FőoldalBy MePoemsCzas wielkich wesel

Czas wielkich wesel

file 0010004file 0010005

lengyel
Jak blisko - antologia poezji węgierskiej spoza granic republiki Węgierskiej. (Szerk.: Konrad Sutarski, Szentmártoni János.) Magyar Napló, Budapest, 2007. 102-105. p.
Nagy lakodalmak ideje
Galéria 2