat, hogy minden ismerősénél hozza szóba Laboda személyét, és mondja el róla azt a meggyőződését, hogy egy gyanús alak. Hogy valószínűleg a titkosrendőrségnek dolgozik...
HANCZ PÉTER
Vagyis, hogy Önöknek?
1. TISZT
Igen. Ezt kell elterjeszteni róla. Meg hogy erkölcstelen és hogy...
HANCZ PÉTER
Ezt nem vállalhatom. Mindenki tudja, hogy két közös feleségünk is volt. Kiröhögnének. Azt hinnék, így akarok bosszút állni valami miatt, mint egykori riválisa...
1. TISZT
Nem így van...
HANCZ PÉTER
De különben is, ezt nem tartom elfogadhatónak mint módszert. Ha bajuk van vele, oldják meg egymás közt. Ha elkövetett valamit, állítsák törvény elé...
1. TISZT
Az is eljön, az is elkövetkezik...
HANCZ PÉTER
...de engem hagyjanak ki ebből.
1. TISZT
Szóval visszautasítja a megbízást?
HANCZ PÉTER
Nemcsak hogy visszautasítom, hanem felháborítónak tartom, és első dolgom lesz Laboda tudomására hozni.
1. TISZT
Vigyázzon, a tűzzel játszik... Tudja, kivel húz ujjat?
HANCZ PÉTER
Hát ha nincs egyéb téma, akkor most távozom.
1. TISZT
Meg ne merészelje kísérelni... Vigyázzon, mert mindent megtudunk.
HANCZ PÉTER
Hát tudják meg akkor most rögtön tőlem: én magam fogom elmondani neki ezt a felkérést.

HANCZ PÉTER
Hát erről van szó. Csak ezt akartam elmesélni.
LABODA
Köszönöm, Péter.
HANCZ PÉTER
Nem érted tettem. Csak nem akartam, hogy azt mondhassam magamnak: mennyivel hitványabb vagy, mint Laboda.
LABODA
Isten áldjon.
HANCZ PÉTER
Viszlát.
LABODA
A bestiák.

Joe-Joe és Kasszia.

JOE-JOE
Ma érkezik Laboda. Holnap találkozunk Márkuséknál. Átjössz te is?
KASSZIA
Jaj, nem... vagy igen... nem tudom még...

Harmadszor is látjuk a határállomást. Laboda hátradőlve, gondterhelten néz ki a vonatablakon.

Közben éppen megérkezik Laboda egy Bécsben élő barátja, akit Orbán György zeneszerző játszik. Filmbeli neve Seprődi György. Találkozás, reveláció. Laboda nem hallja, amint Joe-Joe azt mondja Márkusnak: Ha közben megjönne Kasszia, várjon meg.
Laboda és Seprődi leülnek a zongorához. A társaság körbeüli őket; Selmeczi–Orbán közös zenélés következik, felszabadultan, játékosan, humorral, sziporkázva. Közben megérkezett Kasszia. Laboda előbb nem veszi észre, aztán egyszer csak megpillantja; ettől kezdve neki játszik és énekel. Seprődi egy idő múlva feláll, Laboda egyedül marad a zongoránál s amit ott produkál, az nem más, mint egy bonyolult és forró vallomás, amit csak Kasszia ért meg. Közben visszajött Joe-Joe is, magától értetődően vonva magához Kassziát, aki végtelen zavarban van. Laboda abbahagyja a zenélést és feláll; Joe-Joe odalép hozzá Kassziával együtt.

JOE-JOE
Kasszia, nem tudom, személyesen ismered-e Laboda Misit?
LABODA
Nem találkoztunk mi már valahol?... A Tizenkét szék főpróbáján?
KASSZIA
(elpirul) De.
JOE-JOE
Kasszia is részt vesz a salzburgi koncert látványtervezésében.
LABODA
A kosztümökében?
JOE-JOE
Főleg, de nem csak.
LABODA
És hol lesz a koncert helyszíne?
KASSZIA
A Dóm téren.

Joe-Joe egy hangulatos bécsi kávéházban vagy kiskocsmában az életéből mesél történeteket. Közben zenél és énekel.
A kamera hátrébb mozdul, és ekkor derül ki, hogy Joe-Joe Laboda stábjának kamerája előtt ül és beszél.
Laboda a felvétel után Joe-Joe asztalánál. Nemsokára Kasszia is odaül hozzájuk.

