Barátnőm verse a lámáról

A szélnek eresztett bábu
72
66
A vendégszerető
20
12
Kilátótorony és környéke
8
4

Ott lakik Mangna láma hol a Föld
tenyérvonalai összefutnak*1 ott a szél
melledhez átlátszó köveket dobál s a hóval
mint marék hideg liszttel arcodba vág –

fönn a madár sírva válladra ül
a völgyvégi háznál
nagy kehely áll a küszöbön
s kőemberek feküsznek ottan erre-arra.

Mész tovább talpad a hó alatt kicsi
piros bogyókra lép és illatos
sárga füvekre rátapos
s mire fölérsz a hágón –
– s mikor fölérsz a hágón hallgatag
álldogálsz majd és megkérded magad
hogy tovább-e vagy forduljál vissza gyolcsért:
talpig beburkolóznál
és a völgyvégi háznál
innál a fehér kőkehelyből
s nem bánnád hogy a tested eldől –

így töprengesz midőn a láma
megszólít: nézd csak, emberlánya –
megszólít
mutogat ezt-azt
magyaráz

híg homályos templomok épülnek arcán
madarak merülnek ablakaikba
szárnyverdeséssel –
ez van az arcán azután megsimogat és elbocsát; s ha leérsz
a völgybe s a ház előtt elhaladtál
s a villogó tibetpacsirta
bánatát válladon kisírta:
megnézheted mily ajándékot kaptál –
két darabocska kecskehájat:
egyikkel ha árnyékod bekened bedörzsölgeted,
megzsugorodik benned az öröm és lelked örök ősz lesz
s mint a havazásban komor ventillátor: beteljesíthetetlen
szeretkezés forgat mindig
fehér bársonyhideg pelyheket benned.

Így az egyik; és ha a másik kecskehájjal
kenegetnéd meg üggyel-gonddal
árnyékodat, sarkadhoz varrott fekete kendőd
ettől fogva a kedved örök fennsík lenne időhatártalanság
kívánkozás nélküli örök gyenge derű – ilyen lennél.

Így haladsz lefele mérlegelve
s a völgy alatt hova a fenti szélnek
híres kiáltozása nem is ér el
megállasz s végül azt kívánod
ó bárcsak lennél Schlemihl Péter

 

1 mikor az ellapult Föld délkörei kiütnek majd mint
annyi kék ütőér s össze-vissza hajoldosnak*2 s azután
egy óriási tenyér vonalait öltik
föl míg maga a Föld kipereg széthull elgőzölög
s csak a tenyérvonalak szállanak majd
mint valami foszforeszkáló gyökér vagy bokor:
ez az a pontja az elpergett bolygónak ahol
a három fő tenyérvonal találkozik

2 mintha egy gömbketrecbe zárt dühöngő
földrész-nagyságú szörnyeteg görbítette volna
össze a rácsokat

 

Műfordítások 3