Szőnyeg a kolozsvári utcán

111 vers Kolozsvárról
146
5
A sirálybőr cipő
42
11
A vendégszerető
164
96
Az uniformis látogatása
70
44
Nyestbeszéd
17
5
(Várkórház és környéke)

Erdélyi Ágnesnek

 

Hogyha te nem
ha nem szövöd
megszövöm én
megszövi más

egy nővér jő
ki szőnyeget
sző mindig hogy-
ha éjszakás

egy nővér jő
ki szőni tud
és folyton foly-
vást éjszakás

míg tollruhát
növeszt reá
a visszafoj-
tott jajgatás

és elrepül
s ezt sírja: if-
júságodat

széthordta más
széthordta rég
ez nem vitás
ez nem vitás

 

Aktuális 1