LABODA
Ezzel, azt hiszem, nagyjából meg is vagyunk. Kellene még néhány snittet készíteni Tirolban vagy Vorarlbergben, amint sízel meg hegyet mászol. Meg persze hátravan a salzburgi koncert.
JOE-JOE
Úgy néz ki, nagy az érdeklődés. Kasszia holnap átmegy oda a díszlettervezővel együtt, hogy véglegesítsék a színpadképet.

Laboda tekintete megállapodik Kasszián. A lány elfordítja a fejét.

Hosszú, szürke, különös ormányok verdesik az úttestet. Mintha ide-oda szimatolnának, ha nem is kígyózó, de jobbra-balra ringó mozgással. A kamera fennebb megy kicsit, ekkor derül ki, hogy teherkocsiról lelógó hosszú, lecsupaszított fatörzsek seprik az aszfaltot.
Hancz Péter halad kocsijával egy erdei úton. Megelőzi a fatörzseket szállító teherkocsit.
Nemsokára egy másik pöfögő monstrumot is sikerül megelőznie. Egy éles kanyarban azonban hatalmas lökést érez, kocsija áttöri a korlátot és lezuhan.
Messziről látjuk az összetört autót. A csomagtartón folyamatosan ég a 4-es számú felirat: Gyönyörű vagy...

Kasszia Salzburgban a Dóm téren és környékén két-három munkatársával. Fotóznak, németül vitatkoznak, jegyzetelnek. A szökőkút párkányához támasztva a hátát, Laboda ül a földön és figyeli Kassziáékat. A lány hirtelen megpillantja és megdermed, majd odalép hozzá.

KASSZIA
Te mit csinálsz itt?
LABODA
Azt is mondhatnám, hogy terepszemlét tartok.
KASSZIA
Mondhatnád?
LABODA
Mondhatnám. De nem mondom. Nem ezt mondom.
KASSZIA
Hanem mit?
LABODA
Gyere vissza ide, ha végeztetek.
KASSZIA
De az nem tudom, mikor lesz.
LABODA
Nem baj, itt megtalálsz.
KASSZIA
Azt hiszem, jobb, ha nem jövök.
LABODA
Addig nem mozdulok innen, amíg nem jössz.

Laboda egyedül marad a kútnál. Este lesz, majd éjszaka. Koraősz van, meleg nap volt, de most már nyilvánvalóan hideg ahhoz, hogy valaki a kövezeten üljön.
Már rég fönt a hold. Szikrázó csillagok, mire végül megjelenik Kasszia.

LABODA
(tréfásan, nem bántó iróniával) Ilyen hamar megjöttél?

Kasszia nem válaszol.

LABODA
Eddig tartott?
KASSZIA
Dehogy tartott eddig. Nem akartam eljönni ide.

Kasszia és Laboda, amint az éjszakai Salzburgban járkálnak vitatkozva, szenvedélyes gesztusokkal, egyre átszellemültebb arccal. A feszültség crescendója, majd kétségbeesett és boldog csókolózás.
A mintegy nyolc-tíz helyszín között kitüntetett fontosságú a salzburgi játékkaszinó. Egy sziklafal tetején található üvegfalú építmény, amelyben a csillárok fénye összemosódik a csillagokéval s a városnak a folyó vizében tükröződő fényeivel.

LABODA
Tíz évvel ezelőtt egyszer voltam itt s azóta annyiszor megálmodtam. Soha sehol nem éreztem magam olyan közel az univerzum szívéhez, mint itt. Itt szeretnélek először megcsókolni.

Laboda szállodaszobájában, az ágyban.

KASSZIA
Én ezentúl csak veled akarok élni.
LABODA
És én is.
KASSZIA
Éjjel és nappal melletted akarok lenni. Örökre.
LABODA
Forever, the Raven said.
KASSZIA
Kedvesem. Borzasztó helyzetben vagyunk.
LABODA
Én örülök ennek a borzasztó helyzetnek.
KASSZIA
Elképzelem, hogy mit fog rendezni Joe-Joe.
LABODA
Mikor?
KASSZIA
Amikor megmondjuk neki.
LABODA
És az mikor lesz?
KASSZIA
Most rögtön.
LABODA
Akkor lőttek a filmnek.
KASSZIA
Ez igaz.
LABODA
Várjuk meg vele a koncertet?
KASSZIA
Te ezt komolyan kérded? Te azt hiszed, tudnék még egy percet is vele maradni? Nélküled lenni egyetlen órát is?
LABODA
Akkor telefonálj.
KASSZIA
És a film?
LABODA
Felejtsük el a filmet.

Kasszia tárcsáz. Nem veszik föl.

KASSZIA
Vajon hol lehet Joe-Joe?

Kopognak az ajtón. Laboda nem válaszol. A kopogás dörömböléssé erősödik.

JOE-JOE hangja:
Misi, én vagyok! Tudom, hogy itt vagy!
Csend.
JOE-JOE
Tudom, hogy itt vagytok!

Csend. Kasszia és Laboda éppen felöltöznek, mikor átzúdul az erkélyajtón Joe-Joe. Fa hasad, üveg csörömpöl, Joe-Joe vérmes szemekkel, egy hatalmas stukkerrel a kezében, az önkívület határán.
Laboda megpróbálja kirúgni Joe-Joe kezéből a pisztolyt, de nem sikerül neki. Joe-Joe Laboda fejéhez szorítja a fegyvert.

JOE-JOE
(Kassziához) Ha megmoccansz, szétloccsantom a fejét.

Kasszia rémülten, mozdulatlanul áll. A folyosóról kopogás, érdeklődés: „Valami baj van?"

JOE-JOE
(Laboda fülébe sziszegi) Alles in Ordnung.
LABODA
(hangosan) Alles in Ordnung!
HANG
kívülről: Gute Nacht.
JOE-JOE
(hisztérikusan) Éppen te?!... Éppen ti?!...
LABODA
Várj, magyarázzuk meg...

Joe-Joe Laboda szájába nyomja a revolver csövét.

KASSZIA
Tíz perce hívtalak, hogy elmondjam neked, szeretjük egymást.
JOE-JOE
(kibiztosítja a fegyvert) Vagy úgy! Az már más! S ez mikor derült ki?
KASSZIA
Ma este.
JOE-JOE
(gúnyosan) Ma este... s nekem már éjfélkor meg is telefonálták.
KASSZIA
Kicsoda?
JOE-JOE
Nem mutatkozott be... Van jelentősége? Most elküldhetnélek az örök vadászmezőkre... Mind a kettőt... Igaz? Válaszolj!
KASSZIA
Igaz.
JOE-JOE
(Labodához) Igaz?

Laboda, szájában a fegyver csövével, bólint.

JOE-JOE
Mégsem teszem meg. Hanem az lesz, kedveseim, hogy most szépen fölmegyünk a kaszinóba, és aki kettőnk közül nyer, azé lesz Kasszia. Értetted? Ha nem tetszik, itt rögtön szétlövöm a fejed. Nos, fölmegyünk?

Laboda kérdően Kassziára néz. Kasszia jelez neki, hogy mondjon igent, mondjon bármit, ami kimentheti őket ebből a helyzetből.

JOE-JOE
(kihúzza a fegyvert Laboda szájából) Rendben?
LABODA
Úgy lesz.
JOE-JOE
Aki nyer, azé a csaj.
LABODA
Aki nyer, azé Kasszia.
JOE-JOE
Mondd, hogy becsületszavadra.
LABODA
Becsületszavamra. De ki nyer?
JOE-JOE
Választunk egy-egy színt: pirosat vagy feketét. Odaállunk a rulettasztalhoz és várunk három pörgetést. Akinek többször jött ki a színe, az nyert. Ha úgy indul a dolog, hogy két szín egymás után jön ki, már fölösleges is megvárni a harmadik pörgetést. Értetted, Kasszia?
KASSZIA
Értettem.
JOE-JOE
És elfogadod?
KASSZIA
El.
JOE-JOE
Becsületszavadra?
KASSZIA
Igen.
JOE-JOE
Melyik színt akarod?
LABODA
Te melyiket?
JOE-JOE
Én rátok bízom.
LABODA
Kasszia?
KASSZIA
Amilyen színű a huszonegyes, azt a színt válaszd.
LABODA
A huszonegyes színét választom.
JOE-JOE
Az a piros. Akkor az enyém a fekete. Most pedig szépen fölmegyünk a kaszinóba. A legkisebb ravaszkodásra lövök. Értetted, öreg?

Joe-Joe zsebébe süllyeszti a revolvert.

KASSZIA
Így nem mehetek.
JOE-JOE
Amíg sminkeled magad, Misi bújjon öltönybe.

Kasszia, amint sminkeli magát.

A Kassziát maga előtt terelő, kezét feltűnően a zsebében dudorodva tartó Joe-Joe és Laboda kiszállnak a salzburgi kaszinó felvonójából. Ez az a hely, ahol Kasszia és Laboda az este folyamán már járt. Személyi igazolvány felmutatása; a recepciós kissé furcsálló pillantása, majd belépnek a terembe. Majdnem minden asztalnál játszanak.

LABODA
És melyik asztalhoz állunk?
JOE-JOE
(rámutat a legelsőre) Ehhez.

A krupié éppen befejezte a tétek kifizetését, a golyó már a kezében van, megforgatja a korongot, közben: „Faites vos jeux, Mesdames et Messieurs." A golyó a kettes számon állapodik meg.

KRUPIÉ
Deux, noir, pair et manque...

Joe-Joe arcán sátáni vigyor; Kasszia elsápad.

KRUPIÉ
(mint fent. A golyó a tizennyolcason áll meg) Dix-huite, rouge, pair et manque...
JOE-JOE
(összeszűkült szemmel) Nem jó, nem jó. Aki veszít, veszítse el az életét is... Minek is élni Kasszia nélkül...
KASSZIA
Te megőrültél.
JOE-JOE
Úgy lesz, ahogy mondom... Én esküszöm, hogy megölöm magam, ha veszítek. (Labodához) De ez csak akkor igazságos, ha te is meghalsz... ha veszítenél...

Nincs idő további társalgásra, a golyó már újra pörög. Különösen hosszan kering a teknőben, majd megállapodik a zérón.

KRUPIÉ
Zéró.
JOE-JOE
(homlokán kidagadnak az erek) Akkor hát még egy pörgetés.

Kasszia kétségbeesetten nézelődik, de Joe-Joe, zakóján keresztül, a lány testéhez nyomja a revolvert.

KRUPIÉ
(pörgeti a golyót. A huszonegyesen áll meg) Vingt et un, rouge et impair...

Joe-Joe felordít, előrántja a fegyvert és hadonászva, üvöltözve, a fegyvert lóbálva, majd Kasszia fejéhez szorítva elhagyja a termet, maga előtt tolva őt.
Laboda a tömeggel együtt követi, de Joe-Joe már följutott a sziklafal pereméig, onnan a mélybe ugrik, magával rántva a lányt is.

A befejező képsor után megjelenik a szereplők neve. A legelső nevek:

JOE-JOE FÖLDES LÁSZLÓ (HOBO)
KASSZIA TEXE KLÁRA
SZERAFIM BONÉ BARNA
ŐRNAGY KOVÁCS LAJOS
LABODA MIHÁLY LABODA MIHÁLY
MÁRKUS JÁNOS MÁRKUS JÁNOS

ÍRTA ÉS RENDEZTE: LABODA MIHÁLY

E pillanatban derül ki, hogy egy moziteremben vagyunk, s az egész imént látott film bemutatóján ül az a közönség, amelynek első sorában ott fogadja a gratulációkat Laboda Mihály. Társaságában van a Kassziát alakító színésznő (Laboda filmjében „Texe Klára") és Hobo is. Óriási ováció, taps, vakuk stb. A bemutatót sajtóértekezlet követi.

RIPORTER
Laboda úr, e film geneziséről már legendákat hallhattunk. Elárulná-e, mennyi a filmben az életanyag, a személyes élmény és mennyi a fikció?
LABODA
Azt kell mondanom, hogy e film a maga sajátos játékfilmi eszközeivel is sokkal közelebb áll egy dokumentumfilmhez, egy oknyomozó riportfilmhez, egyszóval a non-fictionhöz, mint a kitalált meséhez, a fikcióhoz.
2. RIPORTER
Tisztelt Hobo, milyen érzés volt a tragikus sorsú Joe-Joe szerepét alakítania, aki önnek pályatársa és barátja volt?
HOBO
Felkavaró érzés. Nem is hiszem, hogy egészen magamhoz tértem a forgatás óta.
3. RIPORTER
Texe Klárát kérdem meg, hogy ő is ismerte-e a valóságos Kassziát, akit ő... vagyis ön alakít?
TEXE KLÁRA
Nem, nem ismertem személyesen, de nagyon sokat tudok az életéről.

A salzburgi temetőben. Laboda egy friss sírhant előtt, melynek fejfáján a következő olvasható: KASSZIA, ÉLT 24 ÉVET. Fénykép is látható a fejfán. Az arc hasonlít a filmbeli Kassziához (Texe Klára), de nyilvánvalóan nem azonos vele. Néhány méterrel arrébb Joe-Joe sírja, fejfáján csak annyi áll: JOE-JOE.

Megint a sajtóértekezleten.

4. RIPORTER
És mit szándékozik tenni mindezek után Laboda Mihály filmrendező?
LABODA
Természetesen visszatérek a saját hazámba.
4. RIPORTER
Hova?
LABODA
Haza. Oda, ahonnan jöttem.

A teremben hatalmas felzúdulás, hangzavar.

TELEVÍZIÓS BEMONDÓNŐ
Kedves nézőink! Közvetítést adtunk Laboda Mihály filmjének, a Bombázó lányok árnyékában című alkotásnak a bemutatójáról, illetve a bemutatót követő sajtóértekezletről.

Ismét látjuk és halljuk mindazt, ami a 4. riporter kérdésétől kezdve pergett le. A bemondónő szavai után a kép megáll. Egy vetítőben vagyunk, ahol a filmben látott Szerafimhoz és Őrnagyhoz hasonló, de velük nyilvánvalóan nem azonos két figura ül. Ők szolgáltak modellül Laboda számára.

ŐRNAGY
(Szerafimhoz) Ce zici?
SZERAFIM
Sto ja dumaju... (hátraszól a technikushoz) Kérném az egészet elölről.

Ismét látjuk a bevezető történet első egy-két percét, majd az igazi Szerafim hangja: „Itt most ugorjunk... Innen vegye schnellbe..." stb.

Mikor olyan jelenethez érnek, ahol az Őrnagy és Szerafim beszélget, a vetítés visszavált normál sebességre. Az Őrnagy és Szerafim saját filmbeli mását nézi és hallgatja.

Laboda a vonatfülkében. Fölidéződik benne Joe-Joe egy koncertje. Joe-Joe Márta Istvánnak József Attila (Ó, EURÓPA...) című versére írt dalát énekli:

ó európa hány határ
minden határban gyilkosok
ne hadd hogy sirassam a lányt
ki két év mulva szülni fog –

ne hadd hogy szomorú legyek
mert európai vagyok
szabad medvék komája én
szabadságtalan sorvadok –

verset írok hogy szórakozz
a tenger a hegyfokra jött
s egy terített asztal uszik
a habon fellegek között –

A vonat megérkezik az ismert határállomásra. Hallatszik a határőrök lépteinek közeledése. Ajtócsapkodás, farkaskutyák. Megjelenik a VÉGE felirat és a szereplők névsora.

Néhány név:

LABODA MIHÁLY SELMECZI GYÖRGY
JOE-JOE és HOBO FÖLDES LÁSZLÓ (HOBO)
SEPRŐDI GYÖRGY ORBÁN GYÖRGY
MÁRKUS JÁNOS MÁRKUS JÁNOS
STB.

Írta: SZŐCS GÉZA
Rendezte:

A szerző megjegyzése
E szöveg a teljes forgatókönyvnek mintegy a csontváza: csak a cselekményre koncentrál. E szövegkönyvnek nem lehetett feladata a lélektani egyénítés és elmélyítés, a részletező vizuális leírások. Ezek lényegesen nagyobb terjedelmet követelnek meg.

Rövid összefoglaló a film sztorijáról
az olvasónak, aki nem ér rá forgatókönyveket olvasni

A politikai rendőrség elhatározza Laboda Mihály megsemmisítését. Személyiségének és magánéletének gondos feltérképezése után úgy döntenek, hogy Laboda életét egy pusztító féltékenységi dráma irányába terelik. Az első számú emberi kellék ehhez egy olyan nő megtalálása, akihez Laboda szenvedélyesen kötődjön. Ügynökük, Lujza azonban nem jár sikerrel, a rendező közömbös marad iránta. A titkosrendőrség pszichológusa, Szerafim fölfedezi, hogy a Laboda életében kiemelt szerepet játszó hét nő közül majdnem mindenik, előbb vagy utóbb, egy másik férfival is bizalmas viszonyba kerül: Hancz Péter villamosmérnökkel. Ebből arra következtetnek, hogy Laboda párválasztási programozottsága hasonló a Hancz Péteréhez. Éppen ezért előbb Hancz Péterrel kezdenek kísérletezni: vonzóbbnál vonzóbb nőket vonultatnak fel körülötte nagy számban, míg végül Hancz Péter valóban feltűnően fogékonynak nem mutatkozik valaki iránt. Ez Kasszia.
A kísérletet Labodán is elvégzik, és kiderül, hogy a kelepce működik: Laboda azonnal rászáll a lányra. Kassziát ekkor egy durva agresszió és pszichológiai manipulációk révén arra késztetik, hogy elhagyja az országot. Bécsbe menekül, hajdani bálványához, Joe-Joe-hoz, a popsztárhoz, akinek egy féltékenységből elkövetett kettős gyilkosság miatt kellett volt pánikszerűen elhagyni az országot. Szerafimék terve: valószínűsíthető, hogy Labodának sikerül majd elcsábítania Joe-Joe-tól Kassziát. Ez pedig azt jelentené – ismerve Joe-Joe vadállati természetét – hogy ebben a helyzetben brutálisan leszámolna Labodával.

E terv perspektívájában az eddig állandóan rendőrileg zaklatott Labodával szemben más magatartást ítélnek célravezetőnek. Mintha valamilyen politikai fordulat, vagy legalábbis enyhülés állt volna be, fölkérik évekkel ezelőtt megszakadt filmes munkája folytatására, sőt megcsillantják előtte a lehetőséget, hogy Nyugaton is forgathatna egy portréfilmet – Joe-Joe-ról, akit ily módon úgymond rehabilitálni lehetne a gyilkossági vád alól. E váddal kapcsolatban a közvélemény meggyőződése egyébként az, hogy Joe-Joe ártatlanul megvádolt áldozat és az ügyben a titkosszolgálat keze van benne.
Laboda a váratlan fordulatot azzal magyarázza, hogy személyét számon tartják nyugati politikai körökben. Mégis, egy ideig habozik elvállalni a Joe-Joe-ról Nyugaton készítendő film rendezését; mikor azonban megtudja, hogy Kasszia Bécsbe menekült, úgy dönt, hogy igent mond a lehetőségre.
Minden Szerafimék tervei szerint alakul. Laboda Ausztriában hamar megtalálja az alkalmat ahhoz, hogy meghódítsa Kassziát. A névtelen telefonnal riasztott Joe-Joe rátör Labodára és Kassziára. A megzavarodott elméjű énekes a következő ajánlatot teszi nekik: nem öli meg őket, ezzel szemben eskü alatt kell fogadniuk: tudomásul veszik a rulettgolyó döntését arról, hogy kié legyen a lány. A továbbra is fegyverrel sakkban tartott Kasszia, az énekes és a rendező a meredek sziklafal tetejére épített salzburgi kaszinóban köt ki. A mind zavarodottabb Joe-Joe nem bírja elviselni, hogy elveszítette a lányt, és magával rántja a sziklafal pereméről a halálos zuhanásba.
A néző e pillanatban azt hihetné, hogy a filmnek itt vége: még a feliratozás is megjelenik – ez azonban azt állítja, hogy a film rendezője Laboda Mihály.
Mint ezután kiderül, a néző által e pillanatig látott mű: valójában film a filmben. Épp most történt meg a filmbemutató, melyet sajtóértekezlet követ: Laboda és főszereplők válaszolnak az újságírók kérdéseire. Amit mi játékfilmnek hittünk, valójában egyfelé művészi dokumentumfilm volt, aminek sztoriját Laboda a vele történtek rekonstruálása alapján írta meg, sok helyütt természetesen képzelettel egészítve ki a valóságot. Felvillan a Laboda filmjében megjelenített, tragikus sorsot ért két szereplő sírja is a salzburgi temetőben, és látjuk az állambiztonsági rendőrség őrnagyát és pszichológusát is, amint a róluk mintázott figurákat tanulmányozzák Laboda filmjében.
A záró képsor: Laboda a sajtóértekezleten tett kijelentésének megfelelően visszatér hazájába, ahol változatlan rendőrállami viszonyok fogadják. Az utolsó képkocka: Laboda megérkezése a határállomásra.

 

*1 A víz alá került Bözödújfalu látványa azóta több filmben felbukkant. E forgatókönyv megírásakor Bözödújfalu neve a nagyközönség előtt még éppoly ismeretlen volt, mint a Verespataké. Liptay Ildikó és Nagy Ildikó fotóművészek a kilencvenes évek közepén egy nyáron fényképsorozatot készítettek a forgatókönyv egyes helyszínein: ezek képezték az HBO és az MMA pályázataira beküldött szöveg vizuális háttéranyagát. A forgatókönyv egyik pályázaton sem nyert; az akkor elképzelt helyszínek többsége pedig azóta vagy teljesen megváltozott, vagy megsemmisült, vagy jelentésük és üzenetük kicserélődött. És Hobo is öregedett vagy tíz évet. (Sz. G.) 

 

Kapcsolat 